Sajtóközlemény a „2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című projekthez kapcsolódóan

A „TOP-1.5.1-20 - A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése" tárgyú pályázati felhívás keretében a Fővárosi Önkormányzat meg kívánja valósitani a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. §-a szerint a részére kötelezően előirt feladatait, mint a fővárosi területfejlesztési koncepció és fővárosi területfejlesztési program tervezését, különös tekintettel a Fővárosi Területfejlesztési Koncepcióhoz és a Stratégiai Környezeti Vizsgálati (SKV) dokumentumhoz a Fővárosi Területfejlesztési Programhoz szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek, valamint a Fővárosi Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozására. A TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívás a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága az 1005/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdette a területfejlesztési dokumentumok elkészítésének támogatására vonatkozó „2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése" című felhívást.

Emellett a projekt keretében átfogó, megalapozott műszaki dokumentációk készítésére, konkrét fejlesztési területek vizsgálatára és tanulmánytervének részbeni kidolgozására is lehetőséget biztosít a projekt, úgy mint:

 • Budapest Zöld Infrastruktúra Fejlesztési-és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA)
 • Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) keretében az „Építőanyagok életciklus elemzése segédanyag kivitelezési közbeszerzés előkészítéséhez I.- tanulmány készítése az „Építőanyagok életciklus elemzése segédanyag kivitelezési közbeszerzés előkészítéséhez II.-tanulmány készítése
 • Budapest Főváros Környezeti Állapotértékelése (2020) részleges
 • Budapest Főváros Környezeti Állapotértékelése 2021
 • Levegőszennyezettség
 • Tanulmány Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátásra vonatkozóan Adatgyűjtés Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátásra vonatkozóan ITP 2021-2027
 • Kerékpárforgalmi főhálózati terv
 • Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája
 • Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Kulturális, közgyűjteményi, sport és köznevelési intézmények fizikai és tartalmi akadálymentesítése, hozzáférés biztosítása a különböző fogyatékossággal élők számára – Integrált közösségi parkok (játszóterek, parkok, fitness parkok) átalakítása/kiegészítése a fogyatékossággal élők számára is használható eszközökkel
 • Gellért-hegy csapadékvíz-elvezetési koncepcióterv (lefolyási modell)
 • Városháza munkahelyi mobilitási terv készítése – mintaprojekt előkészítés
 • Hőségriadó – ivókutak telepítése 2020
 • Hőségriadó – ivókutak telepítése 2021
 • ITS közösségi tervezése (TMCS, SMCS, lakossági fórum szervezése, facilitálása)
 • ITS honlap /benne kérdőívek, folyamatos tájékoztatás, hírek az eseményekről/
 • BKM Keresztúri telephely integrált fejlesztési koncepció.
   

A műszaki tervek mellett a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, módosítása keretében, több tématerületet érintően tervez a Fővárosi Önkormányzat tanulmányokat, vizsgálatokat készíttetni, melyek kitérnek az antiszegregációs stratégiára, szociális fejlesztésre, a roma kultúra erősítésére, idősellátási stratégia megalapozására, párkapcsolati és családon belüli erőszak visszaszorítására, az elhelyezés nélküli kilakoltatások és a hajléktalanná válás megelőzésére, a közműdíj-hátralékosság  megelőzésére és hatékony kezelésére szolgáló rendszerek fejlesztésére, gyermekek esélyegyenlőségéről szóló programelemek kidolgozására, továbbá, egyes nagyobb városi közparkok, zöldterületek, közterületek felújítása, közösségi tervezése, stratégiai terve is kidolgozásra kerül (pl.: Flórián tér, Klinikák park, Nagykörút, Gellért-hegy, Óbudai-sziget, Népliget, Vérmező, Terebesi erdő, Andrássy út megújítása, Andrássy út zöldsétány kiviteli terv) néhány Fővárosi Önkormányzati intézmény, cég energetikai auditjának és előzetes műszaki felmérésének megvalósítására is.

A projekt összköltsége: 249 998 272 Ft, 100% támogatási intenzitás mellett.

 

A projekt fizikai megvalósításának tervezett befejező időpontja: 2022. november 30.

 

A TOP-1.5.1-20-2020-00024 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásával valósul meg.

 

A projektről bővebb információt és képeket a budapest.hu oldalon találnak.

További információ kérhető:

 

Laduverné Andrasek Rita

Pályázatkezelési csoportvezető

Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály

Főpolgármesteri Hivatal

E-mail: andrasek.rita@budapest.hu