Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében

 

2021. október 15-én aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00013 azonosító számú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 883.200.229.-Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. november 15.

 

A projekt célja:

A projekt a Hunyadi utca és az Üllői út mentén valósul meg.

A fejlesztési tevékenység a fent említett teljes terület kerékpárosbaráttá alakítása, kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, kiépítésével.

A projekt megvalósítása során a hatásterületen belüli úthálózat elemei a biztonságos, közvetlen és kényelmes kerékpározhatóság szempontjai szerint felülvizsgálatra kerülnek és a beruházás eredményeként a kijelölt hatásterület közlekedési úthálózata kerékpárosbaráttá válik.

Kispest kertvárosias adottságainak köszönhetően jól kerékpározható kerület, léteznek jól kiépített kerékpárutak, kerékpárosbarát területek, amelyeket egyrészt saját forrásból, másrészt korábbi EU-s pályázatból építettek. Ez a projekt a mindennapi hivatásforgalmi utak fejlesztését célozza, emellett szomszédos kerületek, illetve a belváros felé irányuló kapcsolatokat erősítené. Ennek keretében lehetőség nyílik majd kerékpárút-építésre és kerületrészek kerékpárosbaráttá tételére (pl. forgalomcsillapításra, kitáblázásra stb.), de szemléletformáló programok is részei a pályázatnak. A pályázatra készülve a kerület 2015 végén - 2016 elején kérdőíves felmérést készített a kispestiek kerékpározási szokásairól. Ennek eredményeire épülve, illetve a BKK javaslatára készült el a területlehatárolás. A célok között szerepel az Üllői út kispesti szakaszának kerékpározhatóvá tétele, itt főleg új kerékpárút-építésről lenne szó, de a további kerékpárosbarát fejlesztések, néhány kerületrész kivételével, Kispest majdnem egész területére kiterjednének.

A tervezett főhálózat-fejlesztés mellett kerékpárosbarát területi fejlesztéseket is végzünk, összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek kialakításával. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek vagy lakó-pihenő övezetek kialakítása a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózatfejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpárosbarát hálózat kialakításának.

A magasabb rendű gyűjtő, elosztó jellegű nyomvonalak már kijelölt, jelzett, irányított és szabályozott kerékpáros forgalmú útvonalak, melyeken a projekt keretében útirányjelzés és figyelmeztető, megerősítő útburkolati jelek kihelyezése valósul meg.

A kis forgalmú utcákban a kerékpáros a gépjárművekkel közös felületen közlekedik, itt a projekt terület kerékpáros átjárhatóságának és a forgalombiztonság növelése megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is, figyelembe véve a kerékpározási igényeket, előretolt felálló helyek kialakítását és a kerékpárral átjárhatóság javítását.​