Munkahelyi mobilitási terv készítése a Főpolgármesteri Hivatal részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Munkahelyi mobilitási terv készítése a Főpolgármesteri Hivatal részére" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Munkahelyi Mobilitási tervét, mely magába foglalja a fenntartható közlekedési módok használatának vizsgálatát is, valamint elkészíti és megtartja az elkészített Mobilitási tervhez kapcsolódó Prezentációt a szerződésben és a Műszaki leírásban foglaltak szerint.

A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját követő első nap. A Mobilitási terv elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának végső határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 120. nap, de legkésőbb 2022. június 30. Megrendelő előteljesítést elfogad. A Prezentáció elkészítésének és Megrendelő részére történő megtartásának határideje a Mobilitási terv átadásától számított 30. nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.​

Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. (Összesen nettó ajánlati ár - HUF).Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került: 2022. február 9. – 10:00 óra.

Továbbá Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja Gazdasági Szereplők részére a Műszaki leírás mellékletét képező „Főpolgármesteri Hivatal munkatársi felmérés eredményei (2020)" tárgyú dokumentumot.

Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig az : onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre megérkezik! Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani!


A beszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett egy ajánlattételre felkért Gazdasági Szereplő részéről, melyre Ajánlatkérő a mellékelt kiegészítő tájékoztatást adja.

Továbbá Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja Gazdasági Szereplők részére a Műszaki leírás mellékletét képező „Főpolgármesteri Hivatal munkatársi felmérés eredményei (2020)" tárgyú dokumentumot excel formátumban.

Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani a meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani!