Átadták az idei Bárczy István-díjakat

​​​​​​​​​​
Átadták az idei Bárczy István-díjakat a Főpolgármesteri Hivatalban, az elismeréseket Karácsony Gergely főpolgármester és Niedermüller Péter, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnökének méltatása után vehették át a díjazottak. A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, 2010-ben adták át első alkalommal. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

A díjazottak a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében
A díjazottak a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében
A képre kattintva galéria nyílik!


Budapest Főváros Közgyűlése Bárczy István-díjat adományozott 2022-ben:

 
Bajkó Judit, a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgatója részére. Négy évtizedes, elhivatott nevelő munkája, 18 éve tartó, eredményes, innovatív vezetői tevékenysége elismeréséül.
 
Bakó Olga, a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda intézményvezető-helyettese, pedagógusa részére. Hivatása iránt elkötelezett, példamutató, feltétel nélküli elfogadással végzett, több évtizedes nevelő munkájáért, újító vezetői tevékenységéért.
 
Bánhalmi Éva, a XV. kerületi Hétszínvirág Összevont Óvoda vezetőhelyettese részére. Az integrált nevelés és esélyegyenlőség elhivatott úttörőjeként, a gyermekek harmonikus nevelése és optimális fejlesztése érdekében végzett óvodapedagógusi és vezetői munkájáért.
 
Békefi Gábor, a XXII. kerületi Kempelen Farkas Gimnázium igazgatója részére. Több évtizedes, sokrétű pedagógiai munkájáért, az iskolarendszer megújításában végzett kiemelkedő szervezői tevékenységéért.
 
dr. Bozzayné Káli Tünde, az Óbudai Százszorszép Óvoda vezetője részére. A fővárosi és a harmadik kerületi óvodai élet negyvenévnyi, lelkiismeretes szolgálatáért és a kétnyelvű óvodai oktatási program bevezetésében végzett elméleti és gyakorlati munkájáért.
 
Csabai Róbert, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának igazgatója részére. Példaértékű hivatástudata, értékteremtő és hagyományőrző nevelői munkája, magas színvonalú vezetői tevékenysége elismeréséül.
 
Deák Viktor, a IX. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola angol-történelem szakos tanára és angol munkaközösség-vezetője részére. Harmincéves, a pedagóguspálya iránt elkötelezett szolgálatáért, az iskola fejlesztése érdekében végzett, haladó szellemiségű szakmai munkájáért.
 
Farkas Tibor Jánosné, a Zuglói Egyesített Óvodák intézményvezetője részére. Négy évtizednyi, kimagasló szakmai felkészültséggel végzett pedagógiai munkája, céltudatos, új utakat kereső vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
F. Tóth Zoltán,  a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető történelemtanára részére. A múlt történéseinek átadásában nagyfokú hivatástudattal végzett szakmai munkája, gondolkodásra, emberségre nevelő pedagógiai tevékenysége elismeréseként.
 
Gajdosné Szabó Anita, a XVIII. kerületi Egyesített Óvoda intézményvezető-helyettese részére. A XVIII. kerületi gyermekek és családok érdekében az óvodai nevelés területén nagy szakmai elhivatottsággal végzett pedagógusi és vezetői munkájáért.
 
Hatosné Pásztor Gabriella, a XXIII. kerületi II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha vezetője részére. Szakmája és a gyermekek iránti példaértékű szeretettel végzett, áldozatos pedagógiai munkájáért, valamint az óvoda szakmai megújulását kiemelten fontosnak tekintő intézményvezetői tevékenységéért.
 
Hirmann László, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium igazgatója részére. Elhivatott, hiteles oktatói és vezetői munkájáért, az iskolai helytörténet-oktatás megvalósításában betöltött szerepéért, sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként.
 
Kemerléné Suri Ildikó, a Kőbányai Kiskakas Óvoda vezetője, köznevelési szakértő részére. Kiemelkedő szakmai tudása, kimagasló óvodavezetői tevékenysége, emberi kvalitása, valamint a kőbányai köznevelésben eltöltött 40 évnyi kiváló munkája elismeréseként.
 
Krausz Téda, a Fekete István Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézmény-vezetője részére. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése érdekében végzett elkötelezett, példamutató gyógypedagógusi munkája, valamint a tankerületi utazóhálózat kialakításában betöltött szerepe elismeréseként.
 
Kun Julianna, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda vezetője, köznevelési szakértő részére. Több mint negyvenéves, példaértékű hivatásszeretete, széles körű szakmai tudása, valamint kiemelkedő és előremutató vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Máhr Kinga, a Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola középtagozatának vezetője részére. Haladó szellemiségű, másokra odafigyelő, nagy munkabírással végzett pedagógiai munkájáért, bizalomra és felelősségre épülő vezetői tevékenységéért.
 
Marosi Hedvig, a XII. kerületi KIMBI Óvoda vezetője részére. Négy évtizedes, minőségre törekvő, elkötelezett nevelőmunkája, korszerű szemléletű vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Mezei Virág, a XXI. kerületi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője részére. A csepeli gyermekek és családok megsegítésében nyújtott elhivatott, példamutató szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Nagy Dóra, a XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese részére. Kiemelkedő szakmai színvonalú, példaértékű pedagógusi és nagy odaadással végzett vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Nagy Judit, az V. kerületi Balaton Óvoda vezetője részére. Pedagógiai elhivatottsága, magas színvonalú, innovatív szakmai munkája, hiteles vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Szücsné Juhász Csilla, a Kispesti Árnyas Óvoda vezetője részére. Az autizmussal élő gyermekek integrációját támogató óvodai program elkötelezett, példamutató kialakításáért, több mint negyvenéves óvodapedagógiai és magas színvonalú vezetői munkája elismeréseként.
 
Tamaskáné Fekete Erika, a XXII. kerületi Hugonnai Vilma Általános Iskola intézményvezetője részére. Kiemelkedően magas szintű, gyermekközpontú pedagógiai munkájáért, valamint sokoldalú, átlag feletti munkabírással végzett vezetői tevékenységéért.
 
Titi Katalin Andrea, a Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola intézményvezetője részére. Több évtizedes, mindig megújulni kész pedagógiai tevékenysége, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáért, sikeres továbbtanulásáért végzett elhivatott munkája elismeréséül.
 
Tóth Ildikó, a XI. kerületi Észak-Kelenföldi Óvoda vezetője részére. A Montessori-szellemiségű pedagógiai módszer iránt elkötelezett, a gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó, magas színvonalú óvodavezetői munkája elismeréseként.
 
Várkonyi Józsefné, nyugalmazott aranydiplomás tanár részére. Több évtizedes, hivatásszeretettel áthatott oktató-nevelő munkája, fáradhatatlan szervező és közösségépítő tevékenysége elismeréseként.


A képre kattintva galéria nyílik!

​​​​​​​​​​