Hang-, fény- és videotechnikai szolgáltatás beszerzése 2023

​​
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Hang-, fény- és videotechnikai szolgáltatás beszerzése 2023" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére Hang-, fény- és videotechnikai szolgáltatás nyújtása a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő Szolgáltatási keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján  – lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre, azzal, hogy a szerződés legkésőbb Megrendelőnek a Szerződés lejárta előtt 30 (harminc) nappal a Szolgáltató részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – a tájékoztatásban rögzített határidőig, de legfeljebb 2024. március 31-ig terjedő időtartamra meghosszabbodhat.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. Ajánlattevő „Ft érték" tekintetében csak pozitív egész számot ajánlhat meg.
 
Az ajánlattételi határidő: 2023. április 12. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.