„Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIII. kerületében”

 

2021. augusztus 8-án aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00016 azonosító számú, „Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIII. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 546 400 000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. május 31.

 

A projekt célja:

A Rákos-patak menti összefüggő útvonal létrehozása a patak térsége revitalizációjának és városi park jellegű intenzívebb hasznosításának is szerves részét képezi. A kerékpáros útvonal kialakítása illeszkedik egy komplexebb, rekreációs és ökológiai folyosó létrehozásának koncepciójába. A szélesebb körű vizsgálatoknak köszönhetően a közlekedési megfontolások mellett természetvédelmi és turisztikai szempontok is figyelembevételre kerülnek a továbbtervezés során.

A XIII. kerületi szakaszon a zömében több mint 20 éve épült kerékpáros infrastruktúra korszerűsítésre kerül a műszaki előírások és a gyalogos igények figyelembevételével. Más projekt keretében a 2017 évi Vizes világbajnokság kapcsán gyalogos és kerékpáros híd épült a patakon a Népfürdő utca vonalában. A Göncöl utca és a Béke út között a patak menti rekreációs terület kialakítása során már korszerűsítésre került a régi kerékpárút.

Tárgyi projekt mintegy 2,7 km hosszan építi ki a patak menti kerékpárutat.

​