Videós eszközök beszerzése

​Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Videós eszközök beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére 6 darab új, gyári csomagolású videós technikai termék szállítása a műszaki leírásban és az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint
 
A Szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba. A teljesítés időpontja a Szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár (összesen nettó ajánlati ár).
 
Ajánlattételi határidő:  2021. augusztus 26. 14:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a szelesteyv@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.