Gyakorlatilag egy héten át nem fog változni a tegnap Budapesten is tapasztalt magas légszennyezettség

A PM2,5 szennyezettséget folyamatosan mérő műszerek közzétett fővárosi adatai alapján, az elmúlt időszak 24 órára számított átlagos koncentrációi a mintavételi pontokon az alábbiak – a WHO ajánlás (25 µg/m3) fölötti értékeket kiemeléssel jelöltük:

DátumXVIII. ker.
Gilice tér
II. ker.
Széna tér
VIII. ker.
Teleki tér
II. ker.
Pesthidegkút
XV. ker.
Kőrakás park
XI. ker.
Kosztolányi tér
µg/m3
2022.03.16.2418201325-
2022.03.17.2423222138-
DátumXIII. ker.
Honvéd-telep
V. ker.
Erzsébet tér
X. ker.
Gergely utca
XXII. ker.
Budatétény
XXI. ker. Csepel
Szt. István út
IV. ker.
Káposztásmegyer
 µg/m3
2022.03.16.22252219--
2022.03.17.33363230--
- : nincs PM2,5 mérés; n.a.: nincs adat

 Az elmúlt napokban tapasztalható magas budapesti aeroszolszennyezettséget (PM2,5/PM10) elsősorban a nagy mennyiségű szaharai eredetű por okozta, az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnapi tájékoztatása​ szerint.

 Az Országos Meteorológiai Szolgálat legújabb előrejelzése alapján Budapesten ma a légszennyező anyagok koncentrációjának emelkedése valószínű.
Az követően – gyakorlatilag legalább egy héten át – a napközbeni időszakos javulás mellett a légszennyezettségi szint stagnálása valószínű.

 A jelenlegi budapesti levegőminőségi helyzet még nem jelenti a korábban megszokott, jogszabályok szerinti szmoghelyzetet.

Az aeroszolok a levegőben előforduló olyan folyékony, illetve szilárd halmazállapotú részecskék, melyeknek mérete a 0,001-100 mikrométer (μm) közötti tartományba esik. Veszélyességük​ összefüggésben van szemcseméretükkel – a 10 μm-nél kisebb aeroszoloknál (PM10) veszélyesebb hatású azok 2,5 μm-nél is kisebb része, a PM2,5.

 A téli időszakban elsősorban a PM10 aeroszol légszennyező anyag magas szintje miatt kell meghatározott településeken – Budapesten is a főpolgármesternek – szmogriadót elrendelni.

 A szmoghelyzeti tájékoztatási fokozathoz, vagy a korlátozásokkal is járó riasztási fokozathoz, valamint az egészségügyi határértékek alapjául a PM10 (szálló por) frakciója esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet az irányadó.

 A PM2,5 aeroszol légszennyező anyagra vonatkozóan jelenleg sem a vonatkozó EU irányelv, sem az alapján a vonatkozó magyar jogszabály nem állapít meg egy napra vonatkozó követelményt, csak egy évre vonatkozó határértéket (utóbbi 2020. január. 1-jétől 20 µg/m3).

 Ugyanakkor az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) a jogalkotók számára javasolta a PM2,5 napi határértékének 25 µg/m3-ben való meghatározását, ami évente 3-nál több alkalommal nem léphető túl, továbbá javasolta az egy évre vonatkozó követelmény 10 µg/m3-ben való meghatározását is.

A Fővárosi Önkormányzat a fővárosban tartózkodók fokozottabb egészségvédelme érdekében kiadott lakossági tájékoztatása során akkor alkalmazza a PM2,5 napi határértékére tett WHO ajánlást, ha a budapesti mérőpontok közzétett, egynapi PM2,5 eredményeinek számtani átlaga, vagy mediánja jellemzően meghaladja a vonatkozó WHO ajánlást.

 A WHO ajánlás alkalmazásával megvalósított jelen fővárosi tájékoztatás szigorúbb eredményű egészségvédelmet jelent, mint a Nemzeti Népegészségügyi Központ által eddig is rendszeresen közzétett rövidtávú értékelés.

 Ugyanakkor az Országos Meteorológiai Szolgálat által a PM2,5 aeroszol légszennyező anyagra készített országos és Budapestre is közzétett előrejelzése​, továbbá értékelése​ már megfelel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékelési módszerének is.

 A budapesti légszennyezettségről is folyamatosan tájékoztató előbbi híradásokat folyamatosan követhetik a Budapest Portálon​ keresztül is.​