Nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

A pályázat a Budapesten lakó, roma nemzetiséghez tartozó, minimum 3,00 tanulmányi átlaggal rendelkező, alapfokú köznevelési intézményben felső tagozaton vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozaton tanulók számára kerül kiírásra, akik más forrásból, hasonló célra nem részesülnek ösztöndíjban. A jelentkezés további feltétele, hogy a pályázó részt vegyen valamelyik budapesti tanoda programjában.

Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. február hónaptól június hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta kerül folyósításra. Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.

A pályázatokról egy független szakértőkből álló bírálóbizottság fog dönteni.

A részletes pályázati felhívás és a szükséges mellékletek megtalálhatók és letölthetők a pályázat lebonyolítójának honlapjáról:  www.eszgsz.hu

Célunk, hogy a pályázatot a lehető legszélesebb körben népszerűsítsük, hogy minél több gyerek élhessen a lehetőséggel!