Higiéniai papírtermékek beszerzése

​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Higiéniai papírtermékek beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata higiéniai papírtermékek szállítása Ajánlatkérő részére két részfeladatban a szerződéstervezetekben és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetekben meghatározott keretösszeg 80 %-ánál.

Az eljárás során részajánlattételre lehetőség van az alábbiak szerint:

1. részfeladat: Kéztörlőpapír és szalvéta beszerzése 2023.
2. részfeladat : Toalettpapírok beszerzése 2022-2023.
 
Az 1. részfeladat esetében a szerződés 2023. január 1-én lép hatályba és hatálya 2023. december 31. napjáig, vagy a Szerződéses keretösszeg kimerüléséig tart. A 2. részfeladat esetében a szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és hatálya 2023. december 31. napjáig, vagy a Szerződéses keretösszeg kimerüléséig tart, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja, mindkettő részfeladatban:
A legalacsonyabb ár alapján történik.
 
Ajánlattételi határidő: 2022. augusztus 15. - 10:00 óra
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a e-mail hivatalibeszerzesek@budapest.hu címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.