Hivatali személyszállítás 2023-2024

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Hivatali személyszállítás 2023-2024." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevőnek feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére biztosítani a napi 24 órás (nonstop) személyszállítást sorszámozott egyszer használatos taxikártya rendelkezésre bocsátásával és elfogadásával a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági áron a szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
Amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá a szerződést, akkor a későbbi aláírás napján jön létre és hatálya 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a számlaösszesítő végösszegét annak kiállítási időpontjától számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel átutalással teljesíti.
A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint:

 

Értékelési szempontokSúlyszám
a)    pjárművek száma (db)​

(Ajánlattevő rendelkezésé​re álló gépjárművek száma a szolgáltatás nyújtása során összesen, minimum 200 db)

50
b)    Garantált kiállási idő Megrendelő székhelyére (perc)

(minimum 5 perc, maximum 10 perc, pozitív egész számban megadva)

20
c)   Hibrid üzemű és tisztán elektromos üzemű gépjárművek aránya (%)

(Ajánlattevő rendelkezésére álló hibrid üzemű és tisztán elektromos üzemű gépjárművek száma a rendelkezésre álló összes gépjármű számához viszonyítva %-ban kifejezve, pozitív egész számban megadva)

15
d)   VIP dedikált telefonszám 0-24 órában (Igen/Nem)

15
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 30. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu.
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Szerződéstervezet
4. Adatkezelési tájékoztató