Partnerségi egyeztetés a fővárosi településrendezési eszközök eseti módosításáról

​​​​Elkészült Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítás tervezete a Budapest XX. kerület, Zodony utca menti gazdasági- és erdőterületre vonatkozóan.

A terv elektronikusan a Településrendezési tervek oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhető el.

A terv munkaközi véleményezésére elektronikus úton biztosítunk lehetőséget. Véleményét 2022. január 13. és 28. között a varosrendezes@budapest.hu​ címre küldheti el.

További részletek az alábbi tájé​koztatóban találhatók.Részletes tájékoztatás:


Tájékoztató Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításáról, a Budapest XX. kerület, Zodony utca menti gazdasági és erdőterület cseréjére vonatkozó tervjavaslat partnerségi egyeztetéséről 


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet Átmeneti rendelkezések 78. § (1) bekezdés alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 38. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a TSZT 2021 és FRSZ eseti módosítás tervezete a Budapest XX. kerület, Zodony utca menti gazdasági és erdőterületre vonatkozóan.

A terv elektronikusan a Településrendezési tervek​ oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhető el.

A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdések alapján a Fővárosi településrendezési eszközök (TSZT 2021 és FRSZ) eseti módosításának

munkaközi véleményezése (partnerségi egyeztetése),
elektronikus úton történik.

 

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül:

2022. január 13 – 28. között

elektronikus úton a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre megküldve lehetséges.


A tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani a fenti időszakban
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának címezve (postacím: 1840 Budapest), és
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen is lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez teljes nevének megadása szükséges, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.