Fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetése a III. kerületet érintően

Tájékoztató a Duna-parti Építési Szabályzat – V. ütem, Óbuda-Békásmegyer II. – Pünkösdfürdői szakasz és Óbuda-Békásmegyer II. szakasz Kerületi Építési Szabályzat, Pünkösdfürdő Duna-parti területére vonatkozó terv partnerségi egyeztetéséről
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet) 38. §-ára hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer II. szakasz, és Óbuda-Békásmegyer II. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) területére vonatkozó terv véleményezési eljárását.

A Fővárosi Önkormányzat a településrendezési eszköz nyilvánosságát a 16/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően biztosítja. Fentiek alapján a tervek a Településrendezési tervek oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek címszó alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján a Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság a 14/2020. (VI.23.) számú határozatában szükségesnek tartotta a környezeti vizsgálat készítését, amelyet a Korm. r. 8. § (3) bekezdés b) pontja szerint nyilvánosságra kell hozni.

A tervvel és a környezeti értékeléssel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2022. augusztus 4. – 2022. augusztus 12. között

  • a 2022. augusztus 4-én 16:00 órakor az Óbudai Kulturális Központban
    (1032 Bp., San Marco u. 81.) tartandó lakossági fórumon szóban, vagy
  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve
    (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,
    Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.
Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni.