Budapest Energiakrízis Intézkedési Terv

A Budapest Energiakrízis Intézkedési​ Terv az alábbiakban olvasható. 


 

Budapest Energiakrízis Intézkedési Terv

2022. október – 2023. április

 

2022 nyarán Budapest is szembesült az energia- és alapanyagárak drasztikus emelkedésével, ami sokként érte a lakosságot és a fővárosi fenntartású intézményeket, fővárosi tulajdonú gazdasági társaságokat is.

Budapest főváros intézményei és a közszolgáltatások fenntartása jelentős energiafogyasztást igényel még akkor is, ha ez csupán a teljes ÜHG kibocsátás, illetve a Budapesten elhasznált összes energia pár százalékát teszik ki. Ráadásul a klímaváltozás következtében bizonyos közszolgáltatások energiaigénye drasztikusan növekszik (például: a vízszolgáltatás a Duna alacsony vízállása miatt vagy a csatornahálózat a szárazság miatt több villamosenergiát igényel, miközben a város vízigénye megnő; a közösségi közlekedés energiafogyasztása is növekszik a meleg miatt jelentkező klimatizációs igények miatt). A mai rossz anyagi helyzetben ez többszörösen sújtja a várost és annak költségvetését.

Fel kell készülnünk arra, hogy a tendencia az energiaárak tekintetében folytatódik a közeljövőben, ami nyomós érv a drasztikus energiahatékonyság-javítási intézkedések és a megújuló energiaforrások városi kiaknázása mellett.

Ennek a problémának szenteltük a 2022. június 27-én megtartott Első Budapesti Energiacsúcsot, melyen a Főváros vezetése nyilvánosan elkötelezte magát az energetikai és költségracionalizálás mellett, ami a költségek csökkentésen túl a város klímacéljainak való megfelelés felgyorsítása, illetve a budapesti ellátásbiztonság erősítését is szolgálja. Minden, a városban megtermelt és megtartott kWh fontos lépés Budapest energiafüggetlensége irányába.

A Főváros szeretne tehát saját példával elől járni és bemutatni, hogy mi magunk gyorsan és hatásosan képesek vagyunk – akár kényelmetlenségek árán is – költséget csökkenteni, tudatosan és takarékosan bánni a szűkös energiaforrásokkal, alapanyagokkal. Ennek érdekében a városüzemeltetésért felelős főpolgármester helyettes már nyár elején felszólította a fővárosi cégek és intézmények vezetőit, hogy tartsák be a legalapvetőbb energiatakarékossági alapelveket: 25 C foknál ne hűtsék le jobban, illetve 21 C foknál ne fűtsék magasabb hőfokra az épületeket, valamint állítsák össze azon fejlesztések listáját és takarékossági lépéseket, amelyektől az energiaszámla rövid és hosszú távú csökkenése várható, továbbá javasolta számukra energiatakarékossági lehetőségeket feltáró csoportok megalakítását, melyek működése a napi szintű odafigyeléssel és a felesleges energiapazarlás kiküszöbölésével elérhető megtakarításokat célozza.

A Fővárosi Közgyűlés által 2022. augusztus 31-én 690-696/2022. (VIII. 31.) sz. határozatokkal elfogadott Első Fővárosi Energiacsomag az alábbi intézkedéseket tartalmazza:

1. Csatlakozás az Európai Bizottság, Polgármesterek Szövetsége és a Régiók Bizottsága által létrehívott Cities Energy Saving Sprint elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez, melyben a városok egymástól tanulva alkalmaznak akciókat, intézkedéseket az energiafelhasználás minimalizálása érdekében.

2. Fővárosi intézményi energetikai adatbázis alkalmazása a döntéstámogatás, a középtávú energetikai beruházási koncepciók megalkotása, illetve a gyors projekt előkészítés érdekében, összhangban az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti az energiamegtakarítási intézkedési terv készítési kötelezettséggel.

3. A közvilágítás területén a díszkivilágítási üzemidő rövidítése és a BDK energiahatékonysági beruházási tervének elindítása. Ebben a közvilágítás korszerűsítési programban 2024. év végéig kb. 19.000 lámpatest cseréje van előirányozva. Ezt követően évente 25 000 - 30 000 lámpatest cseréje valósulhat meg, ha külső források (Európai Uniós finanszírozás vagy Európai Beruházási Bank hitel stb.) rendelkezésre állnak.

4. Napelemes fejlesztések támogatására tanácsadó iroda létesítése a Zöld Budapest Tanácsadó Irodán belül a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetséggel együttműködésben, illetve a napelemek telepítésére vonatkozó fővárosi és kerületi településképi, településrendezési és építési jogi szabályozások felülvizsgálata, szükséges körben harmonizálása.

5. A fővárosi vállalatok és intézmények energia-megtakarítási lehetőségeinek felmérése és ennek eredményei alapján egy második energiacsomag kidolgozása.

6. A KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számú projektben folyamatban lévő és tervezett intézményi energetikai korszerűsítési munkák felgyorsítása.

7. A BKM energetikai terveinek előmozdítása a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű turbinacseréjének támogatásával, illetve szélturbinák létesítése az erre alkalmas fővárosi területeken.

A hivatkozott közgyűlési határozatok értelmében elkezdődtek a tényleges intézkedések, felmértük a fővárosi vállalatok és intézmények energiaigényeit és az energia-megtakarítási lehetőségek számbavétele is megtörtént.

A probléma összetett, legalább két dimenzióban követel azonnali intézkedéseket.

Egyrészt csökkenteni szükséges a város közszolgáltatásainak energiaigényét. A jelenlegi fogyasztási mértékkel összfővárosi szinten évente 534 749 MWh villamosenergiára és 1 955 728 825 MJ földgázra van szükség. Ezzel együtt jelentős a távhő szerepe is, amely 2022. szeptember 30. óta a közületek részére szintén a rezsiemelkedéssel érintett körbe tartozik. A fővárosi cégek, intézmények együttes távhőfogyasztása évente átlagosan 214,32 GJ.

A főváros villanyszámlája a jelenlegi piaci környezetben kifizethetetlen. Ezért a stratégia az, hogy megőrizzük cselekvőképességünket és kezeljük az akut problémákat. A cselekvőképesség megőrzése azt jelenti, hogy akkor és annyiért vásároljunk villamosenergiát, amelyet észszerűnek és megfizethetőnek tartunk. A jelenlegi piaci hullámzások semmilyen okot nem adnak arra, hogy ezt a helyzetet legitimnek fogadjuk el. Ez tehát azt jelenti, hogy a piac szabályozásáig nem látjuk érdemi lehetőségét akár fél vagy egyéves időtartamot átfogó energiabeszerzések megkötésének.

Az energiaválságra adott kormányzati lépések szükségszerűen társadalmi válságot is okoznak, és ez a másik – nagy jelentőséggel bíró – azonnali intézkedéseket követelő terület. A lakossági energiaárak emelkedése az alacsony jövedelmű családok esetében megoldhatatlan gondokat okoz, hiszen az ő lakhatási körélményeikre a leginkább energiaigényes, legkevésbé korszerű ingatlanok jellemzők. A rezsiköltségek elképesztő mértékű emelkedése már jelenleg is számos polgártársunk lakhatását sodorja veszélybe, ez a helyzet pedig az idő előrehaladtával minden bizonnyal romlani fog. Már érkeznek a hírek arról, hogy munkásszállók zárnak be, illetve a rezsiköltségek emelkedése miatt a bérbeadók nagyobb összegű kauciót várnak el a bérlőktől, amelyet azok nem minden esetben tudnak megfizetni.

Ugyanakkor a legrászorulóbb családoknak és embereknek lakhatást helyettesítő megoldásokat kínáló szolgáltatások, mivel nem magánszemélyek tartják fenn az intézményeket, nem részesülnek még a lakossági rezsiárakból sem, így a legdrágább piaci áron szerzik be az intézmények fűtéséhez és világításához szükséges energiát. A hajléktalanellátás rendszerében meghatározó szerepet játszó civil szervezetek közszolgáltatásainak fennmaradása is veszélybe került, mivel a létező finanszírozásuk az emelkedő rezsiköltségeket kigazdálkodhatatlanná teszi.

Tovább nehezíti a társadalmi válságot az orosz agresszió miatt Ukrajnában zajló háború, hiszen az onnan érkező menekülők nagy részének, jellemzően a nagyon rossz anyagi helyzetben lévő sokgyerekes családoknak az ellátása is a fővárosi hajléktalanellátó és családok átmeneti otthonait fenntartó, sokszor civil szervezeti hátterű intézmények kapacitásait veszi igénybe. Röviden összefoglalva a téli krízisidőszakban rendelkezésre álló, nem elegendő mennyiségű szociális szolgáltatási férőhely fenntartása is veszélybe kerül a magas energiaárak miatt.


 

A Fővárosi Önkormányzat válaszai a kialakult helyzetre:

Elsőként a krízis társadalmi hatásaival kell foglalkozni, a lehetőségeinket maximálisan kihasználva csökkenteni a lehetséges hatásokat. Minden eszközt igénybe kell venni annak érdekében, hogy minél kevesebb polgártársunknak szűnjön meg a lakhatása, különösen a téli hónapokat megelőzően. A jelenlegi válsághelyzetben morálisan igazolhatatlan az utcára tenni önkormányzati bérlakások bérlőit, még akkor is, ha élethelyzetük miatt fizetési késedelembe estek. Mindez nem pusztán erkölcsi parancs az elesettekkel szemben, hanem a társadalmi költség szempontjából is optimális megoldás, hiszen az egyébként is elképesztő anyagi nehézségekkel küzdő hajléktalan-ellátás működőképességét veszélyeztetné, ha ott tömegesen jelennének meg kilakoltatott polgártársaink, hiszen így kiszorítanának olyan ellátottakat, akik az utcára kényszerülnének, ami még a szerencsés lakhatási helyzetben levők számára sem kielégítő helyzetet eredményezne.

 • A Fővárosi Önkormányzat javaslatára a Fővárosi Közgyűlés 2022. szeptember 28-án úgy döntött, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint végrehajtást kérő, 2023. április 30-ig magánszemély kötelezett esetében nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítésének foganatosítását és kezdeményezi az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.
 • Ugyanekkor döntött a Közgyűlés arról is, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörében eljárva kezdeményezi a kerületi önkormányzatoknál, hogy végrehajtást kérőként 2023. április 30-ig – magánszemély kötelezett esetében – a) ne kezdeményezzék lakóingatlan kiürítésének foganatosítását, és kezdeményezzék az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.
 • A 2022 augusztusi közgyűlési ülésen módosított 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendeletben szereplő Energia és Gazdasági Válság Elleni Alapból a Fővárosi Közgyűlés 2022. szeptember 28-án 200 millió Ft támogatást adott a Menhely Alapítvány számára azért, hogy az Alapítvány a rászoruló embereket ellátó civil szervezetek rezsitámogatására juttathasson gyorsan és hatékonyan forrásokat.
 • A Fővárosi Szolidaritási Alapban 300 millió Ft áll rendelkezésre a fővárosi kerületek önkormányzatai számára, hogy szociális szolgáltatásaikat bővítsék.
 • A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás kiterjesztésével 2022. október 1-től a rászoruló háztartások és a havi 100.000 Ft jövedelemnél kevesebből gazdálkodó nyugdíjasok évi 48 000 Ft, a havi 100 000 és 170 000 Ft közötti jövedelmű nyugdíjasok pedig évi 24 000 Ft rezsitámogatásban részesülhetnek.

A következő lépés az első energiacsomag továbbvitelén túl a rövidtávú energiamegtakarítási intézkedések azonnali elindítása. Ennek kapcsán kértük a fővárosi intézményeket és cégeket, hogy mutassák be milyen módon lehet a közszolgáltatások korlátozása nélkül megoldást találni az energiaigény csökkentésére már a mostani fűtési időszakban. Alapkövetelményként szabtuk, hogy a munkatársakat, a munkakörülményeket érintő lépések kapcsán a dolgozói érdekképviseletekkel legyen előzetes egyeztetés.

 

A „Budapest-családot" érintően a következő – mindenkire érvényes – intézkedéseket tesszük:

1. Intézmények bezárására nem kerülhet sor. Ha esetleg mégis, akkor csak abban az esetben, ha ez nem érinti a közszolgáltatások elvégzését.

2. Havonta nyilvánosságra hozzuk – a külső hőmérséklet alapján korrigált – villamosenergia, földgáz és távfűtési energia felhasználásának adatait az előző év azonos időszakával összehasonlítva.

3. Szociális és oktatási intézmények – idősotthonok, hajléktalan embereket ellátó intézmények, óvodák – esetében nem korlátozzuk a belső hőmérsékletet és a villamosenergia-felhasználás csökkentése nem érintheti az ellátottaknak nyújtott alapvető szolgáltatások működésének csökkentését (mosógép, mosogatógép, hajszárító stb.).


 

A Főpolgármesteri Hivatalt érintő intézkedések:

4. A korábban érvényes, de most a veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett munkaügyi szabályozások által megengedett hőmérsékleti kereteken belül maradva – az ülőmunka jellegéhez igazodóan – 20 fokra csökkentjük az irodák átlagos fűtési hőmérsékletét.

5. A Hivatalban a világítótestekben az izzókat LED izzókra cseréljük, a neon világítótesteket LED panelekkel váltjuk ki. A nélkülözhető villamosenergia-fogyasztók kiiktatására, illetve más esetekben a fogyasztás jelentős korlátozására kerül sor (hűtők, hősugárzók számának minimálisra szorítása, begyűjtése, nyomtatók, számítógépek éjszakai kikapcsolása)

6. ​Munkavégzési helyek áthelyezésével megteremtjük annak a lehetőségét, hogy teljes épületrészekben a fűtés és világítás megszüntethető, vagy a minimum követelmények szintjén üzemeltethető lehessen.

7. A ritkán használt épületrészeket (pl. közgyűlési ülések tartásakor használt díszterem) csak az események ideje alatt fűtjük és világítjuk.

8. A fűtési időszak kezdetének lehető legkésőbbi időszakra történő eltolása épületrészenként külön-külön is.  

9. A szakszervezettel egyeztetetten 2022. november 1-től 2023. február 28-ig péntekenként, valamint a már korábban elhatározott téli igazgatási szüneten túl 2022. november 2-4. és 2023. január 2-6. között kötelező távmunka került elrendelésre, amely időszakokban a Hivatal távfűtéssel megoldott fűtése lekapcsolásra kerül, illetve csak a minimális – ülőmunka végzéséhez nem megfelelő – szinten való temperálásra kerül sor. 


 

A fenti intézkedések eredményeként a téli időszakra mintegy 20%-kal csökkentjük a fűtendő és világítandó terület nagyságát, illetve a többlet-energiahasználat időtartamát, ami természetesen a költségek csökkenését és jelentős energia-megtakarítást von maga után.


 

A fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok és a fővárosi fenntartású intézmények intézkedéseit az alábbiakban mutatjuk be.


 

Kulturális szolgáltatók:


 

Budapest Film

1. A társaság szeptember 8-án felmondta a mintegy 400 nm alapterületű iroda és irattár bérleti szerződését, és már folyamatban van (az otthoni munkavégzés szabályainak véglegesítése mellett) az ilyen módon felére csökkenthető irodaterület kialakítása egy saját tulajdonú moziépület nézők által nem látogatott részén. A költözés november elején lesz.

