Ballonos ivóvíz beszerzése a 2023-2024. években

​​​​​
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Ballonos ivóvíz beszerzése a 2023-2024. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében ballonos ívóvíz biztosítása 65 darab egységes típusú vízadagoló, valamint 6 darab egységes típusú szénsavas vízadagoló berendezés szállítása, üzembehelyezése, illetve üzemeltetése, valamint éves átlagban 5700 db ballon (19 liter víz/ballon) szállítása útján a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, de legkorábban 2023. január 1.-én, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja. A szerződés 2024. december 31. napjáig hatályos. Amennyiben a Ajánlatkérőnek (Vevőnek) az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a szerződés időbeli hatálya – legkésőbb Vevőnek a szerződés lejárta előtt 30 (harminc) nappal az Nyertes Ajánlattevő (Eladó) részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – tájékoztatásban rögzített határidőig, de legfeljebb 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra a fedezet rendelkezésre állásának függvényében meghosszabbodhat.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. június 28. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibesz​erzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Kiegészítő tájékoztatás, 2022. június 22.

Tájékoztatás határidő meghosszabbításáról, 2022. június 23.