A Fővárosi Önkormányzat 2021-27 tervezési időszakra vonatkozó stratégiai és projektszintű megalapozó dokumentumainak előkészítése

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Önkormányzata

Projekt címe és azonosítószáma:  A Fővárosi Önkormányzat 2021-27 tervezési időszakra vonatkozó stratégiai és projektszintű megalapozó dokumentumainak előkészítése 
TOP-1.5 1-20-2020-00024

Szerződött támogatás összege:  249 998 272 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás (A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásával valósul meg.)

Projekt tartalmának és tematikájának bemutatása: A „TOP-1.5.1-20-2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” tárgyú pályázati felhívás keretében a Fővárosi Önkormányzat meg kívánta valósítani a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. §-a szerint a részére kötelezően előírt feladatait, mint a fővárosi területfejlesztési koncepció és fővárosi területfejlesztési program tervezését, különös tekintettel a Fővárosi Területfejlesztési Koncepcióhoz és a Stratégiai Környezeti Vizsgálati (SKV) dokumentumhoz a Fővárosi Területfejlesztési Programhoz szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek, valamint a Fővárosi Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozására.

A projekt keretében továbbá az alábbi dokumentumok készülnek el:

• Budapest Zöld Infrastruktúra Fejlesztési-és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA)
• Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT)
• Építőanyagok életciklus elemzése segédanyag kivitelezési közbeszerzés előkészítéséhez I.- tanulmány készítése
• Építőanyagok életciklus elemzése segédanyag kivitelezési közbeszerzés előkészítéséhez II.-tanulmány készítése
• Budapest Főváros Környezeti Állapotértékelése (2020) részleges
• Budapest Főváros Környezeti Állapotértékelése 2021
• Levegőszennyezettség
• Tanulmány Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátásra vonatkozóan
• Adatgyűjtés Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátásra vonatkozóan
• ITP 2021-2027
• Kerékpárforgalmi főhálózati terv
• Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája
• Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
• Kulturális, közgyűjteményi, sport és köznevelési intézmények fizikai és tartalmi akadálymentesítése, hozzáférés biztosítása a különböző fogyatékossággal élők számára – Integrált közösségi parkok (játszóterek, parkok, fitness parkok) átalakítása/kiegészítése a fogyatékossággal élők számára is használható eszközökkel
• Gellért-hegy csapadékvíz-elvezetési koncepcióterv (lefolyási modell)
• Városháza munkahelyi mobilitási terv készítése – mintaprojekt előkészítés
• Hőségriadó – ivókutak telepítése 2020
• Hőségriadó – ivókutak telepítése 2021
• Flórián tér zöldterület felújítása engedélyezési terv
• Klinikák park létrehozása engedélyezési és kiviteli tervek
• Nagykörút megújítása tanulmányterv
• Gellért-hegy stratégiai terv
• Óbudai-sziget stratégiai terv
• Népliget stratégiai terv
• Vérmező stratégiai terv
• Terebesi erdő megújítása stratégiai terv
• Andrássy út megújítása tanulmányterv
• Andrássy út zöldsétány kiviteli terv (Oktogon-Kodály körönd)
• Nagykörút megújítása közösségi tervezése
• Andrássy út megújítása közösségi tervezése
• ITS közösségi tervezése (TMCS, SMCS, lakossági fórum szervezése, facilitálása)
• ITS honlap /benne kérdőívek, folyamatos tájékoztatás, hírek az eseményekről/
• BKM Keresztúri telephely Integrált fejlesztési koncepció
• Fővárosi intézmények, cégek energetikai auditja és előzetes műszaki felmérése (2 épületet érint)
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. november 30.​