2. A következő év második felére vonatkozóan és így távlati célként tárgyalásokat folytatnak a legnagyobb alapterületű saját tulajdonú moziépület tetőszintjére elhelyezhető, beruházási forrás bevonását nem igénylő napelem park telepítése érdekében.

3. 25%-kal csökkentik októbertől a villamosenergia és a gáz felhasználás mennyiségét bezárás nélkül. A mennyiségi csökkentést a kisebb nézőszámot mutató (napszakok, napok, hetek), de egyben nagyobb energiaigényű időszakokra fókuszálva, a moziórák számának ésszerű csökkentésével érik el. Ezt már a 2023. évi üzleti előtervben is rögzítették és nemcsak a téli időszakokra, hanem a teljes üzleti évre tervezik bevezetni, tekintettel arra, hogy szignifikánsabb a moziépületek hűtésköltsége, mint a fűtésé.


 

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

1. A fogyasztókat (lámpák, izzók) a legtöbb helyen már korábban lecserélték energiatakarékosabb LED-es világítótestekre.

2. Az irodákban és műhelyekben, ahol ülőmunka folyik, 20 Celsius fokra csökkentik az átlagos fűtési hőmérsékletet.

3. Az előcsarnok megvilágítását lényegesen csökkentették.

4. A próbák során szoftver segítségével modellezik a készülő új előadások világítási jeleit az energiatakarékosság jegyében, hogy ne a nagyfogyasztású lámpapark üzemeltetésével történjenek az alapkísérletek.

5. A most ősszel üzembehelyezett új szellőző és légtechnikai berendezések lehetővé teszik, hogy a játszóhelyeket a próba és műsorrendhez igazodva elektromos fűtési rendszerrel szakaszosan fűtsék.

6. A teljes üzemszüneti napokon a ház temperálására történik csökkentett energiafelhasználó üzemmódban.


 

József Attila Színház

Az energiapiaci válságot megelőző években a Fővárosi Önkormányzat anyagi segítségével jelentős beruházásokkal csökkentette energiafelhasználását. Az elmúlt 10 évben valamennyi nyílászáró cserélve lett, a homlokzati falak és a tető hőszigetelése megtörtént. 2017-ben a teljes épület külső borítására hőszigetelés került. Távfűtéssel működtetett új hőközpont fűti a színházat és készíti a használati melegvizet.

A légtechnikai (színpad, nézőtér) berendezéseket folyamatosan karbantartják, bár a kapcsolódó klímaberendezések működését bármikor felfüggeszthetik. 2017-ben a Stúdió színpadot klímaberendezéssel szerelték fel.

A 2010. évi távhő felhasználást 2261 GJ-ról 2021-re sikerült folyamatos évenkénti mérséklés mellett 969 GJ-ra csökkenteni, ami 57%-os hőenergia megtakarítás.

A 2010. évi villamosenergia-felhasználást 265 mWh-ról 2021-re sikerült folyamatos évenkénti mérséklés mellett 131 mWh-ra csökkenteni, ami 51 %-os villamosenergia megtakarítás. További hasonló mértékű csökkentés csak a színházat alapműködésében érintő műszaki megoldásokkal lehetséges.

Az alábbi lehetséges műszaki megoldásokban látnak megtakarítási lehetőséget:

1. József Attila Színház díszfeliratát napi (esti, éjszakai) 1 órára korlátozzák.

2. Az előcsarnok világítását a vész-, és irányfény világítás maximális figyelembevétele mellett határozatlan időre az előadás előtt és alatt visszacsökkentik.

3. Az épület főbejárati homlokzatára telepített LED-fal fényerejét vagy napi működését korlátozzák.

4. Előírtaknak megfelelően csökkentik az épület belső hőmérsékletét, a korábbi évek energia csökkentési beruházásainak lehetőségével, az új hőközponti szabályzók új igény szerinti kalibrálásával.

5. Távhő szolgáltatóval van szerződésük. A válsághelyzetre meghatározott hőfokot tartják az épületben.

6. Az előadás alatti légcserét is (szellőzést) korlátozzák.

7. A tél beköszöntéig az utcáról a színpadra a díszlet ki- és beszállításainak útvonalába lógó műanyag hőfüggönyt szereltetnek fel a színpad és a nézőtér kihűlésének megakadályozására, illetve további légzsilipeket kívánnak létrehozni.

8. A színház a havi műsorpolitikáját úgy kívánja összeállítani, hogy a villamosenergia- és hőmennyiség-felhasználás alacsonyabb értéket mutasson a bázisidőszakokhoz képest.

9. A színház érvényes építési engedéllyel rendelkezik térbővítésére és felújítására. Az építési engedéllyel rendelkező terv figyelembe veszi a korábbi évek energiamegtakarításaira vonatkozó fejlesztéseket (homlokzati hőszigetelést, hőközpont cseréjét, valamennyi nyílászárójának cseréjét), azok további folytatását képviseli. A rekonstrukció megvalósulása folyamán a színpadi szcenika világításfejlesztése további megtakarítási lehetőséget jelent az épület közlekedők, nézőtér, öltözők, irodák és szakmai helyiségek eddigi világításfejlesztése mellett. Az épület hőigénye az elmúlt 10 évben jelentősen lecsökkent. A rekonstrukció-bővítés többlettereit (új stúdió színpad, nagyszínpadi magasság- és térnövelése, plusz kiszolgáló terek építése) energetikai követelmények figyelembevételével tervezték. A tér növekedését követően lehetőség nyílik a színházépületben komolyabb díszlettárolásra, így nem kell a díszleteket naponta a Déryné utcai raktárból oda-, visszacipelni. A díszletek kézi átszállítása nemcsak nehézkes, hanem télen minden oda- és visszaszállításnál néhány fokkal lehűl a színpad és a nézőtér is. A nagy tetőfelület lehetőséget biztosít a színpad fölé fotovoltatikus napelemek telepítésére. Az építési engedély tartalmaz egy 29 KWp teljesítményű (kiserőmű) napelem rendszer telepítését, ami tovább csökkenti a villamosenergia költséget.


 

Katona József Színház

1. Fűtési hőfok csökkentése a színház területén 21-ről 20 Celsius fokra.

2. A fűtési időszak kezdetének időbeli eltolása.

3. Éjszakai temperálás hőfokának csökkentése 20-ról körülbelül 15 Celsius fokra.

4. Fűtési körök eltérő szabályozásának bevezetése.

5. Hűtési hőfok növelése 19-ről 21 Celsius fokra.

6. Hűtés időbeni korlátozásának bevezetése.

7. Közönségforgalmi terekben a világítás áthangolása, a LED világítás kibővítése.

8. Mozgásérzékelők és időkapcsolók kiépítése.

9. Próbafolyamat átalakítása, próbák és felújítópróbák munkafényben. Hang- és videórendszerek használatának korlátozása a próbák és felújítópróbák alatt.

10. Otthoni munkavégzés bevezetése és próbahelyszínek módosítása annak érdekében, hogy egyes épületrészeket egy héten több egymást követő napra le lehessen zárni fűtés és világítás nélkül.

11. Belső tájékoztatás és figyelemfelhívás, hogy a színház dolgozói a hétköznapi munkavégzés során fokozottan figyeljenek az energiafogyasztás csökkentésére.


 

Kolibri Színház Nonprofit Kft.

1. A színház épületében az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. Az épületvilágítás csaknem 10 éve már LED fényforrásokkal történik és az épületvillamosság részben automatizált (pl.: mozgásérzékelők).

2. A szcenikai világítás cseréje is elkezdődött, így számos eszköz itt is már LED-es technológiával működik. Cél, hogy valamennyi világítástechnikai eszköz LED technológiával működjön.

3. A fűtési rendszer valamennyi épületben elavult. Az átalakításuk meglehetősen forrásigényes. Terveik szerint a fűtést október 15. előtt semmiképpen sem indítják el, és azt követően is csak 18-20 Celsius fok közötti hőmérsékletre fűtik fel a helyiségeket.

4. Tervben van, hogy bizonyos munkakörökben (jellemzően gazdasági) 2-3 nap otthoni munkavégzést rendelnek el.


 

Madách Színház

1. Fűtés mértékét visszaveszi a Színház, maximum 20 Celsius fokra fűtenek.

2. Az épületfelügyeleti rendszer programozását átvizsgálva egy pontosabb, az épületben folyó munkákhoz igazított, heti munkaterv szerinti működtetést vezetnek be, ahol a diszpécserek manuális vezérlésével, felelősségteljes közreműködésével jelentős megtakarítás érhető el.

3. A használaton kívüli helyiségeket csak temperálják, csak a használat idejére fűtik. Az épületben levő raktárhelyiségeket, tartózkodásra nem használt helyiségeket nem, vagy csak kizárólag állagmegóvó mértékben fűtik.

4. Fűtési szezonon kívül a ház hűtését a fűtéshez hasonló körültekintéssel minimalizálják, racionalizálják.

5. A díszvilágítást a korábbi gyakorlat szerint alkonykapcsoló kezelte. Az alkonykapcsolót időkapcsolóval váltják fel, és előadási napokon 18 órától 22.30-ig üzemeltetik.

6. Az épületben levő összes hosszú üzemidejű lámpatestet LED fényforrásra cserélték.

7. A bejáratokhoz a nézőtéren és a garázsnál légfüggönyt helyeznek el, illetve a jelenlegieket korszerűsítik.

8. A legnagyobb fogyasztókat a színpadtérben (szcenikai világítás, LED felületek, színpadgépészet) a korábbi gyakorlathoz képest egy órával később, a hangbeálláskor üzemelik be, valamint a színpadi fényben történő próbák számát minimalizálják.

Fentieken túl olyan beruházások előkészítését kezdték meg, amelyek során a nyári időszakban kerülhet sor a kazántelep cseréjére, valamint a használati melegvíz előállításának cseréjére, mely további 30%- os megtakarítást eredményezhet a ház földgázfogyasztásában.


 

Margitszigeti Színház

1. A társaság székhelyén telepítettek egy 34,00 kWp-es háztartási méretű fotovoltatikus kiserőművet. A naperőmű telepítése során 85 db Reisen RSM110 típusú napelem kerül felhelyezésre a díszletraktárak tetejére. A kiépített naperőmű DC teljesítménye 34,00 kWp. A helyszíni fényviszonyok, a domborzati jellemzők és a napsütéses órák számából adódóan 38 MWh éves energiatermelésre számítanak.

2. A korábban épített, fűtéssel nem rendelkező irodákat eddig 2000 W-os elektromos hőlégbefúvókkal fűtötték, idéntől már korszerű infrapaneleket telepítenek, ezek teljesítménye 330W. Összesen 10 db infrapanelt építettek be.

3. Fentieken túl október 15-ig elkészül a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra vonatkozó energetikai audit, ezzel teljes képet kapnak az intézmény komplett belső villamoshálózatáról; 


 

Örkény István Színház

1. 2018-ban részletes energiamegtakarítási intézkedési tervet készítettek, ennek beruházást nem igénylő ajánlásait végre is hajtották, beruházást igénylő ajánlásait azonban forráshiány miatt 25-30%-ban tudták csak bevezetni.

2. Meghatározó fogyasztó a nagyszínpadi világítás és fűtés. A reflektorok egy része ugyan LED-es kivitel, de a lámpapark fejlesztésére nincs további forrásuk. Próbahelyzetben évek óta nem használnak reflektort.   

3. Minden színpadon kívüli terükben LED-es égőket használnak, a nem használt helyiségekben figyelnek a villany lekapcsolására.

4. Díszlet és jelmez nélküli előadást rendeznek ebben az évben.


 

Radnóti Színház

A Radnóti Színház több ingatlanban, illetve több társasházzal együtt élve működik. Mind az elektromos hálózat, mind a fűtésrendszer központosított, így részleges lezárásokra nincs lehetőség. Ezek átalakítása az évad közben nem lehetséges.

A Radnóti Színház fűtésrendszere és nyílászárói évtizedek óta korszerűsítésre várnak. A hőfokot egységesen lehet csak az egész színházra szabályozni. Részlegeket - pl. irodákat, hangosító és világosító fülkéket - nem lehet lekapcsolni, külön vezérelni, csak a radiátorokat manuálisan elzárni bizonyos helyiségekben.

Kapcsolódó intézkedések:

1. Az előadásszámot havi 2 előadással csökkentik.

2. 20 Celsius fokra állítják be a fűtést, éjszakára (22.00 és 06.00 óra között) 15 fokra;

3. Hétvégén az irodák radiátorait elzárják.

4. A Próbatermet csak használat előtt fűtik fel 20 Celsius fokra, addig 15 fokon tartják;

5. A pincében elzárták a radiátort.

A világítás korszerűsítése az elmúlt években megtörtént, ahol lehetett LED-ekre és energiatakarékos égőkre cserélték az izzókat. A nyári lámpakarbantartás a fogyasztást javítja és az élettartamot hosszabbítja. A nézőforgalmi mellékhelyiségekben mozgásérzékelős a villanykapcsolás.

Kapcsolódó intézkedések:

1. Az előadások esti bevilágítása csak az utolsó fázisban történik, amikor már csak stand-by állapotból kell elindítani az előadást.

2. A próbák eddig is munkafényben zajlottak a főpróbahétig.

3. Az irodai folyosókon lekapcsolták a lámpát.

4. A színpadon, a nézőtéren és az előcsarnokban szintén semmilyen lámpa nem ég, csak munkavégzéskor.

5. Laptopok áramtalanítása.

6. Időkapcsolót építenek be a kirakatportál és a neonfelirat világításához, hogy éjszaka már ne világítson (eddig alkonykapcsoló volt).


 

Szabad Tér Színház

Városmajori Szabadtéri Színpad:

1. Az irodaházban lévő kazán termosztát cseréjét követően programozhatóvá tehető a kazán, így munkaidőben, az előirányzott minimumra, 20 Celsius fokra csökkenthető az irodák átlagos fűtési hőmérséklete.

2. Munkaidőn kívül és hétvégén 16 Celsius fokon temperálják az épületet.

3. A világítást két éve cserélték mindenhol LED-es fényforrásra, így azok hatásfoka megfelelő, cseréje nem szükséges.

4. Téli időszakban a pénteki napokon elrendelik az otthoni munkavégzést, így péntek-szombat-vasárnapi napokon csupán 16 Celsius fokon temperálják az épületet.

5. Fokozottan felhívják a munkavállalók figyelmét a villanyok lekapcsolására (amikor nem szükséges a használatuk).

6. Az irodai számítógépek áramtalanítása munkavégzést követően.

7. A töltők kihúzása az áramforrásból használat után.

Kristály Színtér:

1. Az emeleti munkaállomásokon csak azok a helyiségek, illetve egy helyiségen belül azok a munkahelyek fűthetőek, ahol az adott pillanatban folyik a munka. Ezt tökéletesen lehet szakaszolni az irányítható Fan Coil rendszerrel.

2. Éjszakára (ha nincs munkavégzés) az összes fűtő berendezés kikapcsolandó.

3. Villanyt nem kapcsolnak a közösségi terekben, csak a munkavégzés területén.

4. A villanyokat le kell kapcsolni akkor is, ha csak rövid időre hagyják el a munkaterületet.

5. Hajóorrban lévő helyiségek kiadása esetén a foglaltság előtti nap temperálni kell, majd a tárgynapon a végső hőmérsékletet kialakítani (20 Celsius fok).

