A Fővárosi Önkormányzat 300 millió forinttal támogat szociálpolitikai fejlesztéseket

A Fővárosi Önkormányzat a tavaly újraindított Fővárosi Szolidaritási Alap első pályázati felhívásán keresztül 300 millió forinttal támogatja a budapesti jóléti intézményrendszer fejlesztését. A 20 támogatott pályázat jóvoltából fejlődhet a fogyatékossággal élő budapestiek ellátása, önkormányzati bérlakások és bentlakásos intézmények válhatnak akadálymentessé, bővülhetnek a párkapcsolati és családon belüli erőszak áldozatai számára hozzáférhető szolgáltatások és megfizethető lakhatási lehetőségek, javulhat a szenvedélybeteg rászorulók ellátása, és lakástalan budapestiek kaphatnak esélyt a hajléktalanságból való kilépésre.  

A Fővárosi Önkormányzat 1996-ban hozta létre a Fővárosi Szolidaritási Alapot a szociális ellátások területén jelentkező területi egyenlőtlenségek csökkentése, a szociális szolgáltatások és pénzbeli ellátások fejlesztése, valamint a jóléti intézményrendszer hiányosságainak az enyhítése érdekében. A Szolidaritási Alapot a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kezdetben közösen finanszírozták: a támogatási rendszer az önkormányzatok közötti forrásmegosztás tárgyát képező költségvetési források egy elkülönített részéből működött. 

A Szolidaritási Alapnak egyaránt fontos szerepe volt a szociális és gyermekjóléti alapellátások kiépülésében, valamint új, innovatív szolgáltatások elindításában. Eredeti formájában a támogatási rendszer 2002-ig működött, utolsó évében már a Fővárosi Önkormányzat saját forrásaiból, valamint a korábbi évek maradvány összegéből.

A Fővárosi Közgyűlés 2021 decemberében kezdeményezte a Fővárosi Szolidaritási Alap újraindítását, majd 2022 júniusában döntött a Szolidaritási Alap terhére nyújtható forrásról ​és a támogatandó célokról. A támogatási rendszert a Fővárosi Szociális Közalapítvány működteti, a pályázati keretösszeget teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat biztosítja. 

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2022. december 19-én hirdette meg a Fővárosi Szolidaritási Alap 2022 című pályázatát, amelynek keretében fővárosi kerületi önkormányzatok és intézményeik, valamint kerületi önkormányzatokkal együttműködő civil szervezetek pályázhattak támogatásra. A Fővárosi Szolidaritási Alap célja, hogy hozzájáruljon a jóléti intézményrendszer problémáinak és területi egyenlőtlenségeinek az enyhítéséhez, az ellátási hiányok csökkentéséhez, valamint új, innovatív, hiánypótló szolgáltatások és programok létrejöttéhez. A pályázati felhívás ezen belül 5 támogatott célt jelölt meg: a lakhatási válsághelyzetek kezelését; az akadálymentesítést; a párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzését, az áldozatok védelmét és támogatását; a közösségi ellátások fejlesztését; valamint a fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére biztosított támogatott lakhatás szolgáltatás fejlesztését.

A pályázati felhívásra összesen 39 pályázat érkezett be a Közalapítványhoz. A pályázatokban foglalt tevékenységek összköltségvetése 1,3 milliárd Ft, az összes támogatási igény 1 milliárd Ft volt. A rendelkezésre álló keretösszeghez képest tehát több​ mint háromszoros támogatási igény érkezett be, ami egyszerre utal a szociálpolitikai fejlesztésekre elérhető források szűkösségére, valamint az ellátási hiányok csökkentésére irányuló helyi kezdeményezésekre. A beérkezett támogatási igények egyúttal a Fővárosi Szolidaritási Alap hiánypótló jelentőségét is mutatják. 

A beérkezett pályázatokat egy külső szakértőkből és a Közalapítvány kuratóriumi tagjaiból összeállított Bíráló Bizottság értékelte. 

A nyertes pályázatok listája a Fővárosi Szociális Közalapítvány honlapján olvasható.​