Partnerségi egyeztetés a fővárosi településrendezési eszközök eseti módosításáról

​Elkészült Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítás tervezete a Budapest​ XIII. kerület egyes területeire vonatkozó​an.

A terv elektronikusan a Településrendezési tervek​​​ oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhető el.
​​
A terv munkaközi véleményezésére elektronikus úton biztosítunk lehetőséget. Véleményét 2022. április 14. és 29. között a varosrendezes@budapest.hu​ címre küldheti el.

További részletek az alábbi tájé​koztatóban találhatók.

Részletes tájékoztatás:

Tájékoztató Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításáról a XIII. kerület egyes területeire vonatkozó
tervjavaslat partnerségi egyeztetéséről.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet Átmeneti rendelkezések 78. § (1) bekezdés alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 38. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatának eseti módosítása a XIII. kerület egyes területeire vonatkozóan.

A terv elektronikusan a Településrendezési tervek oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhető el.​

A Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdése, valamint a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 26. pontja és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b), c) pontja és a (2) bekezdések alapján a Fővárosi településrendezési eszközök (TSZT 2021 és FRSZ) eseti módosításának
munkaközi véleményezése (partnerségi egyeztetése),
elektronikus úton történik.


ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül:

2022. április 14. – 29. között

elektronikus úton a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre megküldve lehetséges.


A tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani a fenti időpontban
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának címezve​ (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), és
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen is lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez teljes nevének megadása szükséges, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük. ​​