Budapest – az Európai Unió támogatásával – újabb jelentős lépést tett a fenntartható hulladékgazdálkodás felé

​​​​
Budapest – az Európai Unió támogatásával – újabb jelentős lépést tett a fenntartható hulladékgazdálkodás felé
 
Sikeres próbaüzemet követően megkezdte működését a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió üzemeltetésében az a Hulladékválogató Mű, ami évi 15 ezer tonna szelektíven gyűjtött – elsősorban műanyag​ és fém – hulladék további válogatását teszi lehetővé. A most átadott létesítmény sikeres megvalósítása az utolsó eleme annak a projektnek, amely keretében a Fővárosi Önkormányzat jelentős – vissza nem térítendő – uniós támogatással mintegy 13,5 milliárd forintot fordított a budapesti hulladékgazdálkodás megújítására: új, környezetbarát technológiák bevezetésére, a hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának jelentős növelésére.
 
A március 22-én tartott sajtótájékoztatón Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes kiemelte: „Bár még vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy a lakosságtól begyűjtött szelektív hulladékot egyenesen a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe szállítjuk, ahol közvetlenül elégetjük, de a valóságban mi a begyűjtött és elszállított hulladékot már korábban is – alvállalkozók bevonásával – átválogattuk és haszonanyag frakciókként a körforgásos hulladékgazdálkodásban újrahasznosítottuk. Ezt a tevékenységet a most átadott Nagyválogatóműnek köszönhetően saját erőből, hatékonyabban végezhetjük. Fontos kiemelni, hogy az uniós támogatásnak köszönhetően megvalósult beruházás minden eleme a körforgásos hulladékgazdálkodás, az újrahasznosítás és az újrahasználat előmozdítását tűzte célul. Ez természetesen viszont csak a budapesti lakosság felelős és környezettudatos hozzáállása mellett lehetséges, amelyre a továbbiakban is számítunk."

„A beruházás többi eleméhez hasonlóan a Nagyválogató is jó példája annak, hogy a hulladékgazdálkodásban is szükség van folyamatos műszaki fejlesztésekre, hiszen ezen innovatív eljárások térnyerése nagyban hozzájárul a minél fenntarthatóbb feladatellátáshoz. A most átadott létesítmény a beérkező szelektíven gyűjtött hulladékból nyolcféle anyagáramot képes előállítani és továbbadásra előkészíteni,  többféle válogatási műszaki megoldás együttes alkalmazása révén" – emelte ki a válogatómű technológiájának lényegét a több éves uniós projektet ismertető beszédében Dr. Kiss Tibor, a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió főigazgatója, majd hozzátette: „Ezzel a három éve megfogalmazott szakmai stratégiánk megvalósításához szükséges újabb elem került a helyére, miközben a további beruházásokat is már vagy lezártuk, vagy már az előkészítés stádiumában vannak. Az átadott nagyválogató jelentőségét növeli, hogy a hazai hulladékgazdálkodás új modelljére való átállás küszöbén áll üzembe. Az uniónak köszönhetően ezzel a Főváros, illetve a Budapesti Közművek nemcsak egy komoly vagyonelemmel lett gazdagabb, de a körkörös hulladékgazdaság megvalósításához is közelebb került."

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója az ország egyik legjelentősebb hulladékgazdálkodási közszolgáltatójaként több, mint 960 ezer budapesti háztartás, közel 2 millió lakos, közel 30 ezer gazdálkodó szervezet hulladékát kezeli. A Budapesti Közművek az elmúlt években mind saját forrásból, mind uniós támogatásból megvalósított projektek során több jelentős lépést tett a modern, fenntartható hulladékgazdálkodás érdekében.

Ezen törekvések sorába illeszkedik a most befejezett KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" elnevezésű projekt, amely összesen 13.416.316.851 forint európai uniós támogatással és hazai társfinanszírozással valósult meg.