6. Az irodákban működtetett elektronikus és híradástechnikai berendezéseket munkavégzés után áramtalanítani kell.

7. Mosdókban és a lépcsőházban mozgásérzékelős világítás üzemel.

8. A „vendégtér" csak rendezvény esetén fűthető, kizárólag a kiadott és eseménybe bevont területen, klímaberendezéssel).

9. A bérbeadott területet a tárgynap előtt temperálni kell, majd a program idejére felfűteni 20C fokra.

10. Különös figyelmet kell fordítani a nyílászárók zárására.

11. A Csarnok világítását napközben a beáramló természetes fénnyel kell megoldani, lámpákat felkapcsolni csak program, vagy építés-bontás alatt lehetséges.

12. A Csarnok hőszigetelését fokozandó – a felszerelt függönyöket le kell engedni, amikor csak lehet.

13. Hang és fénypróbák esetén a beállításokat minél gyorsabban kell elvégezni, utána az előadásig elmentve kikapcsolni.

14. Raktárhelyiségek világítását mindig ellenőrizni kell, csak a munkavégzés alatt működtetni.

15. A helyszín előtti teraszon a „hőgombák" működtetését a takarékosság jegyében idén szüneteltetjük.

16. A beltéri presszóban csak azok a hűtő berendezések használhatóak, amik a szakaszos tárolás feltételeinek megfeleltetve mindenképpen kellenek.

17. Beltéri büfében csak egyajtós hűtőszekrények használhatóak.

18. A sütésre használt eszközöket „holtidőben" ki kell kapcsolni.

19. A mosogatást szakaszolt egységben – nem folyóvízben kell végezni.

20. Éjszakára csak az indokolt eszközök (hűtő berendezések) maradhatnak bekapcsolva.

21. Raktárba mozgásérzékelős időkapcsoló telepítése a világításhoz.

22. Bevezető – fasori fény bekapcsolása csak sötétedéskor lehet.

23. Hűtőszekrények indokolt használata, a kinti hidegebb idő miatt (italos konténer).

24. Rostlapok, melegítő berendezések használata csak rendeléskor, holtidőben le kell kapcsolni.

25. Az olajsütőket, melegentartókat csak étkezési időszakra lehet felfűteni.

26. Ház derítő fények csak sötétedéskor kapcsolhatóak.

27. Hősugárzó használata nem támogatott.

28. Reklámfények csak nyitvatartáskor világíthatnak.

29. Raktárakat nem lehet télen sem fűteni, a fagyásra hajlamos árut egy amúgy is temperált helyiségbe kell áthelyezni.

30. A külső vizesblokk lezárása és a víz leengedése, fagytalanítása a Kristály Színtér ideiglenes szüneteltetése idejére, mely tervezetten 2023. január elsejétől április elsejéig tart. Az épület 8 Celsius fokos temperálása ezen időszakban. A programok szüneteltetése, a Nyulam Presszó bezárása.

Jegyiroda

1. A Jegyiroda a Városháza épületegységének része, így rezsiköltsége és fűtésrendszere is a Városháza energiatakarékossági tervének részeként értékelendő, az ott meghozott intézkedések függvényében alakul.

2. Szűkítik a jegyiroda nyitvatartását az alábbiak szerint: hétfőn: zárva; kedd-péntek: 12.00-18.00 (napi 6 óra az eddigi 8 óra helyett)

3. Három radiátor van (lent, fent, a feljáróban). Utóbbi kettőt teljesen letekerik, csak a közönségforgalmi térben, az alsó szinten fűtenek, a galériát nem használják irodai célra.

4. Egy klímával rendelkeznek, amellyel fűteni is lehet. Ezt nem használják mindaddig, amíg a hőmérséklet 20 Celsius fok alá nem csökken.


 

Trafó Kortárs Művészetek Háza

1. Az épület beltéri világítását minimalizálták, a homlokzatvilágítás idejét csökkentették (kezdés az előadás előtt fél órával és az előadás végéig tart).

2. A klímaberendezéseket üzemen kívül helyezték.

3. Az irodai eszközök áramfogyasztását folyamatosan optimalizálják.

4. A nagyteremben, a próbateremben és a klubban csökkentik a technikai próbák idejét.

5. Az épületet az utolsó program ürítése után 30 perccel bezárják.

6. 2023 januárjától vasárnaponként a ház zárva tart.

7. A használati melegvíz hőfokát csökkentették.

8. Szakértők bevonásával vizsgálják napelemek telepítésének lehetőségeit.

9. Bevezették a heti egy nap otthoni munkavégzést.

10. A fűtési hőmérsékletet csökkentik.

11. LED-es világítást alakítottak ki a színházteremben munkafénynek, a technikusi tartózkodóban és raktárban, illetve az irodákban.

12. LED-es mozgásérzékelős/időkapcsolós világítást alakítottak ki a közönségforgalmi területek mosdóiban és a lépcsőházban.

13. Átvilágítás: Egy uniós projekt keretében, svájci minta nyomán, 2022 októberétől 3 hónapon át moderált beszélgetések során kisebb és nagyobb csoportokban a ház összes dolgozójával megvizsgálják, átvilágítják a teljes működést helyzetfelmérő jelleggel, így döntési pontokat fogalmazhatnak meg a további lépéseket illetően.


 

Újszínház

1. A Színház fűtési hőmérsékletét 20 Celsius fokban maximalizálják.

2. Két játszóhelyük (nagyszínpad és Bubik István Stúdiószínpad) egymástól független fűtési lehetősége további alkalmat ad az energiafogyasztás mérséklésére.

3. A Színház melegvíz-használatát elektromos fűtőpanel segítségével kívánják biztosítani.


 

Vígszínház Nonprofit Kft.

Világítással kapcsolatos intézkedések:

1. A próbák esetében a színpadi hatásvilágítást és a nézőtéri világitást csak igazgatói engedéllyel lehet használni.

2. A takarítás a nézőtéren kizárólag munkavilágításban történhet. A nézőtéri világítás felkapcsolását rendkívüli esetben a gondnok kérheti.

3. Takarításhoz az előcsarnok világítást tilos felkapcsolni. Az előcsarnok világítás felkapcsolását rendkívüli esetben a gondnok kérheti.

4. Színpadi munkák befejezésével a színpadi és nézőtéri munkavilágítást le kell kapcsolni.

Szellőztetéssel kapcsolatos intézkedések:

1. A korábbi gyakorlat szerint a próbákon a szellőztető rendszer használata nem megengedett. A rendszer indítását az ügyelő kérheti rendkívüli esetben.

2. A színpad és nézőtér előadásokon kívüli átszellőztetését a füstelvezetőkkel kell megoldani a külső hőmérséklet figyelembevételével.

3. A nézőtéri szellőztetést az előadás kezdete előtt 1 órával el kell indítani. Ettől eltérő intézkedésre a levegőminőség függvényében van lehetőség a diszpécsernek kiadott belső utasítás keretein belül.

4. A fűtési rendszer vízhőmérséklet csökkentése a külső hőmérséklet függvényében.

5. Amennyiben a rendszer lehetővé teszi, a szellőzőrendszerek hűtőközegének hőmérséklet optimalizálása a külső hőmérséklet függvényében.


 

Pesti Színház:

1. Amennyiben az épületben 5 főnél kevesebben tartózkodnak és a tevékenységek nem az előcsarnokban zajlanak, az előcsarnok két fokozatú világításának az egyik fokozatát le kell kapcsolni.

Általánosan:

1. A nem használt helyiségekben a villanyok lekapcsolása, eszközök áramtalanítása.

2. Próbák, fotózási és forgatási helyszínek takarékos szempontú megválasztása.

3. Amennyiben fűtés vagy hűtés működik az irodákban, öltözőkben, mosdókban, úgy az ablaknyitással való szellőztetést rövid ideig végezzék (5-10 perc).

Kiegészítő intézkedések:

1. Az előcsarnok nyitása az előadások megkezdése előtt 45 perccel történjen.

2. A nézőtéri szellőztetést a légminőség függvényben szabad csak elindítani. Az előadás megkezdése előtt egy órával a Vígszínházban a diszpécser és a nézőtéri felügyelő, a Pesti Színházban a nézőtéri felügyelő köteles bejárni a nézőteret. Abban az esetben, ha a légminőség megfelelő, a szellőztetést csak a nézőtér nyitásakor szabad elindítani.

3. 10 Celsius fokos külső hőmérséklet alatt az előadások megkezdése előtt fél órával az előcsarnok szellőztetését csak túlnyomásos módban szabad indítani.

4. Az előadások szellőztetését a nézők számával arányos fordulatszámon kell üzemeltetni (Vígszínház esetében 600 fő felett maximum fordulatszámon, alatta 60%-on).

5. Az előadások megkezdését követően a szünet kivételével a közönségforgalmi területek, előcsarnok világítását takarékosan kell üzemeltetni.

6. A Házi színpadi előadásokhoz az üzemi terület kiegészítő folyosói megvilágítását tilos felkapcsolni.

Egyéb rendelkezések:

1. A melegvíz előállítása 23.00 és 6.00 között automatikusan szünetel.

2. A fűtési, hűtési, melegvízellátási és szellőztetés heti rendjét meg kell határozni, az automata kapcsolását ehhez kell igazítani.

3. Az asztalos, lakatos és kárpitos műhelyekben, a varrodákban, valamint a raktárakban a világítást csak a munkavégzés idejére és területeire szabad felkapcsolni. Állásidő, ebédidő alatt csak a szükséges minimális fény legyen felkapcsolva.

Általánosan:

1. Általános beruházási stop-ot léptettek életbe. A nettó 100 000 Ft értéket meghaladó általános beszerzések a gazdasági igazgató engedélyével indíthatók el, a produkciókkal kapcsolatos beszerzések a produkciós igazgató, vagy helyettese engedélyéhez kötöttek.

2. Az előadást követően a lehető leghamarabb el kell hagyni az épületet.

a) Az utolsó előadás és a műszak munkáinak befejezését követő fél órán belül, de legkésőbb este 22.45-ig az épületeket ki kell üríteni, majd a portai főkapcsolókkal áramtalanítani kell.

b) A próbatáblán nem szereplő, ettől eltérő esetben csak igazgatói utasítással szabad az épületben tartózkodni.

3. A természetes megvilágítású helyeken megtartott próbákon és egyéb eseményeken csak indokolt esetben lehet világítást kérni.

4. A tervezett programokat és világítási szükségletüket a heti munkarendi értekezleteken szükséges egyeztetni. Ettől eltérő esetekben a produkciós igazgató vagy helyettese adhat engedélyt.

5. Amennyiben a próbarend megváltoztatása lehetővé teszi, és az épület korábban történő kiürítése megvalósulhat, duplapróbák rendelhetők el.

6. Új előadások próbaidőszakának megkezdésével a mikroportok használatát mellőzni kell. Mikroportok csak a próbaidőszak bemutató előtti két hetében használhatók. Ettől eltérő igény esetén engedélyt csak az ügyvezető igazgató adhat.

7. Kérik a műanyag poharak használatának csökkentését, lehetőség szerint saját pohár használata a vízautomatáknál.

8. Hűtőszekrények termosztátjait csak a szükséges mértékre állítani, a nem használt hűtőket ki kell kapcsolni, a hűtők számát optimalizálni kell.

9. Színes nyomtatás kizárólag indokolt esetben lehetséges.


 

Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.

Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

A Történelmi Korcsolyacsarnok fűtése földgáztüzelésű kazánokkal valósul meg. A fűtött hasznos terület együttesen 3.452 nm, illetve 15.534 m3 légköbméter. A nagyjából 14.000 nm alapterületű jégpálya hűtési hőigényét kompresszoros üzemű hűtőgéptelep szolgálja ki. 2021 nyarától a létesítmény hűtőházából valósul meg egyúttal a Városliget új építményeinek hűtése is. A téli korcsolyaszezon ideje alatt a hűtés a hét minden napján folyamatosan ellátandó feladat.

Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör

Az épületegyüttes fűtése földgáztüzelésű kazánokkal valósul meg. A fűtött hasznos terület együttesen 2.060 nm, illetve 6.180 m3 légköbméter.

Zugligeti úti Sport- és Szabadidőközpont

Az épületegyüttes fűtése szilárdtüzelésű kazánnal és elektromos hősugárzóval működik. A fűtött hasznos terület együttesen 88 nm, illetve 220 m3 légköbméter. Jelenleg nem üzemel.

Ifjúsági szállók

Öt vidéki településen (Gergelyiugornya, Soltvadkert, Szabadszállás, Verőce, Pilisszántó) kínálnak nyári táborozási lehetőséget budapesti iskolásoknak és fiatal felnőtteknek, elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékossággal élő gyerekeknek és fiatal felnőtteknek.

A pilisszántói Orosdy Kastély ifjúsági szálló 2022. március 1-je óta nem fogad gyerekcsoportokat, a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján az ukrajnai háborús helyzet elől menekülők tartós elszállásolására szolgál. Ez az egyetlen ifjúsági szálló, amely fűthető, azaz egész évben használható. Az épület ötszintes és mindösszesen 1530 nm hasznos alapterületű. A fűtés és a melegvíz gázüzemű kazánnal biztosított.

A Társaság energiamegtakarítási intézkedései:

1. Műjégpálya hűtőgépház technológia optimalizálása, szükséges almérők elhelyezése.

2. Műjégpálya épületi rendszerein veszteségfeltárás (fűtés, hűtés, szellőzés korlátozása).

3. A Műjégpálya irodahelyiségeiben az átlagos fűtési hőmérséklet legfeljebb 20 Celsius fokra állítható, közösségi terek, közlekedők átlagos fűtési hőmérséklete legfeljebb 18 Celsius fokra állítható be, az egyéb nem használt helyiségeket kizárják a fűtési rendszerből.

4. Műjégpálya székhelyen vizsgálandó a térvilágítás korszerűsítése (LED-es reflektorok).

5. Műjégpálya téli korcsolyaszezonja alatt a szabadtéren, hídon, épületen alkalmazott díszkivilágítás esetében olyan alternatívák keresése, amely kevesebb eszközzel és kisebb energiafelhasználással megvalósíthatóak.

6. MAC telephely épületi rendszerein veszteségfeltárás (fűtés, hűtés, szellőzés).

7. MAC irodahelyiségeiben és közösségi tereiben az átlagos fűtési hőmérséklet legfeljebb 20 Celsius fokra állítható.

8. MAC öltöző helyiségeiből a foglaltság figyelembevételével a nem használt helyiségeket kizárják a fűtéskörből.

9. MAC telephelyen vizsgálandó a térvilágítás korszerűsítése (LED-es reflektorok).

10. Az ifjúsági szállókat télen nem használják, téliesítik és lezárják őket.

11. A jelenleg ukrajnai menekültek elszállásolására szolgáló pilisszántói üdülőben a nem használt helyiségeket az alagsorban kizárják a fűtési rendszerből.

12. Amelyik munkakörben lehetséges, ott biztosítják a heti kétnapi otthoni munkavégzés lehetőségét.


 

Budapesti Művelődési Központ

1. Az ülőmunka jellegéhez igazodóan 20 Celsius fokra csökkentik az irodák fűtési hőmérsékletét.

2. Tervezik a műszaki lehetőségek, a szükséges ráfordítások és az energiamegtakarítás mértékének figyelembevételével az épület fűtésének a nyitás-zárási időpontokhoz rendelt központi vezérlését.

