„Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében”

2021. augusztus 18-án aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00015 azonosító számú, „Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerületekkel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 1 789 774 650 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. május 31.

 

A projekt célja:

A Rákos-patak menti összefüggő útvonal létrehozása a patak térsége revitalizációjának és városi park jellegű intenzívebb hasznosításának is szerves részét képezi. A kerékpáros útvonal kialakítása illeszkedik egy komplexebb, rekreációs és ökológiai folyosó létrehozásának koncepciójába. A szélesebb körű vizsgálatoknak köszönhetően a közlekedési megfontolások mellett természetvédelmi és turisztikai szempontok is figyelembevételre kerülnek a továbbtervezés során.

A XIV. kerület területén kiemelt jelentőséggel bír Rákosrendező vasúti területének kerékpárral járható, külön szintű keresztezésének megteremtése, melynek forrásigénye és megvalósításának időigénye meghaladja jelen projekt kereteit. Így azt egy külön projekt keretében tervezi a város, addig ideiglenesen a jelenlegi gyalogos felüljáró igénybevételével lehet kerékpárral is átjutni a vasút felett.
A projekt része az M3 autópálya bevezető szakaszán meglévő külön szintű keresztezés kerékpározhatóvá tétele. A Csömöri útig a tervezett nyomvonal „tempo 30" zónába sorolt kisforgalmú közutakon vezet a Rákos-patak északi oldalán. A Csömöri út és Füredi út között a patak bal partján a meglevő, részben elavult kerékpárút korszerűsítésre kerül, megteremtve a lehetőséget a további rekreációs funkcióknak is. A Füredi út és a Kerepesi út között részben új nyomvonal építése javasolt.

A X. kerület beépített területein kisforgalmú közutakon kerül kijelölésre a kerékpáros nyomvonal, amely a Pilisi utca érintésével kerül a patak déli partjára. A X. kerület beépítetlen részén a Rákos-patak bal partján épül ki nyomvonal egészen a XVII. kerületi határig. A Rákos-patak medrének elhelyezésére szolgáló területek rendezetlensége folytán a szükséges építési terület még nem áll mindenütt rendelkezésre a kerékpáros nyomvonal megvalósításához.

A XVII. kerület területén a (Cinkotai út és Rákoscsaba utca között) meglévő kerékpárút szakasz felülvizsgálatára, szükség szerinti funkcióbővítésére (gyalogos közlekedés) és meghosszabbítására kerül sor a kerületi közigazgatási határokig. Budapest – Hatvan vasútvonal külön szintű keresztezése a meglevő patak-műtárgy kismértékű korrekciójával megoldható.

A projekt mintegy 19 km hosszan építi ki a patak menti kerékpárutat a meglévő és nem megfelelő, rossz állapotú szakaszok átépítésével, illetve a még ki nem épített szakaszokon annak megépítésével.​