Grafikai és irodai programcsomagok előfizetése 2022.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Grafikai és irodai programcsomagok előfizetése 2022." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő (Engedélyező) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Felhasználó) részére az alábbiakban felsorolt szoftverek licencének szállítása jelen Műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint:
 
1. Adobe Photoshop CC licenc - 8 db
(1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-magyar)

2. Adobe Illustrator CC licenc – 2 db
(1 éves előfizetés, többnyelvű-magyar)

3. Adobe InDesign CC licenc - 7 db
(1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-magyar)

4. Adobe Creative Cloud for teams - All Apps licenc - 9 db
(1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű- magyar)

5. a) Adobe Acrobat Pro 2020 MLP örökös upgrade – 20 db
(többnyelvű - magyar)

5. b) Adobe Acrobat Pro MLP licence – 30 db
(többnyelvű - magyar)

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A Szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződő Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás napján - jön létre és hatálya 2022. november 16. napjától kezdődően határozott, 12 (tizenkettő) hónapra terjedő időtartamra szól.

Nyertes Ajánlattevőnek (Engedélyezőnek) a programok legújabb szoftververziójához történő hozzáférést a szerződés hatálybalépést követő 5 (öt) napon belül kell biztosítania a telepítőkészlet elérhetőségével aktiváló link vagy file formátumban, illetve a Szerződés 2.4.2. pontja szerinti új változatokat a Szerződés hatálybalépését követően az aktuális új változatok kiadásától számított 5 napon belül kell rendelkezésre bocsátania (frissítés).
 
Nyertes Ajánlattevő (Engedélyező) összesen egy darab önálló számla benyújtására jogosult a teljesítési igazolás átvételét követően. A licenc / felhasználási díj megfizetése a teljesítési igazolás alapján szabályszerűen, a Szerződés 3.5 és 3.6 pontjában meghatározottak szerint, hibátlanul kiállított, a kiállítástól számított 3 napon belül igazolható módon megküldött vagy átadott számla, a kiállítást követően 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, az Engedélyező a Szerződés fejlécében megjelölt fizetési bankszámlájára történő átutalással történik.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. október 13. - 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu.
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.