LTO kazetta beszerzése 2022.

​Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „LTO kazetta beszerzése 2022." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata 200 db IBM Ultrium LTO7 újraírható adatkazetta és 200 db IBM Ultrium LTO7 újraírható adatkazettához megfelelő fekete-fehér vonalkód címke szállítása Ajánlatkérő részére a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, és a felek kölcsönös teljesítéséig tart.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 
SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempontNettó ajánlati ár (nettó forint)80
2. részszempont

Vállalt szállítási határidő (naptári nap)

(maximum 30 naptári nap)

20

 
Az ajánlattételi határidő: 2022. május 4. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.