Adatgyűjtés Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátására vonatkozóan

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Adatgyűjtés Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátására vonatkozóan" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Az eljárásban Nyertes ajánlattevő(k) feladata kvantitatív piackutatás készítése a budapesti személygépjármű tulajdonosok járműveire és használatukra vonatkozóan, következtetés a személygépjármű-​használatból eredő kibocsátás mértékére, továbbá a gyűjtött adatok térképes bemutatása a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

 
Az eljárás tárgya kettő, egymással összefüggő, egymásra épülő feladatrészből áll:

1. számú feladatrész: Reprezentatív adatgyűjtés végzése Budapestre és annak három zónája vonatkozásában

2. számú feladatrész: Az adatgyűjtés nyers adatait kerületekre és három zónára bontottan térképes formátumú adatvizualizáció készítése

 
A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja. A szerződés 1.1 pontjában rögzített adatgyűjtés alapján az 1.2 pont szerinti Elemzés elkészítésének és Ajánlatkérő (Megrendelő) részére történő átadásának végső határideje 2022. július 15. Megrendelő előteljesítést elfogad. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
 
A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2022. június 2. - 16:30 óra​
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben  – de legkésőbb május 26. 12:00 óra – ír​ásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu​ e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​​
A Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „Adatgyűjtés Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátására vonatkozóan” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a mellékelt tájékoztatást adjuk.

Ajánlatkérő az ajánlatkérés mellékletét képező módosított műszaki leírás és módosított szerződéstervezet változáskövetővel ellátva és korrektúra nélkül is rendelkezésre bocsátja.