Nyomdatechnikai anyagok beszerzése 2022

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Nyomdatechnikai anyagok beszerzése 2022" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban részletezett nyomdatechnikai termékek szállítása a keretszerződés szerinti egyedi megrendelésekben megadott mennyiségben, a keretszerződésben foglaltak szerint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő számára.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 16. – 10:00 óra
 
Az ajánlatokat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hejuszn@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hejuszn@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.