Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében

2021. augusztus 9-én aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00014 azonosító számú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.


A projekt tervezett bruttó összköltsége: 1 113 600 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:  2023.12.15.

 

A TERVEZETT FEJLESZTÉS RÖVID ISMERTETÉSE

A településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása a kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, kiépítésével az alábbi területen kerül megvalósításra Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya vonatkozásában:

 

Korponai utca – Kolozsvári utca – Kőrösi Csoma Sándor út – Vásárló utca által határolt területe,

a Harmat utca Kőrösi Csoma Sándor út és Sibrik Miklós út közötti szakasza,

a Kőér utca teljes hosszában és a Gitár utca Harmat utca és Sörgyár utca közötti szakasza,

a Halom utca, a Szlávy utca, a Noszlopy utca, az Óhegy parkon áthaladó kerékpárút teljes hosszában és a Halom utca Kőrösi Csoma Sándor út és Óhegy utca, a Cserkesz utca Kelemen utca és Örmény utca, az Óhegy utca Kőér utca és Kada utca közötti szakasza.

A projekt megvalósítása során a hatásterületen belüli úthálózat elemei a biztonságos, közvetlen és kényelmes kerékpározhatóság szempontjai szerint felülvizsgálatra kerülnek és a beruházás eredményeként a kijelölt hatásterület közlekedési úthálózata kerékpárosbaráttá válik.

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő lakóterület lehatárolásával védett, csillapított övezet alakul ki a Korponai utca – Kolozsvári utca – Kőrösi Csoma Sándor út – Vásárló utca által határolt területen. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezet kialakítása a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósul meg.

A kisforgalmú, kerékpározásra alkalmas útpályákon a forgalombiztonság növelése és a kerékpározhatóság feltételeinek megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg.

A projekt hatásterületén a hálózatfejlesztés részeként több útszakaszokon valósul meg az egyirányú forgalmú útpályán a kétirányú kerékpározás engedélyezése, jelentősen növelve ezzel a területek átjárhatóságát.

 

 

A projektben megvalósulnak jelentősebb építési beavatkozások is, melyek a frekventált nagy forgalmú, terhelt útpályák mentén, a kerékpárosok forgalombiztonságának növelése érdekében szükségesek. Arra alkalmas helyszíneken kerékpársávok, önálló kétirányú kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak épülnek.

A kerékpározók fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is.