Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje

​Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében található 2 db akkumulátorszekrény darabonként 40 darab (összesen 80 darab) minimum 50 Ah kapacitású, gondozásmentes akkumulátorral a szakma szabályainak megfelelő feltöltése, a korábbi, beépített 80 darab 100 Ah kapacitású akkumulátortelep eltávolítása, majd a jogszabályoknak megfelelő kezelése a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 ​
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) – lép hatályba. A szerződés hatálya a Felek kölcsönös teljesítéséig tart, amelynek határideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított 90. nap.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. október 6. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.