Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében

 

2021. augusztus 9-én aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00020 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.


A projekt tervezett bruttó összköltsége: 980 650 634 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. november 15.

A projekt célja:

A projekt célja, hogy könnyebben és biztonságosabban lehessen kerékpárral megközelíteni a XX. kerületben lévő fontos forgalomvonzó létesítményeket, úgymint a köz- és oktatási intézményeket, üzleteket, a közösségi közlekedés megállóit, valamint a lakóövezeteket. Fontos, hogy a mindennapi ügyintézés, a munkába, óvodába vagy iskolába járás kerékpárral is minden korosztály számára elérhető legyen, illetve a fejlesztések jóvoltából egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett – akár a közösségi közlekedéssel társítva is. A célok elérését segíti, hogy a kerület jó földrajzi, domborzati adottságai kedveznek a kerékpáros közlekedés számára.

A fejlesztések révén elsősorban a kerületen belüli, illetve kerületközi összeköttetést kívánjuk erősíteni. A belváros elérésére – a nagyobb távolság miatt – főleg a közösségi közlekedéssel kombinálva lehet alternatíva a kerékpározás, így itt a kerékpár és a közösségi közlekedés közötti könnyű átszállás biztosítását kell előtérbe helyezni.

 

A projekt során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

A XX. kerületi projekt tervezésekor meghatározó szempont volt, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöjjenek létre, és a megvalósuló útvonalak csatlakozzanak a hálózat jelenlegi, illetve tervezett szakaszaihoz. 

A kerékpárforgalmi főhálózattal Pesterzsébet központját és legfontosabb intézményeit kívánjuk a Nagysándor József utcai felüljáróval összekötni, kapcsolódási lehetőséget biztosítva Kispest felé. A felüljáró kerékpárosbarát átalakítása más projekt keretében már megtörtént.

A másik fontos kerületközi kapcsolódási útvonal a Szent Erzsébet tértől Erzsébetfalván keresztül a Határ úti felüljárót célozza meg, a kispesti kerékpárforgalmi hálózathoz csatlakozva. Az útvonal környezete részben lefedi a kerület szociális városrehabilitációs akcióterületét. A fejleszteni kívánt terület a Szent Erzsébet teret is magába foglaló, Török Flóris u. - Kossuth Lajos u.  által határolt városrészben van.

A beruházás során megvalósul a Helsinki út és Kossuth Lajos utcai csomópont kerékpárbarát átalakítása, új kerékpárút kiépítése, Helsinki szervizút keresztmetszeti átrendezése; új kerékpáros kapcsolat kialakítása a Helsinki úti csomóponton keresztül a Baross utca és Csepeli átjáró között; Helsinki út keleti oldalán új kerékpáros útvonal kialakítása; Helsinki út és Határ út csomópontjának kerékpárosbarát átalakítása; Közműhely utca, Zamárdi utca, Teremszeg utca, Serény utca kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpárút építése a Török Flóris utcában; Kossuth Lajos utca, Nagy Győri István utca, Berkenye sétány és Vörösmarty utca, Zilah utca, Kalmár Ilona sétány, Dobos utca és Ady Endre utca kerékpárosbarát átalakítása.

További projekt elemek: új kerékpárút kiépítése a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Baross utcában; kerékpársáv kialakítása a Topánka utcában. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; kerékpárút kiépítése a Szent Erzsébet téren; kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakítása a Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet tér és a Mártírok útja között; kerékpársáv kialakítása a Nagysándor József utca – Köteles utca nyomvonalon; Toldy Ferenc utca, Kende Kanuth utca, Rákóczi utca, Erdő utca, János utca, Sárrét utca, Bem utca, Tátra utca kerékpárosbarát átalakítása.

 

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek vagy lakó- pihenő övezetek kialakítása a gyaloglás és kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik, és egyben a gyalogos közlekedés biztonságát is növelik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpáros- és gyalogosbarát hálózat kialakításának.

A kis forgalmú utcákban a kerékpárral közlekedők a gépjárművekkel közös felületen közlekednek, itt a projekt terület kerékpáros átjárhatóságának és a forgalombiztonság növelése megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg. Fontos cél továbbá a parkok, közösségi terek kerékpárbarát kialakítása.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is, figyelembe véve a kerékpározási igényeket, előretolt felálló helyek kialakítását és a kerékpárral átjárhatóság javítását.

A forgalomvonzó létesítményeknél, intézményeknél a kerékpártárolás fejlesztése szükséges.

A fejlesztések elindításának, prioritások felállításánál legfontosabb feladat összehangolni a Fővárossal és a szomszédos kerületekkel, különösen Kispesttel az elsőbbséget élvező nyomvonalakat.