Lakossági fórum és partnerségi egyeztetés a fővárosi településrendezési eszközök módosításáról a XVI. kerületet érintően

​​

​​​​Tájékoztató az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: FRSZ) a XVI. kerület egyes területeire vonatkozó módosításának partnerségi egyeztetéséről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-ára hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a TSZT 2021 és FRSZ XVI. kerület egyes területeire vonatkozó terv partnerségi egyeztetését.

A Fővárosi Önkormányzat a településrendezési eszköz nyilvánosságát a 16/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően biztosítja. Fentiek alapján a tervek a Településrendezési tervek oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek címszó alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján a Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság a 8/2022. (II.22.) számú határozatában szükségesnek tartotta a környezeti vizsgálat készítését, amelyet a Korm. r. 8. § (3) bekezdés b) pontja szerint nyilvánosságra kell hozni.

A tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2022. augusztus 28. – 2022. szeptember 13. között
  • 2022. szeptember 05-én 16:00 órakor a Főpolgármesteri Hivatalban (1052 Budapest, Városház utca 9-11. Díszterem) tartandó lakossági fórumon szóban, vagy
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának címezve
    (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,
    Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.
Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni.