Sajtó- és médiafigyelés szolgáltatás beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Sajtó- és médiafigyelés szolgáltatás beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére a sajtó- és médiafigyelés szolgáltatás végzése mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő vállalkozási szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás n​apján – amennyiben a jelen Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján –, de legkésőbb 2022. június 1-én lép hatályba, és 2022. december 31-ig szóló határozott időtartamra jön létre.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Sajtó- és médiafigyelés vezetői összefoglaló készítése

(nettó Ft/hó)

80
2. részszempont

Médiaelemzés készítése

(nettó Ft/darab)

20

Az ajánlattételi határidő: 2022. május 9. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.