Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében

 

2021. augusztus 9-én aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00018 azonosító számú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 507 149 350 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. 12. 15.

A projekt célja:

A jelenlegi kerékpáros hálózat jellemzői:

Újpesten az önálló (vagy szerviz úton vezetett) kerékpáros infrastruktúra teljes hossza 14,4 km, amely területarányosan meghaladja a fővárosi átlagot.

Önálló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező útvonalak: Megyeri híd – Külső Váci út – Óceánárok út (Megyeri útig), Berlini út – Külső Szilágyi út, Újpesti vasúti összekötő híd – Berda József utca, Ugró Gyula sor – Óceánárok utca (utóbbi a kerület beruházásában, jelentős lakossági igényre, a káposztásmegyeri és megyeri lakóközösségek közötti gyalogos és kerékpáros kapcsolatot teremtette meg).

 

A közúti rekonstrukciók során minden esetben előtérbe kerül a kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése, kerékpáros sávok, illetve felfestések kialakítása (Görgey Artúr út komplex felújítása, Tél utca megújítása).

Ezeken felül a Budapesti Közlekedési Központtal egyeztetett helyszíneken lehetővé vált az egyirányú utcák esetében a forgalmi iránnyal ellentétes kerékpáros közlekedés is.

A kerékpáros hálózat jelenleg nem alkot összefüggő rendszert, és további jelentős fejlesztésre szorul, mind az egységes hálózati kialakítás, mind a kerékpár tárolási lehetőségek bővítése tekintetében.

A helyi közlekedéssel kapcsolatos meglévő infrastruktúra befejezése és folyamatos felújítása kulcsfontosságú, vagyis a még kiépítetlen közterületeken megépülnek a hiányzó burkolatok, a kertvárosias lakóterületeken forgalomcsillapítást eredményező beavatkozásokra kerül sor, és a lakótelepeken a parkolási hiány csökkentésre, megszüntetésre kerül. Másrészt a környezetkímélő közlekedési elemek jelentős fejlesztése várható, amelynek részeként a kerületet lefedő összefüggő kerékpáros hálózat jön létre.

 

A pályázat keretében – az ITS városszerkezeti egységeivel összhangban – az alábbi területek komplex, kerékpáros infrastruktúra fejlesztését kívánjuk megvalósítani.

Berda József utcai szakasz; Belső Újpestet érintő szakasz; Szilágyi utca – Árpád út – Kiss J. utcai csomópont; Szilágyi utca – Lahner Gy. utca – Görgey utcai csomópont; Káposztásmegyei út; Óceánárok utca.

.

A pályázatban megjelölt fejlesztési terület Újpest teljes területére vonatkozik. A fejlesztéseknek köszönhetően létrejön az Észak-déli és a Kelet-nyugati kerékpáros folyosó.

 

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárol és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek vagy lakó- pihenő övezetek kialakítsa a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik.

A kisforgalmú, kerékpározásra alkalmas útpályákon a kerékpáros a közúti forgalom részeként közlekedik, itt a forgalombiztonság növelése és a kerékpározhatóság feltételeinek megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi egyes jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is.​​