Budapest Főváros és Pilisborosjenő község önkormányzatai közös derogációs szennyvíz-elvezetési projektje

​​​​ 


A BERUHÁZÁS FŐBB ADATAI

A kedvezményezettek nevei:  
Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciumban Budapest Főváros, Pilisborosjenő Község és Üröm Község Önkormányzatával

A projekt címe: 
BUDAPEST FŐVÁROS ÉS PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI KÖZÖS DEROGÁCIÓS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI PROJEKTJE

A szerződött támogatás összege: 930,02 millió forint

A támogatás mértéke (%-ban): 84,849262 %

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00125

A projekt fizikai befejezése: 2023.11.30.


A BERUHÁZÁS ELŐZMÉNYE ÉS INDOKA

Pilisborosjenő területén a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és kapacitásbővítése vált szükségessé, de f​elújítás helyett a BM 2018-ban jóváhagyta Pilisborosjenő község csatlakozását a fővárosi szennyvíz agglomerációhoz.


A projektben ​befogadóként érintett az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Budapest, IV. kerületében.

​​A telep elegendő szabad kapacitással rendelkezik, hogy a Pilisborosjenőn keletkező szennyvizet fogadni és kezelni tudja, azonban a budapesti hálózat egyéb szakaszán ennek érdekében fejlesztések szükségesek.


A BERUHÁZÁS CÉLJA

A projekt célja a keletkező szennyvíz me​gfelelő tisztítási lehetőségének biztosítása, Pilisborosjenő Község szennyvizének az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen történő tisztítása által.

​​Ehhe​z szükséges a Zsófia utca - Aranyvölgy utcai főgyűjtő kiépítése és a Pók utcai Szivattyútelep bővítése.​

 

A BERUHÁZÁS FŐBB MŰSZAKI TARTALMA:​​

 

I. Pilisborosjenői szakasz:

Pilisborosjenő (Ófalu) 1-0-0 jelű szennyvízcsatornája jelenleg a meglévő szennyvíztisztító telepre továbbítja a szennyvizet. A DMRV Zrt.-vel és Üröm Községgel folytatott előzetes egyeztetés értelmében az innen érkező vizeket Üröm Község csatornahálózata fogadni és továbbítani tudja.

 

II. Ürömi szakasz:

Az ürömi csatornahálózat egy szakaszának felbővítése, a meglévő III. sz. átemelő korszerűsítése és kapacitás bővítése, valamint a fővárosi csatlakozásig a nyomóvezeték felbővítése, hogy a Pilisborosjenő felől érkező szennyvizeket Budapest felé tudja továbbítani.


III. Budapesti szakasz:

Projekt I. szakaszában: Zsófia utca – Aranyvölgy utcai főgyűjtő:​​

Az ürömi III. sz. átemelő telepről érkező szennyvizeket ideiglenesen a Bécsi úti csatorna, illetve a Csepel Központi Szennyvíztisztító Telep fogadta.​​

A pilisborosjenői szennyvizek fogadásának előfeltétele volt az Általános Csatornázási Tervben szereplő Zsófia utca - Aranyvölgyi úti főgyűjtő megépítése, és a Pók utcai átemelő telep bővítése.​​

A főgyűjtő az agglomerációból és az Aranyhegyi-pataktól északra eső vízgyűjtő területről érkező vizeket a III. kerület Pók utcai átemelőn keresztül juttatja az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre.​​

A főgyűjtő 2020. év végére, a Fővárosi Önkormányzat beruházásában elkészült. ​

Projekt II. szakaszában: III. kerület, Pók utcai átemelő bővítése:​

A III. kerület, Pók utcai átemelő telepre, a fejlesztések eredményeképpen, az agglomerációból, illetve a III. kerületi vízgyűjtő területről kb. 5000 m3/nap többlet szennyvíz mennyiség fog érkezni, ezért a telep bővítése szükséges.​

A meglévő átemelő bővítése a projekt következő ütemében, - a pilisborosjenői csatlakozással párhuzamosan fog megtörténni.