A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása (megismételt)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes ajánlattevő feladata 271 darab 120 literes műanyag, új vagy szállításkor 1 évnél nem régebbi gyártású, nem használt, a szállítás időpontjáig megfelelően védett körülmények közt tárolt szelektív hulladékgyűjtő edény és 189 darab 240 literes műanyag, új vagy szállításkor 1 évnél nem régebbi gyártású, nem használt, a szállítás időpontjáig megfelelően védett körülmények közt tárolt szelektív hulladékgyűjtő edény szállítása Budapest Főváros Önkormányzata ajánlattevő részére a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

A szerződés a kölcsönös aláírás napján lép hatályba és hatálya a felek kölcsönös teljesítéséig tart. Ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, Ajánlatkérő a szabályszerűen kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempontHulladékgyűjtő edények összesen nettó ajánlati ára

nettó Ft
70
2. részszempontA hullad​ékgyűjtő edények átadásának határideje a szerződés aláírásától számítva (naptári nap)25
3. részszempontAz ajánlattevő rendelkezik a gyártásra vonatkozó érvényes ISO9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal?

(igen/nem)
5
 

Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.


1. részszempont: A 120 és 240 literes új műanyag szelektív hulladékgyűjtő edények összesen nettó ajánlati ára (HUF)

a)    A bírálati részszempont tartalma: A szerződéstervezetben és műszaki leírásban rögzített feltételek szerinti 120 literes és 240 literes új, műanyag, szelektív hulladékgyűjtő edények összesen nettó ajánlati ára (nettó Ft).

b)    Mértékegység: nettó Ft.

c)    Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.

d)    Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

e)    A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

(TPlegjobb / TPvizsgált) * (10-1) + 1

ahol:

TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legalacsonyabb összesen nettó ár (nettó Ft)

TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban érvényesen megajánlott összesen nettó ár (nettó Ft)

 


2. részszempont: A hulladékgyűjtő edények átadásának napja a szerződés aláírásától számítva (naptári nap):

​a) A bírálati részszempont tartalma: A szerződéstervezetben és műszaki leírásban rögzített feltételek szerinti 120 és 240 literes új, műanyag, szelektív hulladékgyűjtő edények átadásának napja a szerződés aláírásától számítva.

b)  Mértékegység: naptári nap

c)  Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok

d)  Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb értékre (legkevesebb napra) a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat:

e)  A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:​

(TPlegjobb / TPvizsgált) * (10-1) + 1​

ahol:

TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legrövidebb határidő (naptári nap)

TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban megajánlott határidő (naptári nap)


f)      Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 30 napban határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték (30 nap) kerül behelyettesítésre.

g)     Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 60 napban határozza meg az átadási határidő maximumát. Az ennél kedvezőtlenebb határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

h)     Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 14 napban határozza meg az átadási határidő minimumát. Az ennél rövidebb határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.​​3. részszempont: Az ajánlattevő rendelkezik a gyártásra vonatkozó érvényes ISO9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal? (igen/nem)
    1. A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlati adatlapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő rendelkezik a gyártásra vonatkozó érvényes ISO9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (igen/nem).
    2. Válaszlehetőség: „Igen"/"Nem"
    3. Értékelési módszer: Ezen értékelési szempont tekintetében „igen" válasz esetén 10 pont, „nem" válasz esetén 1 pont jár.

Ajánlattételi határidő: 2023. április 28. – 12:00 óra
 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​