Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése

​​​ 


M E G H Í V Ó

Szeretettel várjuk a projekt ünnepélyes záróeseményére, melyről itt​ talál részletes tájékoztatást.

Lakossági fórum és véleménynyilvánítás​

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2023. ​október 19-én 17 órai kezdettel lakossági fórumot tart a projektjéhez kapcsolódóan, amelyre szeretettel várjuk Önöket! A részletek ide kattintva érhetők el.


A BERUHÁZÁS FŐBB ADATAI

A kedvezményezett neve: Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciumban Budapest Főváros Önkormányzatával

A projekt tervezett összköltsége 25 090238 022 Ft, melyből a projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 19 781 094 505 Ft, a projektre megítélt támogatás összege 16 784 078 087 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 84,849087 %

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.5-16-2017-00001

A projekt várható befejezése: 2023.11.30.

 

A BERUHÁZÁS ELŐZMÉNYEI

A megrendelő Fővárosi Önkormányzat, a „Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése" című, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be 2017-ben.

A Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban: NFP) a beruházás megvalósítására a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a végső kedvezményezett a Fővárosi Önkormányzat, míg a konzorciumvezető a Nemzeti Fejlesztési Projektiroda Nonprofit Kft. (NFP) - Jogutód: Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), amely szervezet koordinálja a Konzorcium működését, gondoskodik a Projekt határidőben történő megvalósításáról.

Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX.19.) Korm. rendelet szerint, az NFP 2023. január 1-jén megszűnt, az ellátott állami és szerződéses feladatokat 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át.

A projekt tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó ajánlati felhívás 2020. október 30-án jelent meg az Unió hivatalos lapjában, a közbeszerzési eljárást a Konzorciumvezető bonyolította le. A szerződés ún. FIDIC sárga könyv alapú, azaz tervezési és kivitelezési feladatokat is magában foglal.

A nyertes ajánlattevő a P-C Víztermelő Kutak Konzorcium, amely Konzorcium tagjai a Penta Általános Építőipari Kft. és a Colas Alterra Zrt. A Vállalkozási szerződés aláírására 2021. június 4-én került sor, a szerződés 2021. szeptember 20. napján lépett hatályba. A szerződés teljesítési határideje 2023. október 31.

 

A BERUHÁZÁS CÉLJA

 

I. Víztermelő kutak felújítása

A projektelem legfontosabb céljai a kutak víztermelő képességének fenntartásával az ellátásbiztonság, a szolgáltatott ivóvíz minőségének biztosítása, a víztakarékosság és a hatékonyság javítása.

 

II. Csőhálózati rekonstrukció

A projektelem megvalósításával azon problémák kiküszöbölésére kerül sor, amelyek abból adódnak, hogy a város szerkezete az elmúlt közel 25 évben jelentősen átalakult, valamint a fogyasztói szokások is megváltoztak. E tényezők együttesen csökkenő vízfogyasztási trendet alakítottak ki. A túlméretezett hálózati viszonyok és a vízfogyasztás csökkenő tendenciája miatt a víz tartózkodási ideje a vezetékhálózatban jelentősen megnőtt, az áramlási sebessége pedig lecsökkent, ami kihat a szolgáltatott ívóvíz minőségére is. A vezetékek átmérője a hidraulikai modellezés eredménye alapján jelentősen csökkenthető. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a hálózat racionalizálása során a túlméretezett csőszakaszok kisebb átmérőjűre történő kiváltása, ezáltal az áramlási sebességek növelése, valamint a tartózkodási idők csökkentése a cél.

A projekt területén jelenleg több szakaszon az 1973-85 között fektetett DN1000 és DN700 mm átmérőjű Sentab (sb.) anyagú főnyomóvezetékek üzemelnek. A vezeték több szakaszán gyakoriak a meghibásodások, amelyek jelentős károkozással járnak. A vezeték csőanyaga a BVM Szentendrei Gyárában, szovjet licensz alapján gyártott előfeszített vasbeton, amely a gyártási technológiából származó hiányosságok, valamint a fektetésből adódó okok miatt megbízhatatlan üzemű.

A Soroksári Dunaágban (RSD) a Csepel-sziget XXI. Királyerdő u. és XXIII. Pesterzsébet Horgászpart u. között a meder alatt nagy átmérőjű DN 1000 mm-es gömbgrafitos anyagú (göv.) főnyomóvezeték (medercső) üzemel. A vezeték 1973-as építésű és teljesen víztömör, sérülés, meghibásodás eddig nem volt rajta. Mivel a vezeték fontos medence töltő főnyomó funkciót lát el, élettartamára tekintettel (47 éve építették be) preventív rekonstrukciója időszerű.

