Raklapemelők beszerzése (megismételt)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő megismételt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Raklapemelők beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő felad​ata 2 db Logiflex LF Mini típusú vagy azzal egyenértékű raklapemelő szállítása Ajánlatkérő részére a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. június 17. – 10:00 óra
 
Az ajánlatokat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hejuszn@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hejuszn@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.