Virágos Magyarország 2022. évi környezetszépítő verseny díjainak beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Virágos Magyarország 2022. évi környezetszépítő verseny díjainak beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére a Virágos Magyarország 2022. évi környezetszépítő verseny kerületi kategóriája I. helyezettje (Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata) és külön díjasa (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata) (a továbbiakban külön-külön: Felhasználó, együtt: Felhasználók) általi felhasználás céljából 1 db bruttó  1.000.000.- HUF és 1 db bruttó 400.000,- HUF, összesen 2 db, bruttó 1.400.000,- HUF összértékű utalvány átadása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

A szerződés a szerződő felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a szerződést a felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja. Teljesítési (szállítási) határidő: a szerződés hatálybalépésének napjától számított 5 munkanap. Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt előteljesítést elfogad.
 
A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont
A 2 db utalvány összesen bruttó ajánlati ára
(esetleges kedvezménnyel csökkentett ajánlati ár)
                 [a) és b) sorok összege, HUF]
50
2. részszempont
A​z utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények csomagolását és házhozszállítását a felhasználók által megadott címekre ingyenesen (térítésmentesen) vállalja ajánlattevő?
(igen/nem)
15
3. részszempont
Az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények visszavágását/metszését a felhasználók részére ingyenesen (térítésmentesen) vállalja ajánlattevő?
(igen/nem)
10
4. részszempont
A megvásárolt fás szárú növényekre nyújtott jótállás időtartama (hónap)
(minimum 6 hónap)
10
5. részszempont
Az utalvány beválthatóságának időtartama a kibocsátás időpontjától számítva (hónap)
(minimum 12 hónap)
15
 
Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.

 
1. részszempont: A 2 db utalvány összesen bruttó ajánlati ára (esetleges kedvezménnyel csökkentett ajánlati ár) (HUF)
 
a)    A bírálati részszempont tartalma: A szerződéstervezetben és műszaki leírásban rögzített feltételek szerint biztosított 2 db. utalvány összesen bruttó ajánlati ára (esetleges kedvezménnyel csökkentett ajánlati ár) (HUF).
b)    Mértékegység: HUF.
c)    Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.
d)    Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
e)    A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

(TPlegjobb / TPvizsgált) * (10 - 1) + 1

ahol:

TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legalacsonyabb bruttó ár (HUF)
 
TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban érvényesen megajánlott bruttó ár (HUF)


​2. részszempont: Az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények csomagolását és házhozszállítását a felhasználók részére a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által megadott címekre ingyenesen (térítésmentesen) vállalja ajánlattevő? (igen/nem)

a)    A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlati adatlapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő vállalja az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények díjtalan csomagolását és házhozszállítását a XVII. és a IX. kerületi Önkormányzat által megadott címre (igen/nem).
b)   Válaszlehetőség: „Igen”/”Nem”
c)   Értékelési módszer: Ezen értékelési szempont tekintetében „igen” válasz esetén 10 pont, „nem” válasz esetén 1 pont jár. 


3. részszempont: Az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények visszavágását/metszését a felhasználók részére ingyenesen (térítésmentesen) vállalja ajánlattevő? (igen/nem)


a)    A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlati adatlapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő vállalja az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények díjtalan visszavágását/metszését (igen/nem).
b)    Válaszlehetőség: „Igen”/”Nem”
c)    Értékelési módszer: Ezen értékelési szempont tekintetében „igen” válasz esetén 10 pont, „nem” válasz esetén 1 pont jár. 


​4. részszempont: A megvásárolt fás szárú növényekre nyújtott jótállás időtartama (hónap):

a) A bírálati részszempont tartalma: Az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények esetében nyújtott jótállás időtartama.

b)  Mértékegység: naptári hónap
c)   Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok, a jótállás időtartamának minimuma 6 hónap, az ennél alacsonyabb mértékű időtartamra vonatkozó ajánlat érvénytelen!
d)  Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre (legtöbb hónapra) a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat:​
e)  A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

(TPlegjobb / TPvizsgált) * (10 - 1) + 1

ahol:

TPlegjobb: a tárgyi eljárásban a megvásárolt fás szárú növényekre nyújtott legnagyobb jótállás időtartama (legtöbb hónap)
 
TPvizsgált: az értékelt ajánlatban a megvásárolt fás szárú növényekre nyújtott jótállás időtartama (hónap)

f) Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték (24 hónap) kerül behelyettesítésre.


5. részszempont: Az utalvány beválthatóságának időtartama a kibocsátás időpontjától számítva (hónap):

a) A bírálati részszempont tartalma: Az utalvány beválthatóságának vállalt időtartama a kibocsátás időpontjától számítva.

 
b)     Mértékegység: naptári hónap
 
c)     Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok, a beválthatóság időtartamának minimuma 12 hónap, az ennél alacsonyabb mértékű időtartamra vonatkozó ajánlat érvénytelen!
 
d)     Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre (legtöbb hónapra) a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat:
 
e)     A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

(TPlegjobb / TPvizsgált) * (10 - 1) + 1

ahol:

TPlegjobb: a tárgyi eljárásban az utalvány beválthatóságára vállalt leghosszabb időtartam (legtöbb hónap)
 
TPvizsgált: az értékelt ajánlatban az utalvány beválthatóságára vállalt leghosszabb időtartam (hónap)
 
f)      Ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték (24 hónap) kerül behelyettesítésre.
 
 

Amennyiben a beérkezett ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlat kiválasztása tekintetében holtverseny (azonos pontszám) alakul ki, a Nyertes Ajánlattevő sorsolás útján kerül kiválasztásra.

Ajánlattételi határidő: 2022. november 09. - 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: kirrne.agnes@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a kirrne.agnes@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​


Ajánlatkérés
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás
3. sz. Adásvételi szerződéstervezet