LIFE IP HungAIRy projekt ökomenedzserei számára történő informatikai eszközök beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „LIFE IP HungAIRy LIFE17 IPE/HU/000017 azonosítószámú projekt ökomenedzserei számára történő informatikai eszközök beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére informatikai eszközök szállítása a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és hatálya a kölcsönös teljesítés időpontja.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az a​jánlattételi határidő: 2022. május 30. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.