Szárítógép és porszívók beszerzése 2022. évben (megismételt)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal,  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Szárítógép és porszívók beszerzése 2022. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárás részfeladataiban Nyertes Ajánlattevő(k) (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére Szárítógép és porszívók szállítása 2 részfeladatban a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
Az eljárás során van lehetőség részajánlattételre az alábbiak szerint:
 
1. részfeladat: „Szárítógép beszerzése 2022. évben"
2. részfeladat: „Porszívók beszerzése 2022. évben"
 
A szerződés hatályba lépése és időtartama:
 
Mindkettő részfeladat tekintetében:
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és hatálya 2023. március 31. napjáig tart. Vevő a Szerződés hatálya alatt jogosult eseti megrendelés(eke)t adni Eladó részére, legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő 30. (harmincadik) napig (rendelési határidő).
 
Ajánlatok értékelésének szempontja:
Az ajánlatok értékelésének szempontja mindkettő részfeladat tekintetében a legalacsonyabb ár (összesen nettó ajánlati ár).
 
Ajánlattételi határidő:
Mindkettő részfeladat tekintetében:
2022. december 13. 10 óra 00 perc
 
Ajánlati kötöttség időtartama:
Mindkettő részfeladat tekintetében:
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napig tart, amely Ajánlatkérő ajánlati kötöttség kiterjesztésére vonatkozó tájékoztatása esetén egy alkalommal 20 nappal meghosszabbítható. Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható.
 
Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:
Mindkettő részfeladat tekintetében:
Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: borbely.orsolya@budapest.hu Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail címre megérkeze​tt!
Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani!