Aktívan a gyermekvédelem terén

​​​

Kiírásra került a Fővárosi Önkormányzat „BUDAPESTI SZÉKHELYŰ SPORTSZERVEZETEK SPORTCÉLÚ GYERMEKVÉDELMI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA” tárgyú pályázata.

A pályázat célja, egy olyan komplex program megvalósítása, melynek gyakorlati eredményei akár hosszú távon beépíthetők a sportszervezetek gyermekvédelmi intézkedései közé. 
A pilot projekt során a – pályázaton nyertes – sportszervezet, egy szabadon választható partner segítségével valósíthatja meg, egy csapat vagy több egyéni sportoló fejlesztését, megalkotott programján keresztült. Jelen esetben a szabadon választható partner egy olyan szervezetet jelent, amely az Alapszabályában vagy az Alapító okiratában foglaltak szerint gyermekekkel kapcsolatos oktatási, nevelési, ellátási, szociológiai vagy kutatási tevékenységet végez.A projektre szánt egy éves időkeretben (2023. január 1. – 2023. december 31.) megvalósíthatók például: 
- coaching programok,
- tréningek,
- workshopok,
- terápiás foglalkozások,
- szociológiai kutatások,
- gyermekvédelemmel kapcsolatos oktatások,
- nemzetközi gyermekvédelmi jó gyakorlatok meghonosítása,
- krízisközpont kialakítása,
- gyermekvédelmi jelzőrendszer megalkotása,
- etikai kódex megalkotása, felfrissítése. 

A fenti – iránymutatásként szolgáló – lista csak néhány elem a számtalan lehetőség közül, melyeket befogad a Fővárosi Önkormányzat a pályázat keretében, mint a sporttevékenységet folytató gyermekek védelmét szolgáló program. Az egy év során a Fővárosi Önkormányzat Sport Osztályának munkatársai figyelemmel kísérik a célcsoport tagjainak esetleges változásait, a jó gyakorlatok megvalósításának módját, feltérképezik a megfogalmazódó igényeket, valamint a program végén összegzik a – beszámolókból és folyamatos nyomon követésből származó – tapasztalatokat, levonják a gyermekvédelem további fejlesztéséhez szükséges konklúziókat.

Tekintettel a pályázati cél pilot projekt jellegére, jelen lehetőség esetében egy pályázó nyerhet programja megvalósítására 4.050.000 Ft – ot. 

A Fővárosi Önkormányzat Sport Osztálya személyes leadás esetén 2022. november 24-ig várja a pályázatokat, valamint postai úton a 2022. november 21-ig feladott pályázatokat fogadja be. 

A dokumentációt 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével – „GY jelű Pályázat 2022” -, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával, géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani. A Sport Osztály munkatársa számára szükséges elektronikusan is megküldeni a pályázatot a fejer.annamaria@budapest.hu e-mail címre (az eredeti aláírt dokumentumok szkennelt verzióját, valamint a szerkeszthető word és excel dokumentumokat is).

A pályázati felhívás, a kapcsolódó nyomtatványokkal megtalálható a Fővárosi Önkormányzat honlapjának E-információszabadság felületén, mely ide kattin​​tva elérhető.