A projekttel érintett területen, illetve a Dél-pesti régióban, a főnyomócsövek meghibásodása és javítási nehézségei miatti tartós kizárása esetén, az ivóvíz-szolgáltatás biztonsága jelentősen csökkenne. Erősen korlátozódna a déli víztermelő területről az alapzónába való betáplálás mennyisége. Amennyiben egy nem várt esemény miatt ez a vezeték is megsérülne, a Dél-pesti fogyasztók vízellátása kritikussá válna. A projekt megvalósítása során előre tervezett, egyeztetett, és a szükséges szakaszokat érintő vízvezeték kizárások ideje alatt, a vízellátás biztonságát az Üzemeltető garantálni tudja. A tervezett vízvezeték kiváltásokkal a meghibásodások valószínűsége jelentősen csökkenthető és az üzembiztonság növelhető.


III. Ólom bekötések cseréje

A projektelem célja a fejlesztés kapcsán érintett települések vonatkozásában a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, az üzembiztonság növelése, a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek alapján, amely cél eléréséhez jelentősen hozzájárul a még meglévő ólom tartalmú csövek cseréje. Ezen projektelemmel folytatódik az ólom bekötések cseréje és 2956 darab ólom bekötés kerül kicserélésre, a vízminőség hosszú távú biztosítása céljából.

 

A BERUHÁZÁS FŐBB MŰSZAKI TARTALMA

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt részeként a következő projekt elemek megvalósítására kerül sor:

I. Csápos kutak felújítása: 50 +10 db (Csepel-sziget és Szentendrei-sziget)

Áttekintő helyszínrajzok: 1. melléklet, 2. melléklet

II/1. XXII. Dél-Budai főnyomó vezeték: NA1200 GÖV vezeték (930 + 280 fm)

II/2. XXIII. Budafoki medercső: NA1200GÖV vezeték (390 fm), NA1100 KPE vezeték (530 fm)

II/3. XXII-XXIII. RSD Medercső: NA1000 lágybélelés (rekonstrukció 210 fm), NA1000 GÖV vezeték (155 fm)

II/4. XXIII. Dél-Pesti főnyomó vezeték (1200): NA1000 GÖV vezeték (1.340 fm)

II/5. XXIII. Dél-Pesti főnyomó II vezeték (1000, 700): NA600 GÖV vezeték (2.210 + 465 fm)

Áttekintő helyszínrajzok: 3. melléklet, 4. melléklet

III. Ólom bekötések átépítése: 2.956 db (I-XXIII. kerületek)

Érintett ingatlanok: 5. melléklet​​

 

Burkolat-helyreállítás

Az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházások esetében a meglévő burkolattal azonos minőségű, nyomvonalas burkolat helyreállítás része a támogatott műszaki tartalomnak. A Vállalkozó a burkolat helyreállítással kapcsolatosan minden esetben egyeztet a közút kezelőjével. A téli időszakban végzett munkák esetében a burkolat helyreállítás ideiglenes jelleggel - beton szintig - történik meg. Végleges útburkolat kialakítására az időjárás függvényében a lehető legrövidebb időn belül sor kerül.


Forgalomkorlátozások:

 

I. Víztermelő kutak felújítása

A tervezett munkák üzemi területen valósulnak meg, így a lakosság számára ezek nem jelentenek forgalomkorlátozást.

II. Csőhálózati rekonstrukció

A XXIII. kerületben – különböző szakaszokon – folyamatosan lesz munkavégzés. (lásd. áttekintő térkép)

A XXII. kerületben a 6. sz. főút kivezető szakaszán (Mária Terézia út – Gyár utca között 2 forgalmi sáv érintett) a 2023 február 22. – 2023 szeptember 30. között tervezett munkavégzés során kell jelentősebb forgalomkorlátozásra számítani. (lásd. áttekintő térkép)

III. Ólom bekötések cseréje

A munkavégzés a tervjóváhagyások és a burkolat bontási engedélyek függvényében folyamatosan történik. Eltérő mértékben, de a főváros összes kerületét érinti. (lásd táblázatos kimutatás – 3-4. melléklet)