Lakatos műhely részére anyag beszerzés 2022-2023. évben

​​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Lakatos műhely részére anyag beszerzés 2022-2023. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére lakatosipari anyagok szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy évente az adott évre meghatározott keretösszeg 60 %-ának megfelelő értékben tesz megrendelést a műszaki leírásban megjelölt termékekre.

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján,– ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja – és határozott 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre, azzal, hogy amennyiben a Vevőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a Szerződés időbeli hatálya - legkésőbb Vevőnek a Szerződés lejárta előtt 30 (harminc) nappal az Eladó részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – a tájékoztatásban rögzített határidőig, de legfeljebb egy alkalommal három hónappal meghosszabbodhat. Eladó esetleges árváltoztatásra vonatkozó indítványt a mellékelt szerződéstervezetben foglaltak szerint tehet.

 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Ajánlattételi határidő: 2022. május 11. – 10:00 óra

 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.