A projekt részeként az elmúlt évek folyamán két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ és több új, a hulladékok széles körét átvevő, vasárnap is nyitva tartó lakossági szelektívhulladék-gyűjtő udvar nyílt Budapesten. A hulladékudvarokban a budapesti lakosok díjmentesen adhatják le csomagolási és egyéb, anyagfajtánként szelektíven gyűjtött, veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékaikat, amelyeket zárt környezetben való ideiglenes tárolás után a Budapesti Közművek továbbad újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra. A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok egyik legalább ennyire fontos funkciója az újrahasználat előmozd​​ítása; itt a már megunt vagy feleslegessé vált, ugyanakkor mások számára még használható tárgyak találhatnak új otthonra. A cél az átvett tárgyak minél nagyobb arányban való visszajuttatása a lakossághoz, ezzel a hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasználati arány növelése. Mindezeken felül a központok modern oktatótermei lehetőséget biztosítanak környezetvédelmi, szakmai konferenciák, a fővárosban és különösen a környező kerületekben élő vagy tanuló gyermekek részére interaktív, szemléletformáló foglalkozások, tanórák megtartására.

Szintén ezen uniós beruházás részeként került a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe egy lomdaráló berendezés, amely segítségével azon nagydarabos hulladékok jelentős része, amelyek méretük miatt korábban lerakóba kerültek, ma már darálást követően, kiváló fűtőértéküknek köszönhetően Budapest távhő- és áramellátását szolgálják, jelentős földgázfelhasználás kiváltása mellett. Ezenfelül egy fémleválasztó berendezéssel is kiegészült az üzem, így ma már a mágnesezhető fémeket is vissza tudják nyerni a termikus hasznosítás után visszamaradó salakból, amit azután mint értékes nyersanyagot visszaadnak a gazdasági körforgásba.

A fél évvel ezelőtt a 18. kerületben átadott Logisztikai és Szolgáltató Központ éves szinten 100.000 tonna kommunális hulladék átrakását teszi lehetővé teljesen zárt, bűz- és pormentes technológiával, alacsony zajkibocsátás mellett. Ennek eredményeként egy tömörített hulladékot szállító gépjármű pótkocsival együtt akár két és fél, három hulladékgyűjtő jármű rakományát tudja környezetkímélőbb és a fővárosi közúthálózatot kevésbé terhelő módon a hulladékkezelés helyszínére eljuttatni. Mindezzel nemcsak értékes munkaidőt és üzemanyagot takarít meg a Társaság, de jelentősen csökkent a dél-pesti kerületek hulladékgyűjtésből adódó forgalomterhelése és a megtett távolság csökkenése révén a hulladékbegyűjtő járművek károsanyag-kibocsátása és üzemanyag-felhasználása.

Ennek a projektnek a részeként épült meg Kőbányán a most átadott válogatómű is, amely Budapesten a sárga fedelű kukákból szelektíven gyűjtött csomagolási vegyeshulladék kétharmadát, évi 15 ezer tonna műanyag-, italoskarton és fémhulladék további válogatásával, összesen nyolcféle anyagáramot tesz alkalmassá az újrahasznosításra, amelyek így alapanyagként kerülnek vissza a gazdasági körforgásba. A válogatás után visszamaradó szennyezett vagy nem újrahasznosítható anyagokat termikusan hasznosítják.

A Budapesti Közművek az elmúlt évek során megvalósította, hogy az általa Budapesten és az agglomerációban begyűjtött hulladék jelentős részét, több, mint 70%-át lerakás helyett valamilyen technológiával hasznosítani tudja. Ez jelentős előrelépés a fenntartható, körforgásos hulladékgazdálkodás irányába, egyúttal az Európai Unió tagállamai számára a hulladékgazdálkodás terén elérendő sarokszámok teljesítésében is komoly eredmény. 
 
Az alábbi linken a most átadott létesítményt bemutató látványos fotók találhatók, melyek a forrás megjelölésével (Budapesti Közművek) a sajtó számára szabadon felhasználhatóak.