Szerszámok és gépek beszerzése műhely számára 2022. évben

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal,  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Szerszámok és gépek beszerzése műhely számára 2022. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére szerszámok és gépek szállítása 2 részfeladatban a szerződéstervezetekben és a műszaki leírásokban foglaltak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mindkét részfeladat esetében a meghatározott keretösszegek legalább 80 %-ának megfelelő értékben tesz megrendelést a Műszaki leírásban megjelölt termékekre.
 
Az eljárás során van lehetőség részajánlattételre az alábbiak szerint:
1. részfeladat: „Szerszámok beszerzése"
2. részfeladat: „Gépek beszerzése"
 
 
A szerződés hatályba lépése és időtartama:
Valamennyi részfeladat tekintetében:
A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és hatálya 2022. december 31. napjáig tart. Vevő a jelen Szerződés hatálya alatt jogosult eseti megrendelés(eke)t adni Eladó részére, legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépését követő 30. (harmincadik) napig (rendelési határidő).
 
 
Ajánlatok értékelésének szempontja:
Valamennyi részfeladat tekintetében:
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
Az ajánlatok értékelésének szempontja valamennyi részfeladatban a legalacsonyabb ár (összesen nettó egységár).
 
 
Ajánlattételi határidő:
Valamennyi részfeladat tekintetében:
2022. november 2.      10:00 óra
 
 
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napig tart, amely Ajánlatkérő ajánlati kötöttség kiterjesztésére vonatkozó tájékoztatása esetén egy alkalommal 20 nappal meghosszabbítható. Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható.
 
 
Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:
Valamennyi részfeladat tekintetében:
Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: horvathne.mandi.m@budapest.hu. Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail címre megérkezett!
 
Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani!