A Főpolgármesteri Hivatal 2022. évi energetikai jelentése

Jelen dokumentum célja az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és az annak
végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően tájékoztatás nyújtása
a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal éves energia-felhasználásának mértékéről,
annak értékeléséről a korábbi felhasználási adatok, energiahatékonysági fejlesztések,
üzemeltetési megoldások és az egyéb körülmények tükrében.

Az éves jelentésben a jelentős energiafelhasználások vizsgálatára kerül sor: villamosenergia,
földgáz, távhő, benzin és gázolaj. A vizsgálatok az intézmény saját nyilvántartásában
szereplő vásárolt energiahordozók havi adatain, valamint az egyéb adatszolgáltatásain
alapulnak.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal az általa üzemeltetett telephelyek
energiafogyasztása alapján a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerinti besorolás értelmében
energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett.