AutoCAD tervezőszoftver-csomag előfizetése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „AutoCAD tervezőszoftver-csomag előfizetése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes ajánlattevő (Engedélyező) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Felhasználó) részére AutoCAD tervezőszoftver-csomag előfizetések szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, de leghamarabb 2022. október 15-én lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és határozott 12 hónapra terjedő időtartamra jön létre.

Engedélyező összesen egy darab önálló számla benyújtására jogosult a teljesítési igazolás átvételét követően. A felhasználási díj megfizetése a ​​teljesítési igazolás alapján szabályszerűen, a Szerződés 3.6 pontban meghatározottak szerint, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla kiállítását követően 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, az Engedélyező szerződés fejlécében megjelölt fizetési bankszámlájára történő átutalással történik. Amennyiben Ajánlattevő a magyar forinttól eltérő devizanemben tett ajánlati árat, akkor Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő napján hatályos MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra (HUF).
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. [Összesen nettó ajánlati ár (HUF)]

Ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 09. – 12:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu​.

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu​ e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés
1. sz.  Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás
3. sz. Szerződés
4. sz. Adatkezelési tájékoztató