Raklapemelők beszerzése

​​
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Raklapemelők beszerzése” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata 2 db Logiflex LF Mini típusú vagy azzal egyenértékű raklapemelő szállítása Ajánlatkérő részére a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. június 7. – 10:00 óra
 
Az ajánlatokat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hejuszn@budapest.hu​
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Ga​zdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hejuszn@budapest.hu​ e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​