Pályázati felhívás az I. Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálén való részvételre

​​
Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezésére a Budapesti Történeti Múzeum nyilvános pályázatot ír ki az I. Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálén művészeti alkotásokkal és projektekkel való részvétel támogatására
 
A pályázat célja:
A város történetéhez, köztereihez való tényleges és szimbolikus hozzáférés, a városhoz való sokrétű kapcsolódás, a közösségi gondolkodás és tapasztalat lehetőségei igen gyakran egyéni kezdeményezésekben vagy kisebb léptékű, helyi szintű együttműködésekben mutatkoznak meg. Ezek, lényegükből adódóan, sok esetben láthatatlanok maradnak a szélesebb közönség számára, sőt, olykor a hasonló kezdeményezések is csak esetlegesen jutnak egymás tudomására. Számos olyan történelmi esemény, tett vagy épp kortárs kezdeményezés és közösség ismert ugyanakkor, amely meghatározó módon járult vagy járul hozzá a város alakításához, közösségeinek formálásához.

Ennek megfelelően a pályázat célja a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmához kapcsolódó Biennálén való részvétel támogatása, és hogy az ennek keretében létrejövő művészeti alkotások és projektek olyan váratlan találkozási pontokat képezzenek, ahol bizonyos, korábban nem ismert vagy elhallgatott történetek, illetve a jelen kérdései, dilemmái, javaslatai hangot kapnak. Olyan ideiglenes – vagy akár hosszabb távon is működtethető – együttműködések létrejöttét szeretné a pályázat támogatni, amelyek a helyi közösségek és a város kapcsolatának szervessé válásához hozzájárulnak.

 
A támogatáshoz rendelkezésre álló forrás: A nyertes pályázatok megvalósítására összesen bruttó 20,0 millió Ft áll rendelkezésre.
A pályázható költségkeret: A pályázaton maximálisan igényelhető összeg (a tartalékkerettel együtt) bruttó 2,0 millió Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás intenzitásának mértéke: maximum 100 %.
Saját forrás: nem szükséges.
Pályázati díj: nincs.
A pályázati cél megvalósítási időszaka: 2023. szeptember 14. – 2023. október 24.


A pályázatokról a Bíráló Bizottság dönt.
A Bíráló Bizottság tagjai:
– Barda Beáta, a Trafó – Kortárs Művészetek Háza ügyvezető igazgatója
– Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum osztályvezetője
– Erő Zoltán főépítész, a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának főosztályvezetője
– Erőss Nikolett, a BTM – Budapest Galéria főosztályvezetője
– Juhász Anna Mária független kurátor
– Polyák Levente, urbanista, Eutropian, KÉK

 
A részletes pályázati felhívás és a szükséges mellékletek megtalálhatók és letölthetők a Budapest Galéria honlapjáról: