A Hungairy projekt keretében szóróanyag és reklám ajándék beszerzése

​​​

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „A Hungairy projekt keretében szóróanyag és reklám ajándék beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a Budapest Főváros Önkormányzata részére a LIFE IP HungAIRy, Levegőminőségjavítása 8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével című LIFE17 IPE/HU/000017 jelű pályázat E.3 akció keretén belül nyilvános rendezvényeken, konferenciákon történő részvétele során a résztvevők számára kiosztásra kerülő, a teljesítés helyén irányadó jogszabályoknak, szabványoknak, szakmai szokásoknak és előírásoknak megfelelő paraméterekkel rendelkező szóróanyagok és reklám ajándékok leszállítása a Műszaki Leírásban meghatározott darabszámban és logókkal ellátva.

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben az aláírások nem ugyanazon a napon történnek a későbbi aláírás napján – lép hatályba és a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart. A teljesítés (szállítás) határideje 2023. szeptember 30. napja.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozói díj megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla keltétől számított 30 napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) Szerződésben megjelölt fizetési bankszámlájára átutalással történik. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
Ajánlattételi határidő: : 2023. augusztus 29. – 12:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Kiegészítő tájékoztatás 
Módosított_Műszaki leírás_egységes szerkezetben
Módosított_Műszaki leírás_korrektúrás