Épület fűtő-hűtő rendszer karbantartása és javítása 2023-2024. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Épület fűtő-hűtő rendszer karbantartása és javítása 2023-2024. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére 2023. és 2024. években a Főpolgármesteri Hivatal épületében található „fan coil" típusú épület fűtő-hűtő rendszer nyári és téli átállítása évente két alkalommal, összesen 4 alkalommal, valamint a rendszer karbantartása  június, július és augusztus hónapokban évente három alkalommal, összesen hat alkalommal, továbbá eseti jellegű javítási munkák elvégzése a mellékelt műszaki leírásban és Vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az éves keretösszegek 70 %-ának mértékéig biztosít megrendelést a Műszaki leírásban meghatározott karbantartási és javítási szolgáltatások teljesítésére.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba, és 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre jön létre a szerződéstervezet I.4. pontjában foglalt Megrendelő általi esetleges hosszabbítás lehetőségének figyelembevételével.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2022. november 24. 10:00 óra.
 
A helyszíni bejáráson Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Megrendelő székhelye (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) épületében található „fan coil" típusú radiátorok és folyadékhűtő tartályok megtekintésére lesz lehetőségük a megjelent érdeklődő gazdasági szereplőknek.
A találkozó helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) II. sz. kapu.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. november 30. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.