Virágos Magyarország környezetszépítő verseny díjainak beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Virágos Magyarország környezetszépítő verseny díjainak beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny kerületi kategóriájának I. helyezettjének és külön díjasának (IV. és X. kerületi Önkormányzat) mint jövőbeni felhasználóknak való biztosítás céljából   1 db. bruttó 300.000.- Ft és 1 db. bruttó 200.000,- Ft összesen 2 db bruttó 500.000,- Ft összértékű utalvány átadása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, a teljesítési (szállítási) határidő: a szerződés hatálybalépésének napjától számított 5 munkanap. Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatálya alatt előteljesítést elfogad.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 
SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. rész szempont

A 2 db utalvány összesen ajánlati ára

(esetleges kedvezménnyel csökkentett ajánlati ár)

50
2. rész szempont

Az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények csomagolását és házhozszállítását a felhasználók részére a IV. és a X. kerületi Önkormányzat által megadott címekre ingyenesen (térítésmentesen) vállalja ajánlattevő?

(igen/nem)

15
3. rész szempont

Az utalvány ellenében megvásárolt fás szárú növények visszavágását/metszését a felhasználók részére ingyenesen (térítésmentesen)vállalja ajánlattevő?

(igen/nem)

10
4. rész szempont

A megvásárolt fás szárú növényekre nyújtott jótállás időtartama (hónap)

(min 6 hónap)

10
5. rész szempont

Az utalvány beválthatóságának időtartama a kibocsátás időpontjától számítva (hónap)

(min 12 hónap)

15


Az ajánlattételi határidő:  2021. november 10.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.