Villanyszerelési anyagok beszerzése 2022-2023.

​​

​Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Villanyszerelési anyagok beszerzése 2022-2023." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére villanyszerelési anyagok szállítása a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés 2022. január 1-jén lép hatályba és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre azzal, hogy amennyiben a Megrendelőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a szerződés időbeli hatálya Megrendelő - legkésőbb a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Vállalkozó részére kézbesített – egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, az abban megjelölt határidőig, de legfeljebb 2024. június 30-ig terjedő időtartamig meghosszabbodhat.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik.
 
Ajánlattételi határidő: 2021. november 2. - 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánl​attételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.