Grafikai és irodai programcsomagok előfizetése 2023.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Grafikai és irodai programcsomagok előfizetése 2023." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Engedélyező) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Felhasználó) részére az alábbiakban felsorolt szoftverek licencének szállítása jelen Műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint:

 
Termék neveMennyiség
1.) Adobe Photoshop CC licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-magyar)10 darab
2.) Adobe Illustrator CC licenc (1 éves előfizetés, többnyelvű-magyar)6 darab
3.) Adobe InDesign CC licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-magyar)9 darab
4.) Adobe Creative Cloud for teams - All Apps licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű- magyar)10 darab
5.) Adobe Lightroom Classic CC for teams (1 éves előfizetés, többnyelvű-magyar)2 darab
6.) Foxit PDF Editor Suite Pro 2023 (1 éves előfizetés)10 darab
7.) ABBY FineReader PDF 16 Corporate Win (1 éves konkurens licenc, többnyelvű-magyar)10 darab
8.) Adobe Audition CC (1 éves előfizetés angol)1 darab
9.) ACDSee Photo Studio Professional 2023 (örökös)1​ darab
 
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás napján – ​jön létre és hatálya 2023. november 17. napjától kezdődően határozott, 12 (tizenkettő) hónapra terjedő időtartamra szól.
 
Nyertes Ajánlattevőnek (Engedélyezőnek) a programok legújabb szoftververziójához történő hozzáférést a szerződés hatálybalépést követő 5 (öt) napon belül kell biztosítania a telepítőkészlet elérhetőségével aktiváló link vagy file formátumban, illetve a Szerződés 2.4.2. pont szerinti új változatokat a Szerződés hatálybalépését követően az aktuális új változatok kiadásától számított 5 (öt) napon belül kell rendelkezésre bocsátania (frissítés). Az Ajánla​tkérő (Felhasználó) előteljesítést elfogad.

 Nyertes Ajánlattevő (Engedélyező) összesen egy darab önálló számla benyújtására jogosult a teljesítési igazolás átvételét követően. A licenc / felhasználási díj megfizetése a teljesítési igazolás alapján szabályszerűen, a Szerződés 3.5 és 3.6 pontjában meghatározottak szerint, hibátlanul kiállított, igazolható módon elektronikus úton megküldött számla, a kiállítást követő 20 (húsz) napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Nyertes Ajánlattevő (Engedélyező) a Szerződés fejlécében megjelölt fizetési bankszámlájára történő átutalással történik.
 

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. [Összesen nettó ajánlati ár (Ft)]

  
Ajánlattételi határidő: 2023. október 18. - 12:00 óra

 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

​ 
Ajánlatkérés
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás
3. sz. Szerződéstervezet
4. sz. Adatkezelési tájékoztató