European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI) program pályázati konstrukciójában megnyílt 1. számú felhívására benyújtandó pályázat előkészítése és kidolgozása

​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI) program pályázati konstrukciójában megnyílt 1. számú felhívására benyújtandó pályázat előkészítése és kidolgozása" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére az European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI) program pályázati konstrukciójában megnyílt 1. számú felhívására benyújtandó pályázatra vonatkozó pályázatírási szolgáltatás nyújtása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján — amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján — lép hatályba és a Szerződés Felek által történő kölcsönös teljesítésének napjáig tart.  A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

A pályázatírási feladat elvégzésére vonatkozó teljesítés véghatárideje: 2023. január 19.

Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár (Összesen nettó ajánlati ár - HUF).

Ajánlattételi határidő: 2022. december 14. 10.00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu​.

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.
Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Szerződés tervezet
4. Nyilatkozat alkalmasság
5. Adatkezelési tájékoztató