3. A nem irodai helyiségeket (kamaraterem, foglalkoztatók, oktatótermek, tárgyalók) továbbra is csak az események ideje alatt fűtik és világítják.

4. Továbbra is fokozottan odafigyelnek a munkaeszközök energiatakarékos használatára, a munkaállomásokat használaton kívül áramtalanítják.

5. Az üzemi tanáccsal együttműködve vizsgálják a havi 2 napi otthoni munkavégzés lehetőségét, illetve a téli igazgatási szünethez kapcsolódva további egy hét kötelező otthoni munkavégzés elrendelését.


 

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

A Galéria a Deák Ferenc utca 17. szám alatti társasházban található, ahol házközponti fűtés van. A fűtés, a gáz árát a társasháznak fizeti a Galéria. A ház teljes fogyasztásából a Galériára eső gázfogyasztás (a ház teljes fogyasztásának 29-ed része) az átlagfogyasztás alatt maradt, ennek köszönhetően a Galéria fűtésszámlája nem növekedett.

A házközponti fűtés miatt azonban valós ráhatásuk a gázfogyasztás csökkentésére a galérián belül nincs, a fűtést a galérián belül szabályozni nem lehet, azonban a Közös Képviselővel való megállapodás szerint a korábbi fogyasztást a Társasház visszaveszi és csökkenti a hőmérsékletet a házban a korábbiakhoz képest.

A villamosenergia-használatban a következő racionalizálást és takarékossági lépéseket alkalmazzák:

1. A Galéria egy kb. 300 nm-es nagyobb és egy kisebb, mintegy 100 nm-es kiállítótérből áll, valamint egy raktárfolyosóból, egy raktárszobából és két irodahelyiségből. A nagy kiállítótérben délelőttönként naponta 2 gyermek-múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak, amelyek egyenként 1,5-2 órásak, délután pedig az egyéni látogatókat fogadják, ezért a nagy terek világítása állandó. A kis kiállítótér azonban nem közösségi tér, ezért megvilágítását a látogatószámnak megfelelően korlátozzák.

2. A raktárakban folyamatosan le van kapcsolva a világítás.

3. Hétfőnként a galéria rendes nyitvatartása szerint is zárva tart, ezeken a napokon a kiállítótereket egyáltalán nem világítják meg, csak a két 20 nm-es irodahelyiségben használnak fényt.


 

Budapesti Történeti Múzeum

1. Felmérték a lezárható gázüzemű fűtőtestek, ill. villamosenergia-fogyasztó eszközök körét (liftek, világítótestek a megengedett mértékig), - annak lehetőségét, hogy mely raktárakban, kiállítóterekben alkalmazhatnak – a műtárgyak állagának megtartását szem előtt tartva - hőfokszabályozást, időszakos lezárást, továbbá, hogy milyen egyéb eszközökkel érhető el a fűtendő és megvilágítandó terület időleges csökkentése.

2. A múzeum bezárást nem tervez, az Aquincumi Romkert és a Régi Épület a téli időszakban más években sem tart nyitva.

3. A Kiscelli Múzeum jelentős gázfogyasztói tereiben a fűtést a megengedett mértékig csökkentik, a villamosenergia-fogyasztást valamennyi irodai és kiállító térben készenléti állapot szerint állítják be.

4. A Vármúzeumban távfűtés üzemel. Valamennyi kisebb kiállítóterükben - méretük miatt - kedvező árszabással történik az energiafelhasználás.

5. Az intézményben működő szakszervezetek (KKDSZ, SZAKMA) és az Üzemi Tanács (ÜT) képviselőivel áttekintették a múzeum energetikai helyzetét. Az érdekképviseleti szervek képviselői megerősítették, hogy a fenntartási költségek csökkentését a múzeumnak is a Főpolgármesteri Hivatal példája szerint kell megoldania, így az elbocsátás, a bércsökkentés vagy a bezárás szóba sem jöhet.


 

Budapest Főváros Levéltára

A Levéltár a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete és a Munkavállalói Tanács képviselőinek közreműködésével az alábbi takarékossági csomagot[​1] állította össze:

Az intézkedési terv három részből tevődik össze: Tartalmazza (1) az energiaválságra reflektálva már meghozott intézkedések bemutatását, (2) azon intézkedéseket, amelyeket 2023. január 1-jétől terveznek bevezetni, illetve (3) azon intézkedéseket, amelyek bevezetését a levéltár mindenkor aktuális pénzügyi helyzetétől függően szükség szerint látják csak indokoltnak.

Energiaválságtól független hatékonyságnövelő intézkedések:

Az elmúlt években több energiahatékonysági beruházás indult meg, illetve valósult meg a Levéltárban.

1. Megtörtént a külső nyílászárók jelentős részének felújítása.

2. Az épületben található fényforrások mintegy 20%-ának energiatakarékos LED fénycsövekre-izzókra történő cseréje.

3. Folyamatban van a leginkább napsütésnek kitett üvegfelületek hővédő fóliával történő bevonása.

4. A kapubejáró fölött emelkedő „C" épület alsó födémének utólagos hőszigetelése jelenleg is zajlik.

5. Európai uniós támogatásból jelenleg is folyik a levéltár gépészeti berendezéseinek (kazánok, klímarendszer, légcserélőrendszer) korszerűsítése, napelemek telepítése.

Bevezetett intézkedések

1. újra szabályozták a Levéltár raktáraiban biztosítandó klimatikus értékeket figyelembe véve és összhangba hozva a levéltári állományvédelmi ajánlásban foglaltakat, valamint a legújabb – már az energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő – nemzetközi trendeket és a takarékos gazdálkodás szempontjait.

2. A korábbiakban az intézményben előírt hőmérsékleti értékeknél szélesebb toleranciasávot határoztak meg a relatív páratartalom előírt értékeinek fenntartása mellett. Téli időszakban így lehetővé válik a korábban előírt min. 18 Celsius fok helyett 14, a nyári időszakban a korábban előírt 20 helyett a 25 Celsius fokos célérték tartása. A szélsőértékek eltolásával várhatóan jelentős mértékű energia takarítható meg. Az épület energiaigényének nagyobb része, mintegy 60%-a a levéltári iratraktárak előírt hő- és légnedvesség állapotának fenntartására fordítódik.

3. Az eredetileg tervezettől eltérően a Levéltár épületét ez év végén és jövő év elején összesen két teljes hétre bezárják a fűtési szezonban. Az erre az időszakra tervezett zárás sem az ügyfélszolgálat, sem a kutatószolgálat igénybevételét nem érinti, mivel szolgáltatásaik ezen időszak alatt eleve szüneteltek volna. A kéthetes leállástól egyszeri érzékelhető megtakarítást várnak.

4. A fenntartói döntéssel összhangban a Levéltár munkatereiben a fűtési időszakban legfeljebb 20 Celsius fok hőmérsékletet biztosítanak.

5. Megkezdték az épületben található elektromos berendezések felmérését (életkor, fogyasztás, hatékonyság, kiválthatóság tekintetében) – döntően a szakmai munka végzéséhez nem szükséges, ugyanakkor a munkakörülményeket befolyásoló eszközökre koncentrálva, például hűtők, egyéb konyhai berendezések stb. A felmérés végeztével megtörténik ezek feltétlenül szükséges, még elfogadható mértéken történő racionalizálása.

6. Megkezdődött az épületben található világító fényforrások racionalizálása, praktikusan a két fénycsővel működő lámpák esetében az egyik fénycső kivétele, illetve a minimálisan szükséges fényforrásokon felüli lámpák elsötétítése. Megkezdik a folyosói világítások ritkítását a szükséges és elégséges mértékig.

7. A munkavállalókat folyamatosan tájékoztatják, szemléletformáló anyagok közzétételével is, és kérjük, hogy a takarékossági intézkedéseket maximálisan tartsák be. A Levéltár TMK műhely munkavállalói a pincei szinten önkéntes döntés alapján már nem használják a folyosói világítást, hanem csak a vészvilágítókat, amelyek a folyosói közlekedéshez még épp elégséges fényforrást biztosítanak. Az állományvédelmi műhelyek munkatársai igyekeznek egyes helyiségeket nem használni, és a munkákat koncentráltan, egy adott helyiségben elvégezni – amennyire ezt a használt munkaeszközök engedik.

2023. január 1-jével tervezett intézkedések:

1. A téli fűtési és világítási időszakot figyelembe véve tervezik az épület nyitva tartásának korlátozását reggel 6 és 18 óra közötti időtartamra a téli és tavaszi időszakra, amivel elsősorban a világítási és számítógép-üzemelési költségeknél lehet megtakarítással számolni. Ezzel összefüggésben a kutatóterem nyitvatartási idejét is módosítani kell (jelenleg heti két alkalommal a levéltár kutatóterme 19 óráig van nyitva), ugyanakkor a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 42. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező heti négy nap / 30 óra nyitvatartást biztosítani szeretnék. Jelenleg heti 32 órás nyitvatartást biztosítanak.

2. Heti egy nap otthoni munkavégzés elrendelése. A fűtési időszakban összefüggésben az előző pontban írottakkal munkaszervezésileg megoldható a heti egy nap otthoni munkavégzés kötelező elrendelése.

Szükség esetén életbe léptethető intézkedések:

1. A nyári időszakban a munkaterekben, irodákban a klíma üzemen kívül helyezése. Az idei tapasztalatok alapján kidolgozandó a klímaberendezés minimális és elégséges üzemeltetésének feltételrendszere.

2. A levéltári épület nyitvatartásának további korlátozása. A téli időszakban szükség esetén lehetőség van az épület nyitvatartásának további korlátozására, 6 és 17 óra közötti időtartamra. Ezzel összefüggésben a kutatóterem nyitvatartási idejét is tovább kell módosítani a jogszabály által előírt szintre csökkentéssel. A kutatóterem nyitásának egységes, 8.30-as kezdetével biztosítható a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 42. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező heti négy nap / 30 óra nyitvatartás.

3. Az otthoni munkavégzés további bővítése. A fűtési időszakban a heti kötelező otthoni munkavégzés időtartamának két napra (hétfő és péntek) történő bővítése a levéltári munkaszervezés tekintetében megoldható, ugyanakkor ez esetben a levéltár nem felel meg az előző pontban hivatkozott kutatótermi nyitvatartási feltételeknek, az előírt heti 4 nyitvatartási nap nem, a heti 30 óra nyitvatartás viszont biztosítható. A döntést megelőzően – amennyiben nem történik az energiaválság kapcsán időleges mentesítés a fenti jogszabályhely alól – az ágazati irányítást ellátó minisztériummal előzetes egyeztetés szükséges.

4. A levéltár közművelődési tevékenységének szüneteltetése. A téli időszakra tervezett rendezvények és programok elhalasztása elképzelhető, de tekintettel a főváros egyesítésének 150. évfordulója kapcsán meghirdetett emlékévre, erre, mint ténylegesen elkerülendő lehetőségként tekintenek.

5. A használati melegvíz épületen belüli korlátozása, részleges vagy teljes szüneteltetése is felmerülhet intézkedésként, ha az energiakrízis nem oldódik meg.

6. Az épületben négy felvonó üzemel, felmerülhet egyes felvonók leállítása, de teljes mértékben ez nem lehetséges, mivel a kutató- és ügyfélszolgálat ellátása anyagmozgatáshoz kötött, az iratszállító kocsikat lépcsőn nem lehet közlekedtetni.


 

[1] Az intézkedési terv elemeinek kidolgozásánál és majdani megvalósításánál elsődleges szempont, hogy a Levéltár feladata a Budapest múltjára vonatkozó hagyományos és digitális forrásanyag – amely az írott nemzeti kulturális örökség meghatározó részét képezi – biztonságos és hosszú távú megőrzése. A tervezett és meghozott intézkedések nem veszélyeztethetik az iratanyag állapotát. Hangsúlyozandó, hogy a levéltár épületének a tervezése során a külső környezeti hatások kizárása érdekében a tervezők az iratok számára megfelelő klimatikus viszonyoknak kizárólag mesterséges fenntartásával számoltak. Nincs tehát lehetőség az épület raktáraiban a klimatikus viszonyok (relatív páratartalom és hőmérséklet) hagyományos úton – pl. szellőztetés – történő befolyásolására. Mindez korlátokat jelent a jelentős energiaigénnyel járó raktári klímaberendezések, illetve légcserélők működtetésének pénzügyi szempontú racionalizálása tekintetében.


 

Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

1. A felújítás alatt álló Király u. 67. sz. alatti telephelyüket csak a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben temperálják.

2. A Népszínház utcai székhelyükön lévő színházteremben csak programok alkalmával fűtenek. 

3. Fényforrások korszerűsítésével csökkentik a világítás energiaszükségletét a Napházban.

4. Az ülőmunkához a minimális 20 Celsius fokos hőmérséklet biztosítása. 

5. Hétfői munkanapra otthoni munkavégzés vezetnek be, így a fűtést péntek munkaidő végétől kedd munkaidő kezdetéig a minimális temperálásra csökkentik. Ezzel az intézkedéssel a villamosenergia-szükségletet is csökkentik.

6. A téli igazgatási szünet idején az intézmény budapesti telephelyeit zárva tartják, az éves szabadságok, illetve áthelyezett munkanapok megfelelő szervezésével.

Fenti intézkedések nem vonatkoznak a fonyódi telephelyre, mert annak használata függ az ukrán menekültek ellátási szükségletétől.


 

Bartók Béla Emlékház

A Bartók Béla Emlékház épületgépészeti rendszere nem teszi lehetővé, hogy a ritkán használt épületrészek fűtését teljesen szüneteltessék, ezért a fűtésre vonatkozóan a következőket tervezik:

1. Az épület 457,8 nm alapterületű. A nem használatos, vagy csak közlekedésre használatos terek (padlástér, lépcsőház, közlekedők, földszinti kiszolgáló helyiségek stb.) hőmérsékletét, amelyek alapterülete 315 nm, a radiátorok segítségével 16 Celsius fokra temperálják. A koncerttermet abban az időszakban, amikor nincs hangverseny, 18 Celsius fokra temperálják.

2. Az irodák alapterülete összesen 60 nm. Munkaidőben e helyiségekben a megcélzott 20 Celsius fokot 4 db olajradiátorral kívánják elérni.

3. Azokon a napokon, amelyeken hangverseny van az Emlékházban, szükséges a koncerttermet és a közönségforgalmi tereket 20 Celsius fokra felfűteni. E napok száma 2022. december 31-ig összesen mintegy 13.

4. 2022. december 18. és 2023. január 31. között nem terveznek rendezvényt tartani. E másfél hónap alatt az ingatlan felelős kezelését biztosító, a koronavírus-járvány alatt bevezetett ügyeleti rendszerben és otthoni munkavégzés elrendelésével működtetik a házat.


 

Fővárosi Állat- és Növénykert

Az Intézmény 2011 óta törekszik a költséghatékony rendszerek használatára, ezért már akkor megkezdődött a termálhő felhasználásának növelése. Mára a műemléki területen szinte minden állatházban ez kiegészítő fűtésként felhasználásra kerül.

Az Állatkert műemléki területét érintő költségcsökkentő intézkedések

Tartalmazza a látogatói tereket, az állatházakat, a gondozói és kertészeti területeket. Nem tartalmazza az Állatkert kiszolgáló zónáját és központi épületeit.

1. Lezárult költségcsökkentő intézkedések

a) Vízvezeték hálózat korszerűsítése 2022 augusztusában a Fővárosi Csatornázási Művek szakemberei segítségével helyreállították a földalatti sérült vízvezetékeket. Ezzel havi 500 m3 víz elfolyását akadályozták meg az első becslések alapján.

b) Időszakosan használt helységek fűtésének leállítása, csak temperálás. A rendezvényekre kiadott ingatlanrészeken temperáló - a fagyáskárt megelőző - hőmérsékletet biztosítanak, a fűtést csak a rendezvény idejére emelik meg (pl.: barlangterem, tanodú).

c) A mesepark területén használt irodahelységek dolgozóit átköltöztették az új gazdasági épületbe, illetve a műemléki állatkert egyéb területeire. Ezzel biztosították, hogy egyes épületrészekben, csak temperáló fűtésre lesz szükség egész télen.

d) Világítás használatát csökkentették. A dolgozói terekben csak a munkavédelmi szempontból szükséges minimum világítást használják. A Műemléki Állatkert zárását követően a terület világítását minimális szintre korlátozták.

2. Tervezett költségcsökkentő intézkedések

a) A műemléki területen fellelhető 9 db fúrt kút felújítása, engedélyeztetése és beállítása a vízhasználatba főleg az öntözővíz felhasználásakor jelenthet megtakarítást.

b) A villamos energia szekrények és mérőórák felújítása és cseréje a felesleges fogyasztók feltárásához vezetett eddig is, ezt a munkát folytatják.

c) Lámpatestekben használt hagyományos izzókat LED-es rendszerű világító testekre cserélik.

Az Állatkert Pannon Park területét érintő költségcsökkentő intézkedések

A Pannon Park üzemeltetéssel járó költségmegtakarítási lehetőségek jelentős részét már 2020. évet követően megtették, ezzel elérték, hogy a tervezett 1,2 milliárd Ft-os éves üzemeltetési költséget 600-650 milliósra csökkentsék.

1. Lezárult költségcsökkentő intézkedések

a) A berendezéssel kapcsolatos teszteléseket és rövid idejű üzempróbákat, kizárólag a garancia megtartásához szükséges üzempróbák mennyiségére korlátozták.

b) A légtechnikai és fűtési berendezések használatát csak az épület garanciájának megőrzéséhez szükséges minimum hőmérsékletek eléréséhez (14 Celsius fok) használják, ha az időjárás szükségessé teszi.

Az Állatkert Margitszigeti Kisállatkertjét érintő költségcsökkentő intézkedések

A Margitszigeti kisállatkert egy szabadtéri állatbemutató terület, amelyhez kapcsolódó kiszolgáló épületben találhatóak a dolgozói helységek is.

1. Lezárult költségcsökkentő intézkedések

a) A gondozói helységekben tartható maximális hőmérsékletet 20 Celsius fokon határozták meg.

b) A hibás vízvezetéket javították és a vízfolyásokat megszüntették.

2. Tervezett költségcsökkentő intézkedések

a) Az állattartói helyeken és a dolgozói térben a hagyományos izzókat LED-es rendszerű világítótestekre cserélik.

Az Állatkert központi irányító szervezetét és területét érintő költségcsökkentő intézkedések

Ebbe a területrészbe tartozik a régi toxikológia épülete, az Állatorvosi klinika, a gazdasági épület - benne a takarmánykonyhával és karbantartó műhelyekkel.

1. Lezárult költségcsökkentő intézkedések

a) Minden dolgozói helységben a maximális hőmérséklet 20 Celsius fokon határozták meg.

b) A világítást a munkavédelmi szempontok figyelembevételével minimálisra csökkentették.

2. Tervezett költségcsökkentő intézkedések

a) Otthoni munkavégzés bevezetése a „toxikológia" teljes épületében péntekre és hétfőre, ezzel a hét napjaiból 4 napon keresztül csak temperáló fűtésre lesz szükség.


 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

1. Könyvtárakban, irodákban 20 Celsius fokban maximalizálták a hőmérsékletet.

2. Heti programozású új helyiség-termosztátokat építettek be a nyitási-zárási időpontok figyelembevételével.

3. Távhővel ellátott könyvtárak és a Budapesti Művelődési Központ épületében a szerződések megváltoztatásával a minimum 21 Celsius fokot 20-ra változtatják.

4. Az otthoni munkavégzéseket egyeztetik, lehetőség szerint alkalmazzák, de csak akkor, ha ez kimutatható energiamegtakarítással jár.

5. Eljárási rendet dolgoznak ki a világítás- és fűtésszabályzók használatáról.

6. Kidolgoznak egy villamosenergia-megtakarításról szóló tervet (LED-esítés, területi megosztásos világítás).

7. Melegítésre használt bojlerekben a vízhőmérsékletet egységesen 40-42 Celsius fokban határozták meg.

8. A nem használt számítógépeket, munkaállomásokat áramtalanítják.

9. A ritkán használt helységeket, termeket csak szükség szerint fűtik fel. Itt általában 17 Celsius fokos temperálást állítanak be.

10. Folyamatosan intézkednek a nyílászárók szigeteléseinek ellenőrzéséről, javításáról és pótlásáról.

11. A Fővárosi tulajdonú épületekről készült energiamegtakarítási terveket figyelembe véve dolgozzák ki a forrást igénylő energiamegtakarítási beruházásokat, amivel jelentősen növelhető a jelzett épületek energetikai hatásfoka.


 

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1. A Budapest Brand székhelye a Főpolgármesteri Hivatal épületében található, így követik a hivatalra vonatkozó, kihirdetett létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos intézkedéseket.

2. A társaság rendelkezik otthoni munkavégzési szabályzattal, amely lehetővé teszi, hogy minden hónap 5. napjáig otthoni munkavégzési lehetőséget hirdethessen a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalók részére az adott hónap meghatározott munkanapjaira.


 

Budapest Esély Nonprofit Kft.

1. A társaság központi épületében található nyílászárók szigetelésének megerősítése.

2. Az épület főbejáratánál hőfogó függöny felszerelése.

3. Az épület padlásterében üveggyapot szigetelés lefektetése.

4. Télen nem fűtik 20 Celsius fölé az épületeket, a szellőztetést kifüggesztett rend szerint oldják meg.

5. A téli időszakban a munkavégzési helyek áthelyezésévei megteremtik a lehetőséget, hogy azokban az épületrészekben, ahol nem működik ügyfélfogadás, a fűtés és a világítás minimum követelmények szintjén üzemeltethető legyen.

6. 2022.12.15-2023.01.02 között az ügyfélfogadáson kívül zárva tartják az épületet.


 


 

Igazgatási feladatokat ellátó szolgáltatók:


 

Enviroduna

Villamos energiát érintő intézkedések:

1. Világítás és a háztartási gépek indokolt esetben történő használata.

2. Klímahasználat szabályozása (bekapcsolt állapotban csak a használatban lévő irodákban lehet, kizárólag munkaidőben, továbbá a belső hőmérséklet 25 fokig hűthető).

3. Munkaeszközök munkaidő végén történő áramtalanítása.

Az Enviroduna Kft. a BFVK Zrt. kezelésében lévő 1053 Budapest, Curia utca 3. szám alatti ingatlan négy felső szintjének bérlője. A fűtést a bérleményben az egész épületet ellátó központi kazán biztosítja. Az irodahelyiségek az üzemeltető BFVK Zrt-vel egyeztetetten, az Enviroduna Kft. kérésére, a hatályos jogszabályok által megengedett minimumra, vagyis 20 Celsius fokra kerülnek felfűtésre.

További üzemeltetői intézkedések a gáz felhasználás csökkentése érdekében:

4. Az épület zárófödémének hőszigetelése.

5. A jövőben a fűtés hőmennyiségmérő(k) adatai szerint kerüljön elszámolásra, ezzel válik lehetővé a cég működési költségének racionalizálása és az érdemi energiatakarékosság.

6. Egy félemeleti szintet a munkaállomások áthelyezésével ideiglenes ki tudnak vonni a fűtés/világítás és egyéb energiafogyasztás alól.

7. Az egy emeletet elfoglaló (6 és fél emelet), időszakosan használt tárgyalótermet és kiszolgáló helyiségeit kizárólag az igénybevétel idejére fűtik és világítják.


 

Budapest Közút

1. A Budapest Közút Zrt. több telephelyén háztartási méretű kiserőmű (napelem) került felszerelésre, a fejlesztésektől 110.000 kWh/év várható termelés elérésével az ennek megfelelő díjcsökkentéshez vezetnek.

2. Az irodákban leselejtezték a régi, neoncsöves armatúrákat, helyettük 2022-ben LED-es világítótesteket építettek ki, amelyekkel 61.000 kWh/év fogyasztáscsökkentést tudnak megvalósítani. Ezek a fejlesztések együttesen 171.000 kWh/év fogyasztásnak megfelelő díjcsökkentést jelentenek, amely az éves villamosenergiavásárlásuk 4%-a.

Téli időszakban a megnövekedő energiaigény csökkentésére az alábbi intézkedéseket vezették be:

1. Kezdeményezik az épület fűtésének, valamint melegvíz hőfokának csökkentését;

2. Az üzemeltetésért felelőst utasították, hogy gyűjtse be a klímaberendezések távirányítóit, valamint a fűtőberendezéseket, hogy a 20 Celsius fokos irodánkénti hőmérséklet ne kerüljön túllépésre.

3. Nem hozhatnak be magántulajdonú fűtőberendezést a kollégák, ezt eseti jelleggel ellenőrzik.

4. A lépcsőházak radiátorait elzárják, a tárgyalók fűtése csak az értekezletek napján engedhető meg.

5. Közös helyiségek (lépcsőházak) izolálása annak érdekében, hogy a fűtendő terület csökkenjen.

6. Szükség szerinti fűtéskorszerűsítés a Bihari úti telephelyen.

7. Vizsgálják a kötelező otthoni munkavégzés elrendelésének lehetőségét.


 

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

1. A BFVT által bérelt irodahelyiségekben télen a klímaberendezések nem használhatók fűtésre, amennyiben a helyiség hőmérséklete eléri a 20 Celsius fokot.

2. Nyáron a helyiségek nem hűthetők 25 Celsius fok alá.


 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

1. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályzatuk alapján bővítik az otthoni munkavégzés lehetőségét azokban a munkakörökben, ahol ez nem rontja a munkavégzés eredményességét és hatékonyságát. Ez a BFVK Zrt. esetében 17 fő heti 1 napos, 7 fő esetében heti 2 napos, 5 fő esetében heti 3 napos otthoni munkavégzést jelent. Havonta felülvizsgálják a bevezetett munkarendet.

2. Terveket készítettek az irodaterek optimalizálása érdekében. Ezek végrehajtása után egy iroda céljára használt lakás bérleti szerződését fel tudják mondani, irodaépületük egy részét le tudják zárni, ahol a szakaszolható fűtés is lezárható, és az elektromos fogyasztás megszüntethető.

3. Az elektromos berendezések használatát felülvizsgálták. Az irodatér optimalizálásával párhuzamosan a hűtők, mikróhullámú sütők, klíma berendezések, kávéautomaták számát csökkentik.

4. A központi fűtési rendszer felülvizsgálatát követően a szükséges helyeken megoldják a további szakaszolhatóságot. Az általános 20 Celsius fokos irodai hőmérsékletet előírják és ellenőrzik.

5. Az elmúlt években elindított és napjainkban is zajló világítás korszerűsítési lépéseket folytatják, a hagyományos fénycsöves világítótesteket LED panelekre cserélik.

6. Elektromos okosmérők felszerelésével növelik a fogyasztás ellenőrizhetőségét, amely alapján beazonosíthatók a legnagyobb fogyasztók és tovább csökkenthető a teljes energiaigény.

Fenti intézkedésekkel a társaság megközelítőleg 15%-os energiamegtakarítást tud realizálni.


 

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Az ÉSZGSZ ügyviteli feladatokat ellátó székhelyén:

1. Távhő fűtésű az épületrész, a távhő szabályozást külső termosztát vezérli, ennek megfelelően a hálózatüzemeltetővel közösen a szabályozást a belső hőmérséklet lehetőség szerint 20 Celsius fokon tartásával biztosítják. Este 6 óra és reggel 6 óra között a belső hőmérsékletet 18 Celsius fokra mérséklik a szabályozással. Az idősávot és a hőfokot csökkenteni nem lehet a vastag falak és a rendszer tehetetlenségi energiája miatt.

2. Az épületben található hűtő-fűtő klímaberendezések távirányítóit begyűjtik, hogy azokat pótfűtésre használni ne lehessen, a légcserét szellőztetéssel oldják meg.

3. A folyosók, közlekedők fénycsöves világításában a fénycsövek felét üzemen kívül helyezték.

4. Igyekeznek a helyi, asztali megvilágítás feltételeit megteremteni a teljes irodai világítás helyett.

Az ÉSZGSZ további, Budapest szerte elhelyezkedő 96 főző- és tálalókonyhai telephelyén:

1. Konyháik mindegyike valamelyik budapesti köznevelési intézményben található, az iskolák egyedi intézkedéseitől függenek az üzemeltetési körülmények.

2. Sok helyen a tankerületek a melegvíz ellátó rendszereket leállítják, a konyhák működtetése ellehetetlenül, így saját villanybojlerek felszerelését kell kezdeményezniük az ilyen kiszolgáltatottság elkerülése érdekében.

3. A konyhák fűtése szintén az iskolai hálózatról történik, szintén az iskola üzemeltetőn múlik, mekkora hőmérsékletet biztosít a feladatellátáshoz.

4. Egymáshoz közel lévő főzőkonyhák esetén összevonják a fűtésidényben a főzést, ezzel a nagyteljesítményű konyhai sütő-főző berendezések energiaigényét, és a teljes főzőkonyhai megvilágítás nagy részét átmenetileg ki tudják iktatni. A munkaerőt átcsoportosítják az amúgy is emberhiányos többi feladat ellátási helyre.

5. Elrendelték a nagykonyhai berendezéseknek kizárólag a technológiai idő szükségletre való takarékos üzemeltetését, hogy ne lehessen előre felmelegíteni, indokolatlanul hosszú ideig tartalékon járatni a berendezéseket.

6. A fényforrásokat igyekeznek LED-es fényforrásokra cserélni, a folyosó és mellékhelyiségekbe pedig mozgásérzékelővel rendelkező világításkapcsolót elhelyezni a szükséglet szerinti megvilágítás biztosítására.


 

Fővárosi Önkormányzati Rendészet

1. A jogszabályok által megengedett hőmérsékleti kereteken belül maradva – az ülőmunka jellegéhez igazodóan – a jogszabályi minimumra, 20 fokra csökkentették az irodák átlagos fűtési hőmérsékletét.

2. A munkavégzési helyek áthelyezésével megteremtik a telephelyeken (Illatos út, Kozma utca, Pálya utca) annak a lehetőségét, hogy teljes épületrészekben a fűtés és világítás megszüntethető vagy a minimum követelmények szintjén üzemeltethető lehessen.

3. A ritkán használt épületrészeket (színházterem, panoráma terem, tárgyalók) csak az események ideje alatt fűtik és világítják.

4. 2022. október 1-jétől pilot rendszerben bevezették a négynapos munkahetet, így a fűtést már csütörtök koradélután le tudják kapcsolni. Péntek, szombat és vasárnap kizárólag azokat a helyiségeket fűtik, amelyekben munkavégzés történik.


 


 

Kereskedelmi szolgáltatók:


 

Budapest Vásárcsarnokai Kft.

Általános üzemeltetési intézkedések

1. Felülvizsgálták a létesítmények üzemelési, nyitvatartási rendjét és idejét a közfeladat ellátási feladat követelményeinek betartása mellett.

2. Felülvizsgálják az irodák és piacfelügyelőségek, valamint 0-24 órás ügyeletek által használt helyiségek számát, méretét az igénybe vett területek munkavállalói létszámhoz igazított optimalizálása céljából.

3. A nem használt épületrészek, ki nem vett bérlemények esetén csak temperáló fűtést üzemeltetnek kizárólag fagymentesítési céllal.

4. A fűtött közös területek, valamint az irodák fűtési hőmérsékletét 20 Celsius fokra csökkentik, a megvilágítás mértékét a fogyasztók számának csökkentésével korlátozzák.

5. Munkaidő végén az irodatechnikai berendezések kikapcsolását, helyiségvilágítások kötelező lekapcsolását igazgatói utasításban szabályozzák.

6. A vásárcsarnokok, üzletközpontok és piacok belépési pontjait (bejáratok) és belső közlekedési útvonalait felülvizsgálják, hogy a nyitvatartási időben milyen üzemeltetési racionalizálás hajtható végre.

7. A piacfelügyelőségek felé üzemeltetési utasításban szabályozzák a fokozott ellenőrzési kötelezettséget a bérlői vételezésre, fogyasztásokra vonatkozóan.

8. Telephelyeiken a kiegészítő fűtő berendezések (olajradiátor, hőlégfúvó stb.) használatát nem engedélyezik.

9. A létesítményekbe történő üzemidőn kívüli belépést a bérlők részére (pl.: áruszállítási céllal) korlátozzák.

10. Az épületek éjszaki külső és belső világítását, a reklám célú megvilágítás mértékét csökkentik (üzemidő és mennyiség).

11. A létesítményekben található nagyfogyasztók (pl.: felvonó, mozgólépcsők, hűtők stb.) üzemeltetési rendjét felülvizsgálják és annak alapján az üzemidőket csökkentik.

12. A gáz és villamos energia beszerzési eljárásaink tapasztalatai alapján megkezdik az alternatív műszaki megoldások keresését, kidolgozását a vezetékes gázellátás kiváltására ill. napenergia hasznosítási megoldásokra.

13. A távhő ellátás esetén a lekötött hőmennyiségeket felülvizsgálták és csökkentési igényeiket a szolgáltató felé jelezték a következő energiaévre vonatkozóan.

Egyedi intézkedések telephelyenként

Az egyes telephelyeken a belső ellátó rendszerek felmérése megtörtént, melynek alapján a hálózat azon pontjait azonosították be, ahol üzemeltetési és kisebb műszaki beavatkozással jelentős megtakarítás érhető el az energia fogyasztás terén.

Fővárosi Autópiac, 1194 Bp., Nagykőrös i út 162.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. irodai területeken neon világítótestek korszerűsítése LED-es típusokra.

2. üzemeltetési pontok hőszigetelésének kiépítése.

3. térvilágítás 50%-os mértékű csökkentése megtörtént, a további csökkentési lehetőségek vizsgálata folyamatban van.

Bosnyák téri Vásárcsarnok, 1147 Bp., Csömöri út 9-11.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. közös területek világításkorszerűsítése.

2. piactér világítás cseréje LED-es típusokra.

3. külső térvilágításhoz mozgásérzékelők beépítése ill. napelemes világítások kiépítése.

4. világítás szakaszolások kiépítése.

5. hátsó termelői részen neonos világítótestek cseréje LED-es típusokra.

6. belógatott, használaton kívüli világítótestek teljes kikötése.

7. fűtési alaprendszerben kazán saját vezérlésén hőfok csökkentés.

Fehérvári úti Vásárcsarnok és Központi irodaépület 1117 Bp. Kőrösy József u. 7-9.

Egyedi üzemeltetési intézkedések - Vásárcsarnok:

1. közlekedési útvonalak felülvizsgálata alapján egyes bejárati kapuk zárva tartási lehetőségének vizsgálata, mozgó lépcsők és felvonók üzemidejének, együttes üzemeltetésének racionalizálása forgalomtól függően.

2. 22.00-05.00 óra közötti időszakban az áruszállítási korlátozás bevezetése.

3. bejárati hőlégfüggönyök üzemeltetésének felülvizsgálata.

4. bejárati automata ajtók nyílásméret korlátozása.

5. virágsori infrasugárzók szakaszolt működtetésének kiépítés, külön mérés kiépítése.

6. rámpafűtés üzemeltetésének felülvizsgálata

7. az előző évek fogyasztási adatai alapján a lekötött hőmennyiség felülvizsgálva, csökkentés folyamatban a FŐTÁV szerződésben.

Egyedi üzemeltetési intézkedések- Központi irodaépület:

1. heti 1 nap otthoni munkavégzés bevezetési lehetőségének vizsgálata.

2. feladatellátáshoz illesztett, tervezett munkarend bevezetésének vizsgálata.

3. üres irodák lezárása.

4. irodák fűtési hőmérsékletének 20 Celsius fokra csökkentése.

5. elektromos kiegészítő fűtések használatának tiltása.

6. folyosói és egyéb közös területek megvilágításának csökkentése.

7. irodatechnikai berendezések, helyiségvilágítások kötelező lekapcsolásának szabályozása

8. vezetői ügyelet és diszpécser feladatkörök, funkciók kialakítása folyamatban van

Flórián téri Üzletközpont, 1033 Bp., Flórián tér 6-9.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. bejárati automata ajtók nyílásméret korlátozása.

2. forgóajtó bezárása (mellette a bejutás biztosított).

3. vizes rendszerű hőlégfüggöny befúvás leszabályozása ill. korszerűsítése.

4. felvonók, teherliftek kihasználtságának, az időszakos leállítási l ehetőségének vizsgálata.

5. mozgójárda üzemidejének korlátozása.

6. üzemi területek megvilágításának csökkentése: pinceszinti világítások 50%-os csökkentése.

7. világítótestek korszerűsítése, cseréje LED-es panelekre.

8. rámpa 21.00-07.00 óra közötti zárva tartási lehetőségének vizsgálata.

9. emeleti szint 22.00-07.00 óra, a földszint 22.00-06.00 óra közötti teljes elektromos és fűtési lekapcsolási lehetőségének vizsgálata.

10. távfűtés hőközponti korlátozása (ez függ a FŐTÁV által szolgáltatott víz hőfokától a rendszer hővesztesége miatt).

11. egyedi termosztátok hőfok maximalizálása.

12. az előző évek fogyasztási adatai alapján a lekötött hőmennyiség felül vizsgálva, csökkentés folyamatban a FŐTÁV szerződésben.

Nagykőrösi úti Használtcikk Piac, 1194 Bp., Nagykőrösi út 158.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. időkapcsolók beépítése világítási rendszerbe.

2. külső éjszakai világítás és kandeláberes világítások korszerűsítése (csere LED-re).

Kórház utcai Vásárcsarnok, 1035 Bp., Kórház u. 37-41.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. világítás korszerűsítés a vásárcsarnok piaci területén megtörtént, további folytatás szükséges irodai és üzemi területeken is (hagyományosról LED-es izzókra csere).

2. irodai területek fűtési hőfok szabályozása.

Liget téri Üzletközpont, 1102 Bp., Liget tér 1.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. távhőre kötött vizes kiegészítő fűtések üzemidejének szabályozása.

2. világítás szakaszos működtetése.

Rákóczi téri Vásárcsarnok, 1084 Bp., Rákóczi tér 7-9.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. nyitvatartási idő felülvizsgálata, optimalizálása.

2. közlekedési útvonalak felülvizsgálata: bejárati kapuk zárva tartási, felvonók időszakos működtetési lehetőségének vizsgálata, lekapcsolása (3db).

3. kiegészítő fűtések (hőlégfúvók) üzemeltetésének tiltása.

4. kazán hőfok szabályozás, csökkentés.

5. világítás szakaszolása, SPAR környezetének éjszakai világítás szakaszolása, csarnok éjszakai csoportos térvilágítás szakaszolása (csoportonként 1 db és minden 3. csoport elegendő).

6. indukciós fényforrások cseréje LED-esre.

7. szociális helyiség időprogramos fűtés kiépítési lehetőségének vizsgálata.

Tétényi úti Üzletközpont, 1119 Bp., Tétényi út 63.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. kiegészítő fűtések használatának tiltása.

2. világítás korszerűsítés folytatása: felügyelőség, raktárak, vizesblokkok.

3. világítás szakaszolás, éjszakai világítás időkapcsolósra való átépítése.

4. napelemes reflektorok beépítési lehetőségének vizsgálata.

Vámház körúti Vásárcsarnok, 1093 Bp., Vámház krt. 1-3.

Egyedi üzemeltetési intézkedések:

1. nyitvatartási idő felülvizsgálata, optimalizálása.

2. áruszállítási időszak korlátozása.

3. éjszakai épület takarítás időszakának korlátozása.

4. belső közlekedési útvonalak vizsgálata: felvonó, mozgólépcső együttes üzemeltetés racionalizálása, kevesebb működtetése, indítási idők felülvizsgálata.

5. rámpa fűtés üzemelésének felülvizsgálata.

6. éjszakai épület világítás csökkentése, pinceszinti világítás 50%-os csökkentése, a raktárak közötti területeken mozgásérzékelők felszerelésével, bérlemények „fríz" világításának megszüntetése, belső csarnokvilágítás mértékének csökkentése.

7. belső díszvilágítások lekapcsolása.

8. külső árkádok alatti lámpák fényforrásainak cseréje korszerűekre.

9. felügyelőségek irodaterületének csökkentése (összeköltözések).

10. irodai világítótestek korszerűsítése.

11. iroda bérlemények átalánydíjas fogyasztásról egyedi mérősre való átépítése.

Hosszú távú (beruházást igénylő) intézkedési javaslatok

1. A meglévő gépészeti automatika rendszerek felülvizsgálata, működőképességének helyreállítása.

2. Homlokzati nyílászárók átvizsgálása, szükséges javítások, kiegészítő tömítések, cserék elvégzése a légzárás javítására.

3. Korszerűtlen technológiai berendezések tervszerű cseréje energiatakarékos berendezésekre.

4. Fűtési rendszerek egyedi, helyi szabályozási lehetőségének kiépítése, ahol ez jelenleg nincs.

5. Meglévő fűtési hálózatok rekonstrukciója (fűtőtest, torlószelep cserék).


 

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

Figyelembe véve, hogy a társaságnál 2022. 10. 01-én elkezdődik a 2022-23.évi gázév, az elsődleges fókusz a gázfogyasztás csökkentésének bevezetésére irányult az érintett intézményekben.

1. A vállalat központi irodájában dolgozó munkavállalók számára 2022. 10. 03-tól bevezetésre kerül a négynapos munkahét annak érdekében, hogy a fennmaradó három napban a gázfogyasztás csökkentésével elérjék a 20%-os energiamegtakarítási célt. Az intézkedéssel az üzemidő jelentős csökkentése miatt mintegy 40-43% mennyiségi megtakarítás várható. Kötelező szabadság kerül kiadásra 2022. október 15-én, illetve 2022. évvégén a két ünnep között a központban dolgozó kollégák számára, miközben a fürdők üzemeltetésének támogatása egyes szervezeti egységek/munkavállalók otthoni munkavégzésével folyamatosan biztosított lesz.

2. A Szent Lukács Gyógyfürdőben a fűtési rendszert geotermális fűtésre állították át a meglévő hőcserélő bővítésével. Ezáltal szeretnénk a stabil ellátásbiztonságot garantálni akár 0°C külső levegő hőmérsékletig kizárólag a termálvíz hőjével oly módon, hogy a gázfűtést csak a leghidegebb téli napokon kelljen igénybe venni. További megtakarítások érhetők el a fürdő gőz alapú szolgáltatásainak napon belüli korlátozásával, aminek a mértéke dinamikusan a vendégforgalomhoz igazodik. Az intézkedéssel a gázfelhasználás mennyiségében a fürdőben 50-60% megtakarítás várható.

3. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda tekintetében a gázfogyasztás csökkentése érdekében kizárólag a gőzszolgáltatás korlátozására van szükség, mivel a fűtési rendszer 100%-ban megújuló geotermális energiát hasznosít. A korlátozás mértéke dinamikusan a vendégforgalomhoz igazodik, jelenleg hétköznapokon napi 3 órával, hétvégén napi 2 órával kerül csökkentésre a szolgáltatás időtartama a fürdő napi 12 órás nyitvatartásához képest. Az intézkedéssel 20-23% mennyiségi megtakarítás várható.

4. A Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda esetében is a gőzszolgáltatás idejének csökkentésével lehet energiát megtakarítani. A korlátozás mértéke dinamikusan a vendégforgalomhoz igazodik, jelenleg napi 4 órával kerül csökkentésre a szolgáltatás időtartama a 12 órás napi nyitvatartáshoz képest. Az intézkedéssel 40-43% mennyiségi megtakarítás várható.

5. A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda esetén is a gőzszolgáltatás idejének csökkentése jelenthet megtakarítást. A korlátozás mértéke dinamikusan a vendégforgalomhoz igazodva kerül meghatározásra. Az intézkedéssel 8-10 % mennyiségi megtakarítás várható.

Összességében arra törekszenek, hogy a bázis alapján lekötött gázmennyiség felhasználása ne haladja meg a 70%-ot, így ezzel jelentős megtakarítás és költségcsökkentés érhető el.

A társaság 2022. december 31-ig rendelkezik érvényes villamosáram szolgáltatási szerződéssel. Éves szinten a tervezett felhasználásuk kb. 13.500.000 kW, ami havi bontásban változó, mert nyáron több energiára van szükségük, mint pl. tavasszal. Az előzetes egyeztetések alapján dinamikus árazású, a teljes havi tényfogyasztáson alapuló (spot indexált ár) villamos áram beszerzésre írnának ki közbeszerzési eljárást és az árrésre versenyeztetnének.

A villamosáram egyes telephelyeken történő megtakarítási lehetőségeit a következő hetekben véglegesítik az adatalapú felmérések alapján. A villamosáram-felhasználás alapvetően öt nagy csoportra bontható:

1. szivattyúk működése, melyek működtetése folyamatos kell, hogy legyen.

2. medencékben különféle élményelemek működtetése, melyek korlátozhatók.

3. épület világítások, melyek szintén korlátozhatók.

4. légkezelő berendezések, melyeknél az üzemeltetési idő korlátozása és a frekvencia szabályozás eredményezhet kisebb megtakarítást.

5. villamos fűtésű szaunák, nyitvatartásuk korlátozható.

A Szent Lukács Gyógyfürdőben folyamatban van a nyílászárók korszerűsítése, a tetőtéri napelem rendszer kialakítása, geotermális fűtési rendszer bővítése és korszerűsítése. Megtörténik a Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda tetőtéri napelem rendszer kialakítása, hőszivattyú beépítésével a távhő részleges kiváltására. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodánál folyamatban van nyílászárók korszerűsítése, továbbá a fürdőben jelenleg üzemen kívül lévő gőzfejlesztő cseréje és a gőzfejlesztők füstgáz hővisszanyerő rendszerének telepítése.

Mindezeken túl pilot program keretein belül megvizsgálták az energiagazdálkodási irányítási rendszer adatalapú kontrollálását lehetővé tevő teljes üzemet lefedő almérő rendszer telepítését a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda tekintetében. Mivel ez a fürdő a cég portfóliójában a legnagyobb villamosenergia igényű telephely, ezért várhatóan az elérhető energiamegtakarítás is ezen épület tekintetében a leginkább kardinális. Várakozásaik szerint - a benchmark adatok alapján - a teljes villamosenergia felhasználás 25%-a is megtakarítható a monitoring rendszer felelős üzemeltetésével.

Vállalati szinten elvégzésre kerül a szivattyúkat üzemeltető villanymotorok un. egytengelyűségének lézeres beszabályozása, amivel további 5-10% villamosenergia-megtakarítás érhető el. A társaság profiljából eredően nagy számban üzemeltet ilyen berendezéseket, ezért hosszú távon mérhető megtakarítást eredményez a beavatkozás.

A felújítás előtt álló Szent Gellért Gyógyfürdő és Rác Fürdő tekintetében is vizsgálják a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű bevonását. Vizsgálják a szennyvizeinkben és az elfolyó medencevizeinkben lévő hulladékhő hasznosításának a lehetőségét, ezzel is fokozatosan mérsékelve a Társaság hosszútávú energiafüggőségét.


 


 

Városüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók:


 

BKM Nonprofit Zrt.

1. Fűtés:

a) Fűtés kikapcsolása, csőhálózatok leürítése vagy

b) Fűtés fagyvédelmi temperálással, csőhálózatok ürítése nélkül vagy

c) Fűtöttségi szint általános csökkentése átlagosan a helyiség rendeltetésének megfelelő irányadó Celsius fokra és a fűtöttségi szint időszakos csökkentése munkarendhez illesztve.

2. Használati melegvíz:

a) Használati melegvíz termelés kikapcsolása vagy

b) Használati melegvíz hőmérséklet általános csökkentése és a használati melegvíz hőmérsékletének időszakos csökkentése munkarendhez illesztve (műszaki lehetőségek függvényében), továbbá a használati melegvíz cirkuláció időszakos kikapcsolása munkarendhez illesztve (műszaki lehetőségek függvényében).

3. Az energiatakarékossági intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása, valamint a különböző intézkedések összehangolt irányítása céljából a Társaságnál Energiatakarékossági Munkacsoport alakult, amelynek feladat- és hatáskörébe tartozik a Társaság létesítményeinek, épületeinek hőellátásával kapcsolatos operatív intézkedések meghozatala és azok végrehajtása.

5. Az irányadó csökkentett belső átlaghőmérsékletek:

Helyiség rendeltetése Irányadó csökkentett belső átlaghőmérséklet (°C)*
 iroda, tárgyaló 18-20
 öltöző, zuhanyzó 19-20
 raktár 10
 műhely 16
 mosdó, wc 18
 fűtött folyosó 15
 fagyvédelmi temperálás 5
 egyéb helyiség (melegítőkonyha stb.) 15


 

*Az átlaghőmérséklet definíciója alatt az adott épületben az energiatakarékossági akciótervben kijelölt személy vagy szervezeti egység által mért átlagot kell érteni, amely az adott épület, iroda, illetőleg vagyonvédelmi funkciójú helyiségeinek 80%-ában a beosztás szerinti munkanapon 8:00 és 16:00 óra közötti, megszakítás nélküli munkarend esetében 00:00 és 24:00 óra közötti valamely 2 órás intervallumban mért hőmérsékletek alapján számítandó.

6. Nem megengedett semmilyen saját magán-, vagy vállalati tulajdonú egyéb fűtőberendezés célú (pl.: hősugárzó, olajradiátor, hajszárító, grillkészülék, sütő stb.) bevitele, illetőleg használata. A tilalom betartatása céljából a folyamatos ellenőrzésekről gondoskodni kell.

7. A Társaság összes fűtött telephelyén meg kell oldani azt, hogy a beállított maximum hőfokra vonatkozó előírás betartása rendszeresen ellenőrizhető legyen (akár létesítmény személyzet által). A fűtésszabályozót illetéktelen beavatkozás ellen lehetőleg védeni kell.

8. A normál munkaidőn túl, hétvégéken, ünnepnapokon, használaton kívüli épületek fűtését minimálisra (fagyvédelem esetén 5 °C, máshol 10 °C) kell csökkenteni.

9. Az illetékes vezérigazgató-helyetteseknek és főigazgatóknak meg kell vizsgálniuk a használati melegvíz szolgáltatás és fűtés felfüggesztésének lehetőségét ott, ahol a szolgáltatás fenntartása nem munkaköri szükséglet. Biztosítani kell a felfüggesztés rendszeres ellenőrzését, fizikai lezárását, helyszíni beavatkozási lehetőség megszüntetését.

10. Az energiatakarékossági akciótervben eljárást kell létrehozni az épületek hőfelhasználásának figyelésére annak érdekében, hogy a megtakarítás milyen mértékben valósult meg. A Társaság összes földgáz- és villamos energia csatlakozási pontjain meglévő fogyasztásmérők állását rendszeresen (minimum havi két alkalommal) dokumentálni kell, az adatokat ki kell értékelni és a szükséges visszajelzéseket meg kell tenni.

11. Az illetékes vezérigazgató-helyetteseknek és főigazgatóknak meg kell vizsgálniuk a nem üzemkritikus helyszínek négy téli hónapos (novembertől februárig tartó) átmeneti kiürítését, egyes kevésbé terhelt ügyfélszolgálati pontok lehetséges téli szüneteltetését.

12. A vizsgálatok eredményét a FŐTÁV Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese által kiadandó energiatakarékossági akciótervben kell szerepeltetni.

13. A Társaság üdülői energiatakarékossági okokból bezárásra kerülnek október 15. és március 15. közötti időszakban.


 

Közösségi közlekedési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók:

Budapesti Közlekedési Zrt.

A BKV Zrt. üzemeltetésében álló létesítményeknél alapvetően a fűtési hőmérséklet és a fűtött területek nagysága kapcsán lehet gyors és hatékony takarékossági intézkedéseket tenni. A fűtési hőmérséklet vonatkozásában olyan rendelkezés bevezetését tervezik, mely a jogszabályi minimum hőmérsékletek alkalmazását írja elő, a fűtött területek esetén pedig vizsgálják a távmunka alkalmazásának bővíthetőségét, mely jelentősen redukálhatja az energiafelhasználást a használt (fűtött) területek csökkentésével.

Becsléseik szerint, - az intézkedéseknek köszönhetően - a következő fűtési szezonban 150-600 millió Ft megtakarítás realizálható a társaságnál, mely leginkább a távmunka bevezetésének mértékétől függ. Mivel a BKV Zrt. energiafelhasználásának túlnyomó részét a vontatási célú energiafelhasználás teszi ki (több, mint 80%), elemzik azt is, hogy ezen a területen milyen intézkedésekkel érhetnek el megtakarítást a szolgáltatási színvonal minimális csorbulása mellett. Előbbi kérdéskörben felmerült többek között:

 • a CNG hajtású autóbuszok kivonása a drasztikusan megemelkedett gázárak miatt,
 • a járművek téli fűtésének korlátozása,
 • a forgalmi teljesítmények optimalizálása,
 • a fény -villamos és -troli járművek mellőzése.

A fenti felvetések többségében a BKV Zrt. saját hatáskörben nem tud döntéseket hozni, ahhoz vagy a BKK Zrt., vagy a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

Intézkedési lehetőségek:

A szükséges felkészülés és egyeztetések, átszervezések időszükségletére tekintettel a fűtési szezon elejétől lehet életbe léptetni takarékossági intézkedéseket. A BKV Zrt. a létesítmény-üzemeltetésen felül a következő területeken lát takarékossági lehetőségeket, melyek közül nem mindegyik intézkedés tartozik a BKV Zrt. hatáskörébe, de a BKV Zrt. energiafelhasználását és így költségeit nagyban meghatározzák:

 • CNG hajtású járművek kivonása,
 • járművek fűtése,
 • szolgáltatási teljesítmények optimalizálása.

1. Létesítmény-üzemeltetés

A BKV Zrt. működését 23 telephely biztosítja. Ilyen a teljes egészében irodai funkciót ellátó Akácfa utcai székház, valamint az autóbusz, trolibusz, metró és villamos telephelyek, a karbantartási funkciókat ellátó csarnokok és műhelyek mellett pedig járművezetői tartózkodók és irodai munkavégzési helyek is találhatók. Tekintettel arra, hogy a társaságra vonatkozóan továbbra is a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (11. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet az irányadó, a létesítményekben általános intézkedésként a rendeletben foglalt minimálisan alkalmazandó hőfokok kerülnek alkalmazásra:

 • irodai munkakörnyezetben 20 Celsius fok,
 • fizikai munkavégzési környezetben 18 Celsius fok.

A fűtendő és világítandó területek nagyságának csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tervezik:

Az Akácfa utcai központi irodaház esetén - ahol jellegében homogén, irodai munkavégzés zajlik - az érdekképviseletek bevonásával vizsgálják annak megvalósítását, hogy a távmunka intézményének alkalmazásával és adott esetben egyes funkciók más telephelyekre költöztetésével a téli időszakban az irodaház teljesen vagy részlegesen lezárásra kerülhessen, mivel a 20 Celsius fokra való fűtés szabályozáson túl lényegesen nagyobb megtakarítási potenciált jelenthet a székház részleges vagy teljes bezárása. Mivel a Székház jelenleg gyakorlatilag 100%-os kihasználtsággal működik a korábbi évek irodaház-racionalizálásai miatt, csak a távmunka érdemi bevezetésével lehet elérni a részleges vagy teljes bezárást. Ezen intézkedés a hatályos jogszabályok alapján a munkavállalókkal kötendő egyedi megállapodásokkal történhet, de ennek csak akkor van érdemi megtakarítási hatása, ha a távmunka nem korlátozódik heti néhány napra, hanem tartós távollétet és így tartós iroda lezárást eredményezhet. A lezárás időtartamának meghatározását, valamint a szükséges intézkedéseket a szakszervezetekkel való konzultáció eredménye ismeretében lehet véglegesíteni, melyre szándékuk szerint a fűtési szezon előtt sort kerítenek.

A társaság autóbusz, metró és villamos telephelyeinek műszaki és forgalmi funkcióit a téli időszakban is fenn kell tartani, így a karbantartói és járművezetői állomány szociális helyiségeit és tartózkodóit, valamint a járműkarbantartó csarnokokat az előzőekben említett minimális hőmérsékleti korlátokkal üzemeltetik. Középtávon a telephelyracionalizálás eredményezhet megtakarítást, melyre vonatkozó vizsgálatokat a BKV Zrt. megkezdett.

Jelenleg mérlegelik annak lehetőségeit, hogy a telephelyeken található irodai munkavégzési helyek áthelyezésével és - tulajdonosi támogatás esetén - esetlegesen távmunka bevezetésével mely épületrészek használata esetén korlátozhatók vagy szüntethetők meg a fűtési és világítási funkciók.

A telephelyek közül 4 esetében a FŐTÁV által nyújtott távhőszolgáltatás biztosítja a fűtésmelegvíz-ellátást. A FŐTÁV-val érvényben lévő hőszolgáltatási szerződés ESCO alapú, ezért a költségcsökkentés mértékét kizárólag a szerződés szerinti szolgáltatási szint csökkentése révén tudják megvalósítani, ha a partner elfogadja a javaslatukat (ennek az érvényesítése érdekében megkezdték az egyeztetéseket a FŐTÁV képviselőivel.)

2. CNG hajtású járművek kivonása

Tekintettel arra, hogy a BKV esetében a földgáz ára 2022. november 1-től az eddigi ár közel ötszörösére emelkedik, így felmerül annak a kérdése, hogy érdemes-e, vagy gazdaságilag racionális-e CNG hajtású járművek üzemeltetése. Az új földgáz árak mellett a CNG hajtású járművek egy kilométerre vetített fajlagos üzemanyag költsége a dízel hajtású autóbuszokhoz képest 350%-kal, mintegy 500-550 Ft/km összeggel lesz magasabb. Tekintettel arra, hogy a BKV állományában lévő 53 db CNG hajtású jármű éves futásteljesítménye az elkövetkező egy évben 1,7 millió km-t is elérheti, így az üzemanyag ártöbblet a dízel hajtáshoz képest éves szinten elérheti az 1 mrd Ft-ot.

Mindezek ismeretében elemzik, hogy a CNG autóbuszok leállítására van-e lehetőség elsősorban korszerűbb új, dízel járművekkel történő kiváltás mellett, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a környezetvédelmi szempontból jóval kedvezőtlenebb EURO-11 besorolású autóbuszok további üzemben tartásával.

3. Járművek fűtése

Felmerülhet energiatakarékossági intézkedésként a járművek téli fűtésének megszüntetése.

A dízelüzemű járművek esetében az utasterek fűtésére és az ablakok páramentesítésére hulladékhőt használnak fel, ami a jármű hűtővízrendszerében keringetett, felmelegedett hűtővízből adódik. A járművek indításához, továbbá téli, hideg időjárás esetén az optimális üzemhőmérséklet biztosításához elengedhetetlen a járművekbe telepített fűtőkészülékek (állófűtés) használata. Amennyiben ezt nem használják, a motor felmelegedési ciklusa megnövekszik, és az ennek köszönhető többletfogyasztás (és többlet károsanyag kibocsátás) a megtakarítást eliminálja. Emiatt az autóbuszok esetében a fűtés megszüntetésével nem látnak megtakarítási lehetőséget.

A metrójárműveken nincs fűtés, míg a többi elektromos meghajtású járművek (trolibuszok, villamos) esetében elképzelhető energiamegtakarítás elérése a fűtés megszüntetésével, de ennek megvalósíthatósága (lehet csak a járművezetői teret fűteni) és mértéke pontosítás alatt áll, mivel ez több tényezőtől függ. Az eredményről külön tájékoztatás küldhető, de e kérdésben a megrendelő BKK Zrt., ill. a Fővárosi Önkormányzat döntése lesz szükséges, mivel jelenleg a BKV Zrt. Közszolgáltatási szerződése kötelezően előírja a járművek téli fűtését.

4. Szolgáltatási teljesítmények optimalizálása

Tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. elektromos áram fogyasztásának a 2/3-át, gázfogyasztásának az 1/3-át és az üzemanyag fogyasztását majd teljes egészében a vontatási célú energiafelhasználás adja, így érdemi megtakarítást ezen felhasználás optimalizálásával lehetne elérni. Ez a kérdés azonban nem tartozik a hatáskörükbe, így csak a szakmai tudást, tapasztalataik átadását ajánlják fel a teljesítendő forgalmi teljesítmények meghatározásáért felelős BKK Zrt.-nek.

5. Egyéb szempontok

Fontos szempont az energiafelhasználáscsökkentési-intézkedések esetében annak a vizsgálata is, hogy a hatályos energiavásárlási szerződések milyen csökkentési lehetőségeket tartalmaznak, hiszen a közbeszerzési szabályok miatt a szerződésekben jelzett minimális mennyiségek átvételére a BKV Zrt.-nek átvételi kötelezettsége van. Az áramvásárlási szerződések esetében a minimális mennyiségi korlátot a fenti, nem vontatási célú áramfelhasználást csökkentő intézkedések által nem lépné át a BKV Zrt., ugyanakkor abban az esetben, ha a vontatási célú áramfelhasználásban is érdemi csökkenés következne be, a társaság már a minimális mennyiségi korlát alá kerülne. Erre az esetre a szerződés tartalmaz rendelkezéseket, mely összefoglalóan úgy szól, hogy az áramkereskedő ebben az esetben a BKV Zrt. által el nem fogyasztott áramot meg kell próbálja értékesíteni harmadik félnek a lehető legjobb áron, és a BKV Zrt. csak az áramkereskedő által el nem adott, vagy olcsóbban eladott áram árkülönbözetét kell megfizesse. A gázvásárlási szerződések esetében a minimális mennyiségi korlátot abban az esetben léphetik át, ha a fentiekben jelzett létesítmény üzemeltetési takarékossági intézkedések bevezetésén túl a CNG hajtású autóbuszok is leállításra kerülnek. Úgy látják, hogy ebben az esetben lehet lehetőség mindkét fél számára előnyös, tárgyalásos megoldás keresésére.

További energiamegtakarítási szempontok miatt az idei évben a „Fény villamos-, és troli" járművek közlekedtetése is megkérdőjelezhető, igaz ezen járművek díszkivilágításának energiafelhasználási többlete az 1 hónapos működési időszakban csak 3-5 millió Ft-os költséget jelenthet.

BKV Panoráma Kft.

1. Budapesti munkásszálló telephelyeken a jelenleg bentlakó munkavállalók figyelemfelhívása mellett a központi fűtés hőfokának csökkentésével lehet biztosan számolni.

2. Az áramfelhasználás csökkentésére történő felhívásokat és más, takarékossági figyelemfelhívásokat hajtanak végre, továbbá technikai átalakításokkal az áramfogyasztás csökkentését tervezik.

3. A várhatóan hamarosan nyíló új munkásszálló nagy mértékben növelheti a megtakarítás mértékét a többi munkásszállón azáltal, hogy annak új berendezései energiahatékonyabb működtetésűek.

4. A balatonfenyvesi telephelyen december első napjait követően zárnak, csak külső-belső karbantartási munkákat, illetve fagyveszély-elhárítást folytatnak, mely részleges és időszakos energiahasználatot fog eredményezni. Ez az elmúlt 2 év COVID zárlati időszakához hasonló fogyasztást fog mindössze eredményezni.

 

BKV Vasúti Járműjavító Kft.

1. A BKV Járműjavító Kft. rentábilis üzemeltethetősége érdekében már 4 évvel ezelőtt megkezdték az energiamegtakarítást eredményező beruházások előtérbe helyezését. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb energiafelhasználás az ipari objektumokban és a termelési folyamatokban jelentkezik, ezért elsőként ezt tervezték racionalizálni. Ennek érdekében a gázfelhasználás (iroda, műhelycsarnok, közösségi tér fűtése, ipari és szociális melegvízellátás, egyéb technológiai folyamatok) minimalizálását eredményező alternatív megoldást kerestek: a geotermikus hőleadás fokozatos bevezetésével 2020-tól a gázfelhasználásuk minimálisra csökkent. A geotermikus energiára való átállás a gázalapú rendszerrel szemben mintegy 430 millió Ft-os megtakarítást jelent éves szinten.

2. 2021 év végén energiamegtakarítási programot dolgoztak ki, amelynek főbb elemei a következők:

 • Szerszámgépek és nagyfogyasztású rendszerek (kompresszor, alagútmosó stb.) energiatakarékos használatát a Termelési Főosztálynak szabályozni és ellenőriznie kell (megtörtént)
 • Térvilágításnál energiatakarékos fényforrások beszerzése (részben elkészült)
 • Állandó világítást nem igénylő helyeken mozgásérzékelők felszerelése (megtörtént)
 • Időzített klíma működtetés kiépítése (2023-ban tervezik a megvalósítást)
 • Ipari levegőshálózat tömítettségének felújítása (megtörtént)
 • Napelem telepítési beruházás előkészítése (megtörtént, a beruházás megvalósítását 2023-ban tervezik)
 • Belső terek világításánál energiatakarékos fényforrások beszerzése (részben megtörtént)

A szakszervezetekkel egyeztetve az alábbiakról döntöttek:

1. 2022-ben a kitűzött cél a 20 százalékos villamosenergia-megtakarítás elérése, kiemelten a világítás és a géphasználat során, amelynek elérése esetén egy nap ösztönző szabadság jár a munkavállalóknak.

2. Járműjavító csarnokban a kereszthuzat megszüntetése érdekében a villamosok ki-be mozgatásakor a csarnokkapuk nyitását-záródását össze kell hangolni.

3. Táblákkal hívják fel a figyelmet arra, hogy az ajtók zárásával növelhető az energiatakarékosság.

A Kft. energiafelhasználását folyamatosan figyelemmel kísérik, a mérési adatokat feldolgozzák, eszerint az év eddigi időszakában a megtett intézkedések hatására 2021-hez viszonyítva a megtakarítás kumulált értéke 8,5 %-os.

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

A mellékelt táblázat mutatja, hogy a kialakult energiahelyzet következményeként a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. („BKK") milyen energiaköltségekkel számolt 2023-ra.

2021. teljes évhez képest a villamosenergia díja közel 9-szeresére, míg a gáz csaknem 6-szorosára fog növekedni.

A BKK saját - tehát nem a megrendelt közlekedési szolgáltatást végző operátorok - energetikai költségeinek csökkentésében a mozgásteret jelentősen befolyásolja, hogy a BKK központi irodaháza és telephelyei mind bérlemények. Így nemcsak a fejlesztések, hanem a kisebb hatékonyságjavítási kezdeményezések is csak az ingatlanok tulajdonosainak szándéka szerint valósulhatnak meg. Amennyiben sor kerül fejlesztésre és a fogyasztás csökkentésére, akkor annak az összege az üzemeltetési költségekben jelenik meg.

A megvizsgált lehetséges intézkedések:

1. Hőmérsékleti minimum (20 Celsius fok) - A jogszabályok által megengedett hőmérsékleti kereteken belül maradva – az ülőmunka jellegéhez igazodóan – a jogszabályi minimumra, 20 fokra csökkentése az átlagos fűtési hőmérsékletnek.

2. Munkavégzési helyek áthelyezése, épületrészek lezárása - Amennyiben van erre lehetőség, akkor teljes épületrészekben a fűtés és világítás megszüntetése, vagy a minimum követelmények szintjén történő üzemeltetése.

3. Épületrészek irányított fűtése és világítása - A ritkán használt épületrészek csak az események ideje alatti fűtése és világítása.

4. Kötelező otthoni munkavégzés elrendelése - A szakszervezettel együttműködve az otthoni munkavégzés kiterjesztése, illetve a téli igazgatási szünethez kapcsolódva egy hét kötelező otthoni munkavégzés elrendelése.

Összefoglalva:

A lehetséges intézkedéseket megvizsgálva összességében elmondható, hogy a Rumbach Centerben és a telephelyeken is megoldható, hogy csak hőmérsékleti minimumon legyen a fűtés.

Ugyanakkor egyedül a Rumbach Center esetében reális a megtakarítás növelése lezárásokkal. Más telephelyen ez egyrészt nem megoldható, mert a fűtés nem szakaszolható, másrészt pedig az intézkedés intenzitása a bérbeadótól függ pl. BKV, BFVK stb.

A BKK eddig átalány díjat fizetett a legtöbb helyen és mivel közvetlenül nem mérhető a gáz fogyasztása, a teljes épületből rájuk eső arányos részt fizették. Az RC esetében ugyanúgy átalány díjat fizettek eddig, és mivel gyakorlatilag a BKK az egyedüli bérlő - tehát más bérlő arányos ráterhelése nem merülhet fel -, ezért a 2022. évi tényleges elszámoláskor tudja majd az üzemeltető a BKK-t kompenzálni.

Az RC esetében viszont változás lesz az elszámolásban, új gáz- és áramszerződése lesz a BKK-nak. A korábbi szerződéseikhez képest a szolgáltató toleranciasávot határozott meg mind a gáz, mind az áram esetében. Azaz a sávhatár átlépése büntetéssel fog járni, amely egyben azt is jelenti, hogy egy ponton túl nem érdemes megtakarítania a BKK-nak a várható büntetés mértéke miatt. Jelenleg a szerződéses keretek felülvizsgálata zajlik, és a szerződött kvóták megismerése.

A Rumbach Center esetében eddig az látható, hogy egy kötelező otthoni munkavégzés elrendelése esetén az irodaház egyes szintjei és félszintjei is zárhatók. Egy-egy teljes szint lezárása akár 5%-os csökkenést jelenthet a havi áram- és gázköltségekben. Egy kötelező otthoni munkavégzés elrendeléséhez és előkészítéséhez várják a Fővárosi Önkormányzat iránymutatását, hogy a kormány által meghatározott év végi minisztériumi zárva-tartáshoz hogyan igazodik. A tartósan otthoni munkavégzésre küldött munkavállalók költségtérítést kérhetnek havonta, azaz ezt is mérlegelni kell az otthoni munkavégzés mértékének, illetve az irodai lezárások meghatározásakor. A keletkezett költségmegtakarításnak pedig korlátot szab az említett toleranciasáv.

A hőmérsékleti minimumra állítással, illetve a lezárásokkal várható megtakarítás mértékére a fűtési szezon elindulását követően, az új szerződések részletes megismerése, valamint az ezek alapján hozott lezárások alapján tudnak majd pontosabb becslést adni.

Rumbach Center (RC)

1. Hőmérsékleti minimum - Az épületben szinte egyedüli bérlőként van jelen a BKK, ennek eredményeképpen a kazán szabályozását a BKK tudja indirekten befolyásolni. Az épületfelügyeleti rendszerrel az általuk előre meghatározott időintervallumban (7-19 óra között) a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott 20 fokos, munkaidőn túl és szabadnapokon pedig 18 fokos hőmérsékletet biztosítják. Kisebb ingadozások lehetnek az épület tájolása és a rendszer kiépítési korlátai miatt, de folyamatosan mérni és ellenőrizni fogják ezeket. A fali termosztátok fizikailag korlátozhatók, így megkezdték ezen berendezések átállítását a 20 fokos érték bekorlátozásával. A gázt átalánydíj alapján az üzemeltetési költségben térítik meg, melynek éves tényleges elszámolásakor tud kompenzálni az üzemeltető.

2-3. Munkavégzési helyek áthelyezése, épületrészek lezárása, irányított fűtés és világítás - Elkészítették az irodaház emeletenkénti és szárnyankénti energiaigényét, ennek segítségével szükség szerint meghozható az a döntés, hogy mely szárnyak, vagy éppen szintek zárhatóak le teljeskörűen. Félszinteken belüli részleges korlátozásra viszont nincs lehetőség.

Az látható, hogy szintenként havonta átlagosan 600 ezer forint is megtakarítható az áram- és gázfogyasztásban összesen, ami a havi energiaköltségek 5%-a. A BKK felsővezetése egyelőre még vizsgálja, hogy milyen előkészítettség szükséges egy-egy szint tartósabb lezárásához, illetve otthoni munkavégzés elrendeléséhez és hogy mely szinteket lehet zökkenőmentesen lezárni. Vannak olyan szakterületek, amelyeknek ugyanis személyes jelenlétben szükséges a munkájukat ellátni.

4. Kötelező otthoni munkavégzés elrendelése - A napokban jelentette be a kormány, hogy 2022. december 22. és január 6. között zárva tartanak a minisztériumok és a különböző kormányhivatalok. Gyakorlatilag ez az időintervallum lehet alkalmas arra, hogy kötelező otthoni munkavégzés elrendelésével az épületen belül egyes szintek lezárása megtörténjen.  Ezzel kapcsolatban várják a Főpolgármesteri Hivatal álláspontját, hogy mikorra rendeli el az igazgatási szünetet. Ennek fényében a BKK előkészíti majd, hogy mely szinteket zárja le az irodaházon belül, és rendeli össze egy szintre azon munkavállalókat, akik csak személyes jelenléttel tudják biztosítani a munkavégzésüket.

Gvadányi

1. Hőmérsékleti minimum - A BFVK az üzemeltető, az érintett telephelyen korszerűtlen a fűtési rendszer. Közvetlenül nem tudják szabályozni és mérni a saját területünk fogyasztását, jelen esetben igazodniuk kell az adottságokhoz. Egyeztettünk a várható költségekről és hőfokokról az üzemeltetővel, a fővárosi előírásnak megfelelően a 20 fokot fogják biztosítani.

2-4. Munkavégzési helyek áthelyezése, épületrészek lezárása, irányított fűtés és világítás, otthoni munkavégzés - A preventív ellenőrzési terület nem tud otthonról dolgozni, a szellemi állomány tud csak ilyen lehetőséggel élni, de az csak 3 irodahelyiség a telephelyen belül. További korlát, hogy a telephely egyes részei fűtési szempontból sem választhatók le.

 Bosnyák

1. Hőmérsékleti minimum - BKK-s forrásból felújították a földszintet, itt modern hőszivattyú található. Az emeleten viszont korszerűtlen a fűtés, de a BKV, mint üzemeltető a 20 fokos téli hőmérsékletet fogja a fővárosi elvárásnak megfelelően beállítani és garantálni.

2-4. Munkavégzési helyek áthelyezése, épületrészek lezárása, irányított fűtés és világítás, otthoni munkavégzés - Az ellenőrzési terület nem tud otthonról dolgozni, előre láthatóan 3-4 irodát lehetne csak lezárni, de a korszerűtlen fűtési rendszer miatt megtakarítást nem eredményezne.

Orczy út 

Itt sem oldható meg az otthoni munkavégzés, a Forgalmi zavarelhárítás 0-24-ben dolgozik, de a BKV Zrt. a 20 fokos hőmérsékletet fogja biztosítani.

Angyalföldi telephely

A telephely távhőszolgáltatótól kapja a fűtési energiát.  Közvetlenül nem tudják szabályozni és mérni a saját területük fogyasztását, jelen esetben igazodniuk kell az adottságokhoz, de átlagosan itt is a 20 fokos hőmérséklet kerül biztosításra.

Ügyfélcentrumok

1. Hőmérsékleti minimum – az egyes ingatlanokat közvetlenül a BKK, ill. kezelőként a Budapest Közút is üzemelteti, így a téli időszakokra előirányzott 20 fokos hőmérsékleti előírást tudják tartani. Több helyszínen modern hőszivattyús rendszereket üzemeltetnek, így a gázüzemhez képest nagyobb hatásfokkal és jelentősebb elektromosenergia megtakarítással számolhatnak. 

2-4. Munkavégzési helyek áthelyezése, épületrészek lezárása, irányított fűtés és világítás, otthoni munkavégzés – a közvetlen személyes jelenlétet igénylő szolgáltatások miatt az otthoni munkavégzés nem valósítható meg, de a fűtési ciklusok és a világítások helyes beállításával lehet további megtakarításokat